Jämförelse av spara i kapitalförsäkring i bolaget vs reavinst beskattad depå i företaget

Så här resonerar Konsumenternas och Pensionsmyndigheten:

Konsumenternas

Beräkningsförutsättningar

Vi följer den gemensamma prognosstandard som både staten och pensionsbranschen använder. Det innebär följande:

  • Avkastning är (före avdrag för avgifter och skatt) 2,1% utöver inflationen för både traditionell, fond- och depåförvaltad försäkring.
  • Avkastningsskatten är 1,5%.

Källa: Jämför avgifter i kapitalförsäkringar för pension | Konsumenternas

Pensionsmyndigheten

5.4 Avkastningsskatt

Gällande skatt, 15 procent på statslåneräntan, antas vara konstant under prognosperioden. Som antagande på statslåneräntan finns i huvudsak två olika alternativ. Det ena är att använda senast fastlagda statslåneräntan för ett år. Standarden måste då ändras varje år. För prognosen innebär det att resultatet kommer att variera över åren beroende på kortsiktiga förändringar av ränteläget. En sådan effekt är inte önskvärd och statslåneräntan antas därför i prognosstandarden vara densamma som antagandet för långsiktig obligationsränta enligt avkastningsantagandet ovan, det vill säga 4 procent.

@janbolmeson har alltså antagit en avkastningsskatt som är lägre än pensionsbranschen själva, staten och pensionsmyndigheten antar. Detta ger troligtvis kapitalförsäkringsalternativet en oskälig fördel i kalkylen men det räcker ändå inte på långa vägar……

Några kommentarer på trådstarten:

  1. För alternativ B och D tillkommer en schablonbeskattning i form av fondavgift, givet att innehavet är placerat i fonder. (Vilket är en rimlig ansats i det här forumet…) Jag har gjort uträkningar på detta tidigare i:
    Är Direktpension utan försäkring det mest lönsamma alternativet för mig som driver AB? - Nr 27 av dany

  2. Det går att skattetekniskt komma billigare undan än alla ovanstående alternativ om man använder den hybridstrategi jag beskrev i:
    Pension för företagare med aktiebolag - Direktpension vs Tjänstepension vs Spara i företaget | Låt oss samskapa inför ett avsnitt - Nr 51 av dany
    Jag har förtydligat inlägget med mer detaljer om uttaget.

1 gillning

Jag kan mejla över den om du vill ha den.

1 gillning

Jag har fixat till min mall som vi kan hjälpas åt att utveckla. Notera att det är version 1.0. Börja gärna med att göra en kopia sedan får du gärna kommentera ändringar så kan vi uppdatera (eller begära redigeringsbehörighet så hjälps vi åt att samskapa). :+1:

2 gillningar

Jag har tagit hänsyn till det i mallen, men det slår marginellt (ca 3 000 SEK över en 27 års period). Se nedanstående sammanställning.

Alternativ Slutbelopp Omräknat slutbelopp med schablonskatt på 0,02% Diff
Alt A) kapitalförsäkring + utdelning 414 364 SEK 414 364 SEK 0 SEK
Alt B) reavinstbeskattad depå + utdelning 464 825 SEK 461 891 SEK - 2 934 SEK
Alt C) kapitalförsäkring + lön + utdelning 429 146 SEK 429 146 SEK 0 SEK
Alt D) reavinstbeskattad depå + lön + utdelning 497 770 SEK 494 835 SEK 2 935 SEK
1 gillning

Nu jag äntligen tagit mig tid att börja räkna lite på det här (lite kul måste man få ha i mellandagarna :)).

Jag har börjat med att enbart titta på alternativet att ta ut pengarna som utdelning. Dvs jag har inte räknat med möjligheten att använda AF-vinst till lön. (Vi kan prata om det också så småningom, men jag tar en sak i taget för att inte röra till det mer än nödvändigt.)

Till att börja med är det bara att konstatera att det är statslåneräntan som är avgörande enligt beräkningarna hittills. Räknar man som @janbolmeson med 3,6% statslåneränta och därmed 1,08% schablonskatt på KF blir det ganska snabbt bättre med depå. När jag har samma antaganden i övrigt som @janbolmeson får jag det till att det tar 8 år innan AF blir lönsamt. Tar du ut pengarna år 8 har du 210 418 kr om du har valt KF och 210 700 om du har depå. Innan dess är KF bättre. Jag har räknat med fondkontoskatten, men inte med någon kostnad för depån (dvs avgift till Intervenia). Sedan blir det som sagt klart bättre på riktigt långa tidshorisonter (om man fortfarande har den billigaste fonden, etc). Om det är värt det eller inte går att diskutera och beror på förutsättningar, men det tänker jag att jag kan göra när statslåneräntan hamnar där.

