Investeringsstrategier med momentum för fonder

Jag har med intresse följt tråden med Pellepennan i ena ringhörnan. Mycket underhållande. Är det bara jag som tänker att debattörerna aldrig kommer att nå en konklusion? Jag uppfattar det som att ni sysslar med delvis olika saker som inte kan beskrivas med samma nomenklatur. Lite som att försöka tvinga någon att beskriva en hästhoppningstävling med enbart ishockeytermer. DNA på RT-forumet är att diskutera investeringar och strategier utifrån långsiktighet, volatilitet, diversifiering etc etc.
Pellepennan beskriver sin metod med visuell bedömning av kortsiktig historik parat med känsla/erfarenhet. De båda infallsvinklarna är ju fullständigt olika. Vad man sen menar är rätt/bäst spelar ingen roll. Det kommer ni nog aldrig att kunna komma fram till. Men jag önskar er lycka till, fortsätter att läsa och poppar lite mer popcorn. :+1::wink:

21 gillningar

Många missar dock att både i debatter och på forum så är det dom på sidlinjen man är ute efter att påverka mest. Debattörerna är ofta helt låsta i sina egna åsikter och kommer inte att ändra sig oavsett hur bra argument som presenteras. :smiley:

3 gillningar

Nej inte vad gäller “bevis”. Men erfarenhetsmässigt har jag sett att den fungera väl både då börsen är volatil, backar, går sidledes eller går urstarkt. Framföralllt har jag sett att jag i princip hänger med då börsen går som bäst men inte hänger med ner när den går dåligt eller i sidled. Inte precis varje vecka förstås men oftast har det varit så.

Har aldrig gillat uttrycket “fuska” i sammanhanget. Som att ligga i index skulle vara det naturliga “rätta” och minst riskfria. Det köper jag inte. Jag ser inte att jag har hög risk eftersom jag har väldigt kort exponeringstid med två byten i veckan. Tvärtom har jag då lättare att kontra risken av att en marknad eller en enstaka fond skulle “rasa”. Jag kör dessutom alltid 5 fonder och företrädesvis i 5 olika marknader. Rasar allt så rasar även index men då tar det mig ett par dagar bara att gå likvid (eller ränta/likviditetsfond) om så behövs.

Nej det stämmer inte riktigt. Fonden är rätt komplicerad faktiskt med möjlighet till placering i penningmarknad, valutaderivat etc. Om börsen faller kan jag på några dagar bara gå över på finansfonder, räntefonder, likvidetsfonder etc. Såfa sitter där med sin hävstång nedåt och som en stor koloss kan man inte agera lika snabbt och fritt som jag. De har regler att följa, jag har inga regler alls mot någon annan part.

Robur Ny Teknik är aktivt förvaltad men som de flesta nischfonder skulle jag säga att de främst styrs av hur det går för hela den marknaden. Går den dåligt hjälper det inte vad de “pickar”. Har man följt nischade marknader ett tag ser man att de ofta korrelerar hårt med varandra och så är det mer tillfälligheter exakt vilka fonder som ligger i topp inom den marknaden, beroende på exakta innehav och delvis “tur” eller “otur”. Jag tror inte så mycket på förvaltarnas skicklighet utan det är främst marknaden som sådan som ger överavkastningen mot bredare index. Faktum är att jag inte ens bryr mig om vem som förvaltar en fond då jag ser allt väsentligt jag behöver i dess momentum.

Måste man nå en konklusion? Man kan väl acceptera att man har olika åsikter och kan lära sig något av varandras argument? Jag är 100% öppen för “ALLA” investeringsstrategier som kan ge mig bra avkastning. Jag har inget emot indexfonder eller Lysa. Men jag tror mig kunna lyckas bättre på andra sätt.

Jag förstår ärligt talat inte andras extrema skepsis mot andra investeringsstrategier. Jag ser den extra starkt i detta forum och det beror nog mycket på att JB trummat ut religionen om indexfonder/Lysa precis hela tiden. Han säger att han är riskavers. Det har jag respekt och förståelse för. Extremt riskavers skulle jag säga och detta har då smittat av sig till majoriteten av hans följare som jag ser det. För låg risk brukar sägas vara ett av de största hoten mot en bra avkastning över tid.

Och man behöver faktiskt inte alltid ha forskningsstöd för investeringsbeslut, jag ser detta lite som en halmdocka. Visst är det bra om man har det men det får inte vara ett nödvändigt krav, det är det inte för mig i alla fall. För mig är resultatet det enda viktiga.

