Jämföra avkastning olika tillgångar

Hej. När man pratar om hur mycket en aktie, fond eller råvara gått upp eller ner så antar jag att det är detta som är tillgångens avkastning, alltså tex en fond har stigit med 10% så har värdet ökat 10%. Men om jag skall ta ut dessa pengar måste jag ju betala skatt för värdeökningen, alt en löpande avgift i ett ISK. Jag antar att man inte räknar av statliga skattekostnader när man talar om hur mycket ens fonder eller aktier avkastar, fast det skulle ju vara mer rätt för summan innan skatten är ändå fiktiv. Om man nu vill jämföra avkastningen från en fond med ett annat tillgångsslag hur är då mest rättvist att räkna? Tex ett hyreshus. Säg att insatsen är 1 000 000 och netto intäkter innan skatt är 250 000 . Säger man att man har en avkastning på 250 000/1 000 000= 0,25=25% ?? Eller om man räknar bort skatten alltså dom pengarna man konsumera (brukar gånga med 0,455 ca rätt) 250 000x0,455=113750 .113750/1 000 000=0,114= 11,4% vilket sätt är rätt att räkna? Eller kanske inget av dom.

Man jämför före skatt, något annat är omöjligt.

Ett konkret exempel. Du sparar i samma fond, fast hälften i ISK och hälften på “vanligt sätt”. Du betalar en schablonskatt varje år i ISK. På det andra sparandet betalar du noll procent skatt under innehavstiden, men 30 procent på reavinster när du säljer. Skulle du ha en förlust att kvitta mot blir skatteeffekten 21 procent.

När det gäller hyresfastigheter är beräkningen av avkastning och skatt skatt betydligt mer komplicerad än vad du antyder. Exempelvis har det en stor betydelse, om avkastningen innebär att man hamnar över eller under brytpunkten för statlig skatt.

 

 

Jag anade att det var lite komplicerat att räkna ut avkastning på tex en hyresfastighet det var därför jag frågade här. Eftersom man skattar 2 gånger på vinsten i en näringsfastighet är var det lite klurigt för mig att räkna ut om tar och räknar på vinsten före skatt eller efter första omgången. Tex .om man har fastigheten som enskild firma så betalar man först arbetsgivaravgifter och sedan kommunalskatt etc . Om man har den som AB blir det väl på liknande sätt fast lite andra omständigheter. Men avkastning på en fond eller aktier skattar jag bara för en gång. Om man skall jämföra fonder/aktiers avkastning med ett hyreshus måste man ju veta i vilket skede i beskattningståget man ska använda. Frågan är högst relevant då man vill tänker investera. Om man nu väljer att jämföra efter skatt så blir det helt rättvist i dom olika tillgångslagen om man väljer ett år, felet uppstår när man i så fall ska jämföra flera år i följd, med ränta på ränta i fonderna då dessa ej skattas förrens uttag. Hoppas ni förstår mitt tankeproblem. Mvh