Knightian uncertainty

Tyckte att denna var intressant. Skillnaden på risk och osäkerhet. Risk, där vi på förhand kan modellera de eventuella utfallen, och osäkerhet när vi inte kan det, och hur investerares agerande i en marknad med osäkerhet är en risk för det ekonomiska systemet.

1 gillning

Ja intressant distinktion för att förklara hur man känner sig. Vi kanske är bättre på att hantera kvantifierbara risker än okända effekter av osäkerhet :grimacing:

Kan man tolka det som att risk är det vi har under normala börsförhållanden medan Knightian Uncertainty uppstår vid det som Nassim Taleb kallar Svarta Svanar som tex Corona, finanskrisen etc ?