Jag är inte ute efter att påverka någon men det kan vara kul att utmanas lite av de som har andra åsikter. Man väljer själv vad man tror på. Jag kan se de olika perspektiven med indexfonder, Lysa, momentum etc. De kan samexistera och alla kan fungera väl, rätt använt. Kanske kunde man få lite mer förståelse tillbaka för det perspektivet.

2 gillningar

Även det är ju väldigt subjektivt… :wink: Beror ju helt och hållet vilket perspektiv man tar, vilken utgångspunkt man har och vem man jämför med.

Nej, det måste man inte. Men med ”tankespjärn” av varandra borde man kunna komma någonstans i alla fall. Här blir det lite av ”sealioning” ( om jag förstått begreppet rätt). Du avkrävs ”bevis” i princip bestående av dagliga redovisningar av köp/sälj tillsammans med motiveringar. Skulle du ge det och det skulle vara framgångsrikt under, låt säga, ett års tid, hade kritiken istället blivit att perioden är för kort att utvärdera. Inte en lätt diskussion att föra…

1 gillning

Här tror jag faktiskt vi kan komma framåt i diskussionen. När jag säger “fuska” så menar jag bara att man investerar i strategi A som har hög avkastning och hög risk, och sen jämför det med strategi B som har medel avkastning och låg risk. Strategi A har högst avkastning men strategi B har högst riskjusterad avkastning. Dvs i strategi A så tar man extra risk man inte får betalt för.

Hur ser du generellt på riskjusterad avkastning kontra avkastning?

Så länge du inte ligger likvid så är du väl exponerad mot risk? Hur ofta du byter fond påverkar inte din totala risk, eller tänker du att risken i en fond ökar ju längre du håller den? Som att fonden är en varm kolbit du måste kasta vidare innan du bränner dig?

Enligt mig så är din totala risk genomsnittet av alla fonder du ägt under tidsperioden, justerat då såklart för hur länge du ägt respektive fond.

Här håller jag med. Dock brukar dessa fondförvaltare beskriva sin fond som “En fond som väljer ut dom bästa svenska småbolagen” istället för det mer korrekta “En teknikfond som glider med på teknikbranschens momentum oavsett vilka småbolag vi väljer”…

Ja det inses. Sen är det heller inte ett rimligt krav. Det är extremt arbetsamt att dokumentera en sådan bevisföring och det också en privatsak hur min ekonomi ser ut. Hur mycket kapital jag har etc.

Däremot kan man väl föra en diskussion kring principer. Varför skulle det kunna fungera, varför inte? En gammal ingång här som har viftats bort här är bl.a. PPM-hajen. Jag inser VARFÖR hans strategi fungerade bra för honom. Det är ingen som helst överraskning utan “inses lätt” för mig baserat på de insikter jag har från mina egna erfarenheter av utveckling och test av olika delstrategier. Kanske kunde man få förståelse vad det är i momentum gör att det fungerar. Kanske att man inte drar det till extremer med de där stjärnorna som Morningstar sätter på fonder utan mer är lite nyfiken kring vad momentum kan innebära i kortare perspektiv om dagar till enstaka månader. Jag ser inget intresse alls där från flertalet utan mest intresse av att håna och angripa.

Vilket även du gör mot alla som förespråkar indexinvesterande med nedlåtande antydningar om att de som väljer index väljer att misslyckas på förhand, inte vara smarta nog eller följa någon form av religiös kult.

1 gillning

JB har en vidare definition av “fuska”, exempelvis att investera i en mer nischad marknaden än “hela världen”.

Jag har faktiskt ett mycket utvecklat risktänk men jag tänker inte direkt i termen riskjusterad avkastning då jag inte ser behovet i kombination med att det är svårt att kvantifiera den. Min bedömning är dock att jag har en hög sådan. Att jag dessutom har lägre standardavvikelse på veckoavkastningen än AP7 Såfa trots nästan dubbelt så hög avkastning i år är en indikation på att jag har rätt.

Jo faktiskt. En fond tvärvänder inte och tappar 50% på ett par dagar normalt. Den har många innehav och om den skulle rasa 50% så handlar det i så fall oftast om breda börsras men de tar ofta någon vecka eller ett par innan botten är nådd. Om jag har 5 fonder och 1 fond “rasar” säg 10% (det är väldigt sällan en enskild fond rasar mer på ett par dagar). så tappar jag då via den enskilt bara 2% med 5 fonder. Är det en isolerad händelse mot den fonden (sällsynt) eller den marknaden (mer vanligt) så har jag då oftast 4 andra fonder i andra marknader som parallellt med detta kan gå upp och rädda upp den fonden som går dåligt. Erfarenhetsmässigt har det sett så ut även under volatila perioder på PPM.

