Investmentbolag - varför inte bara investera 100 % i investmentbolag?

Vissa fonder svänger mera än andra både uppåt och neråt, detta kallas beta. Belånar du tillexempel din portfölj till 150% (dvs. 50% extra) så har du ett beta på 1.5. Genom att välja fonder med hög beta får man en liknande effekt som om man belånade innehavet. Det är alltså inte så att jag tror man får en bättre riskjusterad avkastning, utan jag tror helt enkelt att vissa brancher och småbolag är högre risk och avkastning.

Jag har inga vetenskapliga belägg för min fördelning utan har helt enkelt tänkt att svenska småbolag är mindre riskabelt än branchfonder och därför vill jag ha mindre andel av dessa. Jag har helt enkelt valt ut fonder med högt beta och gjort en egen, helt ovetenskaplig bedömning, utifrån min egen känsla efter att ha plöjt igenom historiskt data och kollat korrelation, svängningar (standardavvikelse) och avkastning.

Vet inte om jag sagt att svenska börsen mera volatilitet. Jag har helt enkelt konstaterat att svenska aktier gått bättre än globala på senare tid. Jag ser ingen rimlig anledning till varför det skulle vara en lika stor skillnad i framtiden dock. En skillnad på 0.5% (utländsk källskatt) mellan globala och svenska fonder lär finnas dock samt att svenska fonder oftast har lägre avgift.

Ja så är det. Jag har själv kommit runt detta genom att sätta upp lite regler: Max 10% i en branchfond, max 50% i sverige, max 70% aktier, max 1% omfördelning per innehav i månaden osv. just för att undvika att svänga för kraftigt fram och tillbaka.

Absolut håller helt med. Därför jag själv skriver ut vad jag tänker för att försäkra mig själv om att jag tror på strategin. Detta är mycket viktigare än att andra gör det.

1 gillning

Jag hittade det i den andra tråden. Det var att svenska börsen hade gått mycket bättre än globala fonder.

Eftersom de gått bättre i 20 år med alla dessa års olika börsklimat, varför skulle inte skillnaden kunna fortsätta? Den utländska källskatten och avgiftsnivån har väl legat på samma nivå, eller? Eller är det något annat du ser varför det inte skulle kunna fortsätta?

Är det värkligen så mycket som 0.5% (utländsk källskatt) avbränning varje år? Det är riktigt mycket pengar som återinvesteras om man har bred Sveriges indexfond. Hur har du räknad på det och fick 0.5%?

Jag ser ingen förklaring åt något håll och fattar inte varför Sverige gått bättre. Dock håller jag med dig om att det känns ju troligt att Sverige kommer gå bättre eftersom de senaste 20 årens historia säger det, men historien är full med exempel då detta inte kommer vara sant. Men om jag tvingades gissa skulle jag tro att Sverige kommer överavkasta även i framtiden men det är en extremt osäker prognos.

1 gillning

Det är väl just det man gör också när man väljer att snäva in sina placeringar rent geografiskt och eller bolagsmässigt, man tror ju att det kommer överprestera.

Om man tar mina högst personliga argument varför Sverige kan överprestera gentemot andra länder i framtiden.

  • Vi har ett stabilt samhälle.
  • Vi är en demokrati.
  • Vi låter folk bestämma i stor del över sina egna liv, vad de vill bli och inte bli.
  • Vi har ett klimat som är positivt för företag.
  • Låg korruption, folk vill göra rätt för sig i största möjliga mån.

Inom idrott brukar det vara så att om man får ett stjärnskott inom en gren så brukar det generera fler stjärnskott under en tid efter det, när man ser att andra kan så tänker man att jag kan också. Lite granna som att när en person slår en viss magisk tidsgräns inom löpning så brukar det rasa in andra som också kan nu. Därför tror jag att genom då företag såsom Klarna, Spotify m.fl. som visar vägen så vågar även andra chansa och testa sina drömmar.

Många kommer att misslyckas och ju fler som testar, så kommer sannolikheten att öka för att ännu fler lyckas. Investmentbolagen i det här fallet är ju ganska bra “vaskare” som kan hitta riktiga guldkorn och ha den här turen att få en stor guldklimp emellanåt…

Mina 50 öre.