Det riktigt intressanta blir om jag gör antaganden att statslåneräntan håller sig under 1,25% (=> nuvarande KF-skatt på 0,38%) i fem år för att sedan gå upp till 3,6%. Eftersom statslåneräntan går utmärkt att följa så kan man ju justera sin strategi längs vägen. Man kan tex börja med KF och byta till depå när statslåneräntan går upp.

Om jag jämför den strategin - KF först och sedan depå - med att välja depå redan från början får jag att det tar 29 år innan det hade lönat sig att välja depå redan från början. Och då ska vi komma ihåg att jag inte har räknat med några extra avgifter för depån och framförallt räknat med att den fond som är billigaste idag är det i 29 år till.

Efter 27 år får jag det till att man har 570 886 kr före utdelningsskatt (men efter bolagsskatt) för KF+depå och 568 895 kr för depå.

Min slutsats av detta är att om det inte är löneutbetalningen man är ute efter (som sagt separat diskussion) så är rätt strategi att välja KF nu och sedan eventuellt flytta till Depå när statslåneräntan går upp.

Har @janbolmeson och @JanH några kloka tankar om detta? Har jag missat något?

6 gillningar

Nu till frågan om man ska ta ut pengarna som lön eller utdelning och hur fördelaktigt det första är.

Jag har räknat på hur stor del av pengarna man får kvar efter skatt vid uttag på olika sätt.

Förklaringar till tabellen:

Inkomstskatten är inkomstskatten på enbart lönen om man lägger på 100 000 kr i lön till ett redan existerande pensionsuttag. Beloppen har jag fått fram empiriskt genom att använda skatteverkets tjänst för att räkna ut skatt. Det här är viktigt för hur bra löneuttag lönar sig.

För att räkna ut pensionsnettot har jag räknat med en inkomstskatt när man tar ut pensionen på 32,5% för den som 360 000 tkr/år i pension respektive 52,5% för den som har 700 tkr/år i pension.

De två vänstra kolumnerna är alltså de intressanta. Procentsatsen visar hur mycket som finns kvar efter skatt.

“Tot lön” är nettolön + nettovärdet av insättningen till allmän pension.

“Ta ut som utdelning” är nettot för utdelningen. För “Vinst depå” är det alltså först en bolagsskatt på 20,6% och sedan en utdelningsskatt på 20%. För KF är det bara utdelningsskatten.

Notera att man inte kan jämföra KF med Depå direkt här. På en KF har man ju betalat mer skatt längs vägen. Det här är bara till för att se vad som är bäst när det väl är dags att ta ut pengarna och i för att se hur mycket bättre det ena är än det andra inom respektive alternativ.

Slutsatsen här är:

Om man är 66+ och inte har för hög pension blir lön extremt fördelaktigt. Tom om pengarna kommer från en KF.

Om man är 66+ och har så hög pension att man kommer upp i statlig inkomstskatt är det fortfarande bättre att ta ut lön än utdelning om man väl sitter med en depå som innehåller vinst, men skillnaden är inte så stor (behålla 67% istället för 64%).

Om man är under 66, har slutat jobba, börjat ta ut pension och har en låg pension är det klart bättre att ta ut som lön om man har Depå (76% vs 64% kvar) och lite sämre om man har KF (76% vs 80%).

En bonus med depå är möjligheten med depå att slippa betala vinstskatt över huvud taget för att man tar ut pengarna som lön samma år som man realiserar vinsten.

Slutsatsen här är att den möjligheten kan bli värd ganska mycket (66+ och låg pension). En förutsättning är dock att man inte har så mycket pension att man får betala statlig inkomstskatt som pensionär. Då är värdet marginellt (67% istället för 64% med nuvarande skattesatser och skatteregler).

Återigen intressant om ni alla - och särskilt @janbolmeson och @JanH håller med?