Som jag ser är är det riskeffekt jag vill undvika. Riskens utfall * tid. Med kort exponeringstid minskas riskeffekten mot att ligga kvar i ett par veckor i en fond som backar kraftigt. Jag har normalt max 2-3 dagar i en sådan fond på PPM och då 20% i den.

Det där bryr jag mig inte alls om. Jag bryr mig inte ett skvatt om vem som är förvaltare och går inte på hypes om vissa förvaltare. Läser inga fondbrev. Däremot tittar jag alltid på fondernas största innehav och gör en bedömning av detta plus kursutvecklingen förstås. Avgiften är helt ointressant i de flesta fall. Antal dagar för byte är dock hyperintressant och på PPM väljer jag bara fonder som har bytestid på max 2-3 dagar. För att få igenom 2 (ibland 3) byten per vecka för att kontra risk och ge bäst möjlighet att hänga med på uppgång. Korta momentum är färskvara.

Att kunna beskriva vad man gör, varpå det går att replikera, bör väl ändå vara ett absolut minimum för att kunna ta något på allvar kan man tycka. Att ens kalla något som man inte punkt per punkt kan gå igenom varpå systemet inte kan synas blir ganska festligt och en given typ av icke-diskussion då det inte finns något att diskutera riktigt.

Det är inte som att det inte finns strategier med definierbara upplägg och det är inte heller som att dessa inte har testats heller. Ur det perspektivet blir den här tråden smått kufisk. :slight_smile:

2 gillningar

Det där har du redan skrivit, att det är slöseri med tid att diskutera enligt din tolkning. Så varför fortsätter du ändå?

Men ändå finner du den intressant nog att lägga tid på och skriva i, varför?

Jag kan tillägga att jag får fler och fler PM från personer som är intresserade av strategin och avser att prova själva. Men de finner inte att diskussionsklimatet här är tillräckligt sunt för att ställa frågorna öppet. Jag förstår den ståndpunkten.

För tydlighetens skull så ligger majoriteten av mitt sparande i indexfonder. De tillfällen jag med lekhinken försökt göra ”smarta” saker á la momentumföljning, har jag oftast misslyckats.
Med det sagt tycker jag nog att Pellepennan försökt beskriva sin väg. Eftersom den verkar bygga delvis på ”känsla” och ”erfarenhet” kommer den inte att kunna beskrivas i de termer många önskar. Den verkar bygga på visuell bedömning av historiska kursdata under kortare period parat med idéer med vad som är bra/lämpligt (mitt intryck, mycket grovt beskrivet) Tiden Pellepennan använt sig av nuvarande ”metod” är i mångas ögon kort och har bara varit i drift under börsuppgång (i stora drag och bortsett coronadippen). För oss andra kommer det inte att kunna visas om metoden är sann, om den beror på tur och om den endast fungerar i rådande börsklimat. Om det går att identifiera vid vilken tidpunkt metoden är framgångsrik (om den nu är det) är oklart. ”Beviset” i form av dagliga uppdateringar kring köp/sälj kommer vi (nog) aldrig att få. I slutänden finns här en anonym forumdeltagare som säger sig ha en egenutformad (även om andra gör liknande) metod som slagit index med lägre variation än indexfond. Pellepennans återkommande rekommendation är att var och en själv ska utforma sin metod utifrån sina förutsättningar. Att få ett exakt recept kommer alltså inte att gå. Huruvida man tror på det Pellepennan påstår eller ej spelar egentligen ingen roll. Var och en får sen bedöma vad man tror sig kunna få ut av en diskussion under dessa förutsättningar. Jag själv tror inte (av erfarenhet) att jag kan arbeta så. Min lekhink används till annat. Jag tror inte så många andra skulle lyckas heller. Rent statistiskt ska vissa lyckas en tid. De senaste diskussionsvarven jag läst har inte heller fört ämnet särskilt långt vidare.

Jag använder inte “lekhink”, det är inte seriöst enligt min mening. Jag kör momentumstrategier rakt över. I privat sparande, premiepension och tjänstepension.