Jag anser det vara skillnad på att betta att geografi, brancher, bolag osv. kommer fortsätta vara high risk high reward och att tro att något kommer överavkasta utan nedsida, så jag anser att det finns en skillnad här. Vad som är rätt och fel är en annan fråga, men jag ser helt klart att det inte är samma sak.

Du kan mycket väl ha rätt. Har till och med sett ett TED talk där Sverige lyftes fram som ett av de lättaste länder att bli rik tack vare att vi har gratis undervisning ända upp på universitetsnivå och ett väldigt säkert samhälle. Så visst finns det argument och historiskt data som stöder detta. Det finns argument som går emot också, billigare arbetskraft utomlands och man jobbar mer och hårdare osv.

Jag har själv överviktat rätt kraftigt mot Sverige också. Inte så mycket för att jag tror på Sverige som sådant, utan för att det finns relativt billiga fonder i Sverige med högt beta. Så jag argumenterar emot mig själv lite här inser jag nu… mycket intressant. :wink:

Jag vet inte om jag förstår det du skriver, men enkelt uttryckt “Det finns ingen gratis lunch?” typ? :grinning:

Jag tror det du nämner är väldigt viktig, vi har ett starkt skyddsnät i Sverige som också möjliggör ett potentiellt högre risktagande. Vet jag att jag har tak över huvudet fast jag misslyckas med mitt projekt så kanske man satsar ännu mer. Min känsla bara… Jag har själv provat satsa på ett eget projekt som jag faktiskt inte lyckades med rent ekonomiskt, det kostade mig i slutändan. Jag anser dock att lärdomarna jag drog av det hade jag aldrig velat byta ut mot pengarna jag lade (och lånade) på det. Det kanske gör mig mindre risk-avers i vissa fall och öppen för att tänka utanför boxen samt ta in nya idéer och tankar.

Argumenten mot finns definitivt och dessa kommer väl alltid göra att man tänker att man valt fel, förutom när man väljer rätt… :joy:

Du får otroligt gärna PM’a med lite av ditt portföljinnehav samt eventuella tankar kring valen du gjort, om du vill, nyfiken!

Att argumentera mot sig själv är viktigt, men svårt. :joy:

Typ, låt mig klargöra med ett exempel (påhittade siffror):
Antag globalfond går mellan -20% till +40% per år med en medelavkastning på 8%
Antag du kan få 1% avkastning på ett bankkonto.
Antag du kan låna till 1% ränta.

Portfölj A: 50% globalfond, 50% bankkonto. Avkastning -9.5% till +20.5% per år, förväntad avkastning 4.5%.
Portfölj B: 100% globalfond. Avkastning -20% till +40% per år, förväntad avkastning 8%.
Portfölj C: 200% globalfond, -100% bankkonto (lånat pengar). Avkastning: -41% till +79%, förväntad avkastning 15%.

Som du ser skiljer det betydligt i avkastning mellan portföljerna trots att de har valt samma 2 investeringar men i olika mängd. Det är detta jag menar med olika beta.

Om vi i exemplet ovan skulle sätta in en Sverige fond. Då skulle det i mina ögon vara rimligt om den fonden avkastade -41% till +79% med en förväntad avkastning på 15% eftersom det finns ett annat alternativ på marknaden som ger samma avkastning med samma risk. Om Sverige fonden däremot avkastade -20% till 45% med en genomsnittlig avkastning på 9% så skulle detta vara orimligt. Då har fonden högre avkastning än en globalfond men ingen nedsida.

Ovanstående koncept är vad som kallas riskjusterad avkastning. Det utgår ifrån att man alltid har möjlighet att låna pengar för att öka sin avkastning men man ökar samtidigt risken. Hittar man en investering som kan öka avkastningen utan att öka risken, eller att sänka risken utan att minska avkastningen, då har man lyckats slå marknaden. Det är detta som aktiva fondförvaltare/investerare försöker göra. Jag och Jan hävdar att detta är extremt svårt och varken jag eller Jan anser oss kapabla att göra det.

