ISK eller aktie- och fondkonto för egen hedgefond?

Skissar på en egen hedgefond med 10 olika fonder som ombalanseras årligen till vikt:

10% aktier tillväxt
10% aktier global
10% råvaror
10% guld 1
10% guld 2
10% multiasset 1
10% multiasset 2
10% ränta 1
10% ränta 2
10% ränta 3

Inget eller endast mycket begränsat nyspar kommer ske till portföljen. Sannolikt kommer inte heller stora uttag göras.

Vilket skal rekommenderas - ISK eller Aktie- och fondkonto? Jag vill ha hela portföljen samlad på samma konto.

ISK passar de flesta bäst.

Däremot bör du inte försöka skapa en egen hedgefond.

Intressant. Varför inte?

Kan du portföljteori? Annars är det mer troligt att du gör fel än rätt.

Hej Per!

Kolla gärna över “Rikatillsammans-portföljen” som kör en liknande strategi som du är ute efter.