4 gillningar

Hittade ett fel i de sista raderna (på pensionsberäkningen). Nytt försök här

2 gillningar

Snyggt, jag hade inte ens tänkt på att man kunde kombinera det. :+1:

Jag utgick från 3.6 % på SLR eftersom @Robert_G började med det i en annan tråd. Jag har för mig att Pensionsmyndigheten rekommenderar 4.0 % i pensionssimuleringar, så jag håller med om att det slår sjukt mycket. Därför var det briljant som du skriver att inte se det som statiskt, utan att kanske unna sig byta skatteskal. Särskilt hållet KF => Depå.

Ska fundera lite till på dina kommentarer inför ett avsnitt på ämnet runt februari.

3 gillningar

Jösses! Hur svårt kan detta vara? Här kan vi snacka om att komplicera en i grunden ganska enkel frågeställning.

Hur ska intäkter tas ut från bolaget? Vad är det vi alla är överens om?

1. Maximal lön under statlig brytgräns
(avdragsgill kostnad för bolaget, jobbskatteavdrag och höjd allmän pension om 18,5 procent)

2. Därefter utdelning

En lön under statlig brytgräns beskattas totalt med max 25 procent. Brytgränsen för en 65+ är idag ca 619 000 SEK. Om 27 år är den sannolikt över 1,1 miljon SEK.

Även högsta pensionsgrundande inkomst som idag är 572 000 SEK är naturligtvis mycket högre om 27 år.

Jag påpekade tidigt i tråden att hela kapitalvinsten skall användas för utbetalning av lön och arbetsgivaravgift och det skattade kapitalet om 144 000 SEK för utdelning.

Även om vi gör en kalkyl med en antagen avkastning om 7 procent per år och dessutom antar att avkastningsskatten (0,38%) aldrig någonsin kommer att höjas under kommande 27 år så ger AF-depå ändå överlägset bäst utfall!

Med dessa antaganden får vi följande:

Slutvärde år 27 för KF: 808 000 SEK.

Utbetalas lämpligast som utdelning. (Förutsättning att sådant utdelningsutrymme finns) Nettobehållning efter 20% skatt: 646 000 SEK .

Slutvärde år 27 för AF-depå: 875 000 SEK.

Det skattade kapitalet om 144 000 SEK utbetalas som utdelning. Nettobehållning efter 20% skatt: 115 000 SEK.

Kapitalvinsten 875 000 – 144 000 = 731 000 utbetalas som lön och arbetsgivaravgift.

Lön: 663 000. Arbetsgivaravgift (10,21%): 68 000. Tot: 731 000.

Lön: 663 000. Nettobehållning efter 25% skatt: 497 000 SEK.

Lönen är pensionsgrundande.

663 000 x 18,5% = 123 000. Nettobehållning av pensionen efter 33% skatt: 82 000 SEK.

Summering efter skatt:

Utdelning: 115 000 SEK.

Lön: 497 000 SEK

Pension: 82 000 SEK

Totalt: 694 000 SEK.

AF-depå ger 48 000 SEK mer på varje årlig avsättning. 27 x 48 000 = 1 296 000 SEK .

Om man gör en mer serös beräkning och använder sig av de antaganden som pensionsbranschen själva, staten, konsumenternas och pensionsmyndigheten antar om avkastningsskatten så blir skillnaden 4 806 000 SEK .

Eftersom brytgränsen för statlig skatt om 27 år sannolikt kommer att vara ca. 1,1 miljon eller mera så kan man samtidigt ta ut den allmänna pensionen och ev. intjänad tjänstepension utan att gå över brytgränsen för statlig skatt. Notera också möjligheten att använda en del av kapitalet för att utbetala lön även till make/sambo.

1 gillning

Hej,
För mig står inte frågan mellan tjänstepension eller direktpension utan mellan direktpension eller spara direkt i bolaget.
-Det som talar för en direktpension är att det går att koppla premieinbetalningsförssäkring till den, så min fråga till Jan H/Intervenia är vad era lösningar skulle kosta i exemplet ovan ffa de löpande avgifterna i form av försäkringar.

-Jag undrar också vilka fonder du rekommenderar som ska hålla i 27år? Jag ser en risk för en inlåsningseffekt i en fond som med tiden blir sämre av någon anledning eller risk för ofrivillig avkastningsskatt om en fond omvandlas eller avslutas och utlöser en försäljning.

-Fondskatt tillkommer väl på er lösning i depåkonto?