Det är jättelätt att överavkasta index genom belåning. Det här är den fundamentala grundläggande principen i teorin om den effektiva marknaden. Jag hävdar bara att det går att välja ut fonder som har hög risk och hög avkastning (= högt beta) vilket ger samma effekt som belåning och därmed slår index. Jag hävdar alltså inte att jag kan slå marknaden. Jag hävdar att det finns fonder med högt beta och att dessa går att identifiera vilket jag anser mig ha gjort ovan.

Jag håller på och funderar ut hur jag ska sätta samman min portfölj för tillfället och tänkte posta ett nytt inlägg med hur den ser ut i framtiden. Jag känner jag vill tänka klart först. För tillfället lutar jag åt detta dock:

Stocks 70.00%
Länsförsäkringar global indexnära 10.00%
SPP Aktiefond Global A 10.00%
PLUS Småbolag Sverige Index 10.00%
AMF aktiefond småbolag 10.00%
Spiltan aktiefond investment bolag 10.00%
Swedbank Robur Ny Teknik A 10.00%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 10.00%
Long bonds 5.00%
iShares $ Treasury Bond 20+yr (IS04) 5.00%
Handelsbanken Euro Obligation 0.00%
FRN/Short interest 5.00%
Bank accounts 5.00%
Gold/Precious metalls 20.00%
Xetra gold 10.00%
Wisdomtree physical swiss gold 10.00%

Jag kommer långsamt gå mot denna portfölj om jag bestämmer mig för det, dock är den ganska nära hur min portfölj ser ut idag.

6 gillningar

Snyggt! Det ser ut som en välbalanserad portfölj. Tycker du gör vettiga inlägg här i trådarna så vill passa på att fråga dig om din portfölj. Vad är anledningen att du kör både plus småbolag, amf småbolag och spiltan investmentbolag? Dessa fonder korrelerar väl ganska mycket?

Med tanke på din sammanställning i tråden “förväntad avkastning för olika tillgångsslag” , finns det någon anledning varför du inte kör hela aktiedelen i hög beta fonder?

1 gillning

Kul att du tagit fram en portfölj utifrån tankarna om högre beta. Några tankar:

  • Varför inte lägga in en andel PLUS Mikrobolag för ännu mera tilt mot småbolag? Jag vet att PLUS Småbolag inkluderar dessa, men borde finnas ännu mera potential om man överviktar den?
  • Borde inte en del av global-fonderna bytas ut mot Handelsbanken Gl Småbolag. Samma resonemang som för sverige borde gälla?
  • Samma med investmentbolag. Varför inte Spiltan Globalfond Investmentbolag eller annan global investment fond?

Sen har teknikfonder inte varit så bra om man tittar på 20 års horisont. Kanske stämmer att det har högt beta men känns också övervärderat just nu.

Utveckling på 20 år:
Robur Ny Teknik: 240%
AMF Småbolag: 1228%
Länsförsäkringar fastighetsfond:2906%
Just 20 år jämförelse är väldigt ofördelaktigt för teknikfonder just nu. Om man tittar sedan Robur fonden skapades ligger den i paritet med småbolag men fortfarande mycket sämre än fastigheter.

Edit: Finns inte index med utdelning 20 år tillbaka i tiden.

Investmentbolag har lägst avgift så borde avkasta mest. Jag försöker undvika att investera mera än 10% i branchfonder.
De andra småbolagsfonderna har sina för och nackdelar, den ena aktiv den andra passiv. Bägge har dock en liknande avgift och borde prestera likvärdigt så bättre sprida investeringarna är min tanke.
Sedan ser det också mycket snyggare ut att ha 10% överallt! :wink:

Den korta historik som finns säger att Mikrobolag underpersterar småbolag. Saknar längre historik som bevisar motsatsen. Har därför valt bort den.

Hög korrelation med LF global indexnära men har gått sämre under tiden fonden funnits. Hög avgift. Dessa bolag är dessutom inte särskilt små om man jämför med de bolag som ingår i svenska småbolagsfonder. Ser i dagsläget ingen anledning att investera i denna.

