K10-blanketten (Utdelning)

Hej!
Jag är delägare i två stycken aktiebolag. Det ena har och kommer inte ha någon verksamhet under de kommande åren och det andra företaget har en verksamhet. Beträffande deklarationen så får man som bekant använda förenklingsregeln enbart för det ena företaget. Jag har inte plockat ut någon utdelning men kommer vilja göra det detta år. Spelar det någon roll om jag använder förenklingsregeln i bolaget som inte har någon verksamhet eller i det bolaget som har verksamhet? Är det skitsamma?

Tack för hjälpen!

Det spelar ingen roll i vilket bolag du väljer att ta/få shablon-utdelningsutrymmet för ett visst år så länge det bara är ett.
Utdelning kan du/ni ju ta som ni vill, men för vilken skatt det blir spelar ju utdelningsutrymmet en viss roll :slight_smile:
Sedan vet vi inte om ni är flera ägare som i sånt fall måste komma överens om utdelningen inför årsstämman, och besluta om det på densamma.

Om du bär lön från bolaget med verksamhet kan du få utdelningsutrymme där enligt huvudregeln men det vet du säkert. Isf tar du utdelningsutrymme enligt shablon i det andra bolaget.

Om ni är flera delägare så beror ditt utdelningsutrymme (förstås) på hur stor din andel är i respektive bolag.

Lycka till!

1 gillning