Komma så nära som möjligt likaviktad aktieportfölj med fonder

Hej,

Jag vill komma så nära som möjligt en likaviktad exponering mot alla aktier på Stockholmsbörsen med hjälp av fonder. Hur hade ni gjort?

Just nu har jag köpt tre PLUS sverigeindexfonder för att komma en bit på vägen mot det: Alla bolag, Småbolag och Mikrobolag (1/3 i varje). Vet inte hur nära detta är en likaviktad Stockholmsportfölj, för jag har inte utvärderat och sammanställt alla innehav. Det känns som om det är närmre en likaviktad fördelning än Avanza Sverige iallafall, som är en fond som går mer åt likaviktad-hållet.

För Allabolag har du 10 bolag som står för 25-30% av fonden som har 330 bolag.
Så du är inte i närheten av att ha likaviktat.

Ja, jo jag är medveten om att alla tre fonderna från PLUS är marknadsviktade. Det är därför det just nu är en jämn fördelning mellan dem, för att vikta upp de mindre bolagen. Det finns en enkelhet i det och jag tycker att det känns som en bra start. Sen tänkte jag att vi tillsammans kunde komma fram till en bättre fördelning som faktiskt återspeglar en likaviktad portfölj ungefär. Det behöver ju inte vara PLUS fonder heller.

Har du ett konkret förslag på hur du hade gjort detta?

1 gillning

Jag har inte utforskat likaviktade fonder.
Men vet att det finns ETF: er som har målsättning att vara likaviktade. Dock har de antagligen inte svenska bolag som grund utan amerikanska.
Är din målsättning att bygga en med endast svenska bolag?

1 gillning

Funderade på det lite.
Kanske går att komma närmare med branschfonder. Blir mycket dyrare dock

1 gillning

Här är min förståelse av likaviktade och marknadsviktade fonder. Berätta gärna om jag missat något.

De flesta indexfonder är marknadsviktade, dvs ett företags andel i indexet motsvarar företagets börsvärde. Denna typer av fonder balanserar sig själva: om ett företags börsvärde minskar så minskar automatiskt andelen i fonden. En likaviktad fond är svårare, och därmed dyrare, att upprätthålla. Det finns inte många sådana fonder på marknaden och det är svårt och dyrt att skapa något liknande på egen hand.

Marknadsviktade fonder är det normala och dessa fonder har många fördelar. Man får, före avgifter och skatter, en avkastning som motsvarar medelavkastningen på börsen för de företag som ingår i index. Det finns mycket forskning som visat att det på längre sikt är nära nog omöjlig att överträffa detta för aktivt förvaltade fonder efter avgifter. En annan fördel med indexfonder är att de ger god riskspridning. Detta sammantaget gör att en billig global marknadsviktad indexfond är det bästa valet för långsiktiga investeringar för de allra i flesta i de allra flesta situationer.

2 gillningar

Jag tänker att likaviktning är en enkel strategi för att minska risk, utan att behöva räkna på risk.

Risken ökar i portföljen om vissa stora innehav faller mycket.
Risken är hög att missa uppgång om små innehav stiger mycket.
Lägger man alla (kloka) innehav till samma storlek så blir risken inte överdrivet hög.

Likaviktning innebär att man tror att eftersom det är svårt att förutsäga risk (lika svårt som att förutspå börsutvecklingen) så låter man alla innehaven/fonderna ha samma storlek.
Förhoppningsvis går inte alla innehav (börs, guld, ränta) ned samtidigt.

Men likaviktar man ny teknik, småbolag och krypto så blir det ändå en stor risk. Högriskinvesteringar blir inte mindre riskabla för man likaviktar.

1 gillning

Ja precis, i denna tråd så är mitt mål att komma så nära som möjligt en likaviktad portfölj med avseeende på stockholmsbörsen. Som du säger så finns det inte likaviktade fonder eller ETF:er för stockholmsbörsen.