Historiken saknas här också. Den svenska magin syn inte till. Hög korrelation med LF global indexnära men har gått sämre under fondens historia. Relativt hög avgift. Ser ingen anledning att investera i denna för tillfället.

Kolla 24 år istället så är CAGR jämnställd med småbolag, se min andra tråd Förväntad avkastning för olika tillgångsslag. Ny teknik verkar också vara svagare korrelerat till resten av börsen. Den kraschade hårt under IT-bubblan men då höll det mesta annat emot. Ny teknik höll även emot bättre vid vår nuvarande pandemi (corona). Jag anser att bägge dessa scenarion är relativt troliga att de kan uppstå i framtiden också.

Håller med om att teknik känns högt värderat och jag tror det kommer krascha förr eller senare. Jag har en vän som är utbildad ekonom. Han blankade fingerprint mitt under uppgången (liknande så som Jan gör just nu med Tesla). Han sov väldigt dåligt om nätterna ganska länge fastän han var övertygad om att den skulle vända neråt igen. Till slut vände det, men då hade han inte nerverna att låta det vänta längre än att han gick ±0. Marknaden är oftast “korkad” längre än du klarar av att vara förnuftig! :wink:

Jag inser att teknikfonderna kan krascha imorron, men jag är bered att chansa på att de inte kommer göra det med 10% av mitt kapital.

1 gillning

Du har skapar en dyr Lysa portfölj med alla dina små 10% innehav. Onödigt dyrt och extra arbete. Krångligt och kan inte tänka mig att den kommer ge bättre avkastning än Lysa långsiktigt . Sådana små 10% dyra innehav skapar en dyr Global indexfond. Då du har 30% Sverige liknar det mer Lysa.

1 gillning

Inte ens i närheten av en lysa portfölj i mina ögon.

2 gillningar

Sedan November 2005:
SPP Aktiefond Global A: +192,79%
MSCI World Small Cap: +218,12%

Småbolag har gått lite bättre även globalt om man tittar över en liten längre tidshorisont.
Sen håller jag med om att de globala fonderna har lite hög avgift vilket kommer minska den eventuella överavkastningen.

För min del är det viktiga att det finns fundamentala fakta som kan understödja varför detta skulle vara bättre än rent global index, och historisk avkastning bör bara vara de sista 10% som bekräftar teorin. Jag kan köpa teorin om att vissa tillgångar har högre beta. Men då borde det gälla även globalt. Varför skulle det gälla bara i Sverige?

Små innehav av dyra aktiva fonder och för många fonder blir till slut en dyr index fond. Sedan har du 3x5%. Riktigt krångligt. Gott & blandat med 5-10% innehav= Global indexfond

Hur menar du att det inte gäller globalt? Småbolag gäller globalt, teknik gäller globalt. Fastigheter har jag inte undersökt så noga, men REITs är ju många amerikanska portföljer som har vilket torde bete sig likt LF fastigheter. Men här blir det svårt att jämföra historiken globalt eftersom vi haft en bostadsbubbla i USA men inte i Sverige vilket blir orättvisst. Dessutom har REITs skattliga fördelar som inte finns i Sverige. Investmentbolag är väl det som skiljer, men där finns det många teorier om varför de skulle överprestera, starka ägarfamiljer, mindre bolag, multiple arbitrage.

1 gillning
2 gillningar

Stora länkdelningsfesten @Jacke77 och @HL74? :slight_smile:

Skriv hellre vad det är som ni tycker sticker ut i artiklarna och använd dem som referens än dela urskiljningslöst. Alla kan vi läsa artiklarna, men det är svårt för oss att förstå VARFÖR ni delar dem och vad NI tycker är bra i dem. Tack på förhand! :pray:

(jan med moderatormössan på)

Tar bort störnings momment! Nu är det rent och fint.:+1:

Det behövde du inte göra, länkarna var bra @Jacke77. Det var inget fel på dem.

Det är snarare att jag tycker det är värdefullt med dina tankar, men de ges inte av en länk. Se det som en komplimang. :grin:

1 gillning