IPS trix

Jag har lite pengar på ett IPS sedan gammalt. Summan är, irreterande nog, bara lite över basbeloppet så jag kan inte plocka ut dom och börja om med ett vettigt sparande. Så till frågan;
Borde jag inte kunna flytta över kontot till exempelvis avanza och aktivt välja fonder i nedåttrend för att sedan plocka ut dom (och skatta)?

Alla pensionsförsäkringar är inte överflyttningsbara. I vissa fall utgår det dessutom en flyttavgift.

Kontakta Avanzas kundtjänst så kan de säkert hjälpa dig!