Vad gäller deltaljerad uppföljning så går det åtminstone att se utfallet veckovis på PPM enligt graf tidigare, att jämföra med motsvarande för AP7. På pensionsmyndighetens hemsida kan man se loggar över alla byten man gjort. Men jag ser inte riktigt hur dessa skulle kunna tolkas på ett användbart sett i efterhand. Går gör det men det blir mycket arbetssamt. Det är 69 byten hittills i år.

Ur ”de andras” perspektiv ligger väl hela ditt kapital i ”lekhinken” :rofl: Du kanske ska ha en kompletterande ”tråkhink”? :grinning:
Vad som sen är ”seriöst” är kanske vad hela tråden handlar om. Om det är ”enkelt ” att skapa en momentumstrategi som slår index skulle många (tro mig - antalet personer som är beredda att lägga tid på att tjäna pengar är många) arbeta så. Varför gör de då inte det? Det finns väl två huvudalternativ. 1. De har inte förstått metodens storhet. 2. Det fungerar inte för de flesta.

Det där med hinkar är väl rimligen främst en nybörjargrej? Ser inget behov av ”tråkhink” eller hinkar alls.

Momentumstrategin medger varierande risknivåer och snabbt anpassat efter börsläget.

Inget är så svårt som det som görs motvilligt.

Det är en allokeringsmetod för att ligga rätt i risk för alla, från nybörjare till de med mycket erfarenhet av investerande.

Det är inte endast en nybörjarmetod.

4 gillningar

Innan frågorna: Jag förstår hur du tänker Pellepennan. Jag är inte alls negativ till din plan eller ditt sätt, för det är ditt och det har du valt. Däremot är språket i tråden lite tråkigt från båda håll. Men om vi skippar det så blir jag nyfiken på följande;

  1. Har du någon plan om du råkar ut för något som gör att du inte kan nyttja rätt momentum?
  2. Har du nå’n plan om hela börsen tar en störtdykning? Gå likvid? (funkar iofs inte på PPM) Eller har du sett ut nå’n “krisfond” allt ska in i om det blir skarpt läge?

Jag använder delvis momentumstrategi i mitt sparande just nu. Det har jag inte alltid gjort, men valt att gå lite “bananas” under toppentid på börsen som nu. Däremot har jag mycket “tråkfonder” också.

Mina mer volatila fonder är de jag bevakar mest såklart och med vald strategi anser jag att man måste vara beredd att dra pluggen ur dessa omgående om världsläget vänder på en femöring. Om man ligger väldigt riskutsatt på marknaden i alla sina fonder föreställer jag mig att man likt en stuntman har ett berg av pappkartonger att landa i. Beskriv gärna detta berg.

1 gillning

Kan du förtydliga frågan? Jag vet inte vad du menar här med “inte kan nyttja rätt momentum”.

Ja, jag har en lista med “nödalternativ” för alla mina 11 depåer med fondval, mot 8 olika utbud. Det är likvid i ISK/KF och i övriga är antingen kort räntefond eller likviditetsfond. Jag har sett ut lämpliga för resp. utbud. Tanken med dessa är inte att tjäna in någon ränta utan bara snabbt gå ur för att i lugn och ro bedöma läget inför återingång i takt med att nya momentum bildas i olika marknader.

Jag anser inte att jag ligger väldigt riskutsatt på marknaden eftersom jag bevakar innehaven och kan agera snabbt vid behov, jag har diversifiering och erfarenhetsmässigt beter sig fonder normalt relativt lugnt. Att en fond tappar momentum och ev. backar är ingen katastrof, jag ser detta som ett helt naturligt utfall. Eller att en fond bara går långsamt uppåt eller i sidled.

Det är snittet av alla fonders utveckling i resp. depå över tid som spelar roll. Jag har inte upplevt något speciellt riskfyllt alls kopplat till detta under de år jag tillämpat momentumstrategier. Ibland är det svårbedömt med otydliga momentum, man tenderar då att få en sidledes utveckling men inga riskfyllda nedgångar. “börsras” drabbar alla inklusive indexfonderna. Men jag kan snabbt gå ur vid behov.

1 gillning

Bra svar - tack!

Jag menar om du t ex hamnar på akuten, låt säga en vecka, och överlever för att finna att det varit börskrasch,

Tack, jag anade något sådant. :slight_smile:

Då fattar jag hur du tänker. Det enda man skulle kunna invända (utöver akutenturen) är väl i så fall om nå’n enstaka bransch, geografiskt område etc drabbar särdeles hårt. Men bärs det upp av övriga antar jag att det är något du tagit höjd för.