Mvh Johan

Hej Johan,
Intervenia fakturerar 10 000-20 000 SEK i uppstartavgift (avdragsgill kostnad för bolaget) samt en årlig avgift om 1900 SEK (också avdragsgill kostnad för bolaget). Vad som ingår finns att läsa här: Vanliga frågor – Intervenia Direktpension Se fråga 2: Vad innebär det att vara kund hos Intervenia? Se även fråga 4: Varför kan jag inte bara spara pengarna i bolaget utan någon direktpension?

I första hand en global indexfond med låg avgift precis som @janbolmeson och Andreas Runnemo (Småspararguiden) rekommenderar.
Fonder som omvandlas eller avslutas är i regel s.k. aktivt förvaltade fonder som placerar i en nischad marknad som havererat eller aktivt förvaltade fonder som underpresterat mot sitt jämförelseindex. Sådana problem kan inte uppstå i en global indexfond.

Fondskatten (0,08%) är medräknad i kalkylen ovan.

Det finns fel här. Efter att ha kollat med min revisor så kan man som jag trodde använda schablonmetoden. Vilket betyder att du kan räkna 875 000 * 0,20 = 175 000 som skattade kapitalet. Och ta detta som utdelning.
Sen tar du 700 000 som lön.

Hej Erik,
Fel var väl att ta i…:grinning: Jag antar att du egentligen menar att det finns ytterligare ett möjligt alternativ. Användande av schablonmetoden för juridiska personer är omtvistad men jag delar din och din revisors uppfattning. Åtminstone tills vidare….
I just detta exempel med lång spartid och god avkastning skulle schablonmetoden i så fall kunna vara aktuell. Skillnaden efter skatt blir dock mycket liten: 695 000 kr i stället för 694 000 kr.

Skillnaden blev inte så stor som jag trodde.

Men en fundering detta betyder om jag räknat rätt att totala skatten på allt blir så lite som 24%.
Vi börjar med 144 000kr efter bolagsskatt vilket då blev 36 000kr bolagsskatt
På utdelningen betalar vi 28 800kr skatt
på de kvarvarade 731 000 betalar vi totalt 233 500kr i aga och skatt
På agan får vi tillbaka 82 200kr efter skatt i form av pension.

36 000 + 28 800 + 233 500 - 82 200 = 216 100

Utbetalt netto 694 900

216 100 / (694 900 + 216 100) = 24%

Låter isf fantastiskt bra. Ska bara vänta 27år nu då för att få betala väldigt lite skatt :smiley:

När @janbolmeson har räknat ackumulerat i sitt spreadsheet så blir summan om 27 år ca 9,6 mkr varav nästan 6 mkr är vinst.

Om vi räknar med att de här 100 tkr man kan ta ut med superlåg skatt växer med inflationen och att inflationen är 2% blir den gränsen 170 tkr om 27 år. Det betyder att Jan kommer att kunna ta ut 1,7 mkr på tio år eller 3,4 mkr på tjugo år.

Poängen här är att om det är löneeffekten man är ute efter - vilket är den anledning jag köper just nu när schbalonskatt på KF är så låg - så ska man inte heller sätta av för mycket pengar. Jag skulle inte sätta av mer än jag kan ta ut på 10-20 år.

Å andra sidan ska man inte heller sätta av för lite. Iaf om man går via Intervenia. Utan att ha räknat på det så stämmer det säkert att en uppstartskostnad på 20 tkr och sedan 1,9 tkr/år gör ganska liten skillnad om man stoppar in 144 tkr/år i 27 år. Stoppar man bara in 144 tkr ett år och sedan ingenting mer förlorar man direkt nästan en sjundedel av värdet och då blir det knappast en bra affär.

Slutsatsen är att det bör finnas en sweetspot någonstans däremellan där det blir en bra affär. Får se när/om jag hinner räkna ut var den är. Om någon annan gör det får ni gärna pinga mig :).

3 gillningar

Det tog lite tid - det kom en bebis emellan - men nu har jag sammanfattat mina slutsatser av den här diskussionen i blogginlägget Depå eller kapitalförsäkring för egenföretagare.

Tar så klart gärna emot kommentarer :).

7 gillningar

Grattis till Er Andreas :heart_eyes:

2 gillningar

Tack @Jacke77 !

2 gillningar

Bra jobbat. Har funderat på samma saker under en period. Mycket intressant att läsa!

Nagelfarning:
** Du får en schabloninkomst på 0,4% och om du går med vinst och betalar bolagsskatt på 20,6% blir skatten 0,08%.

Då blir det dessutom en insättning till din allmänna pension

2 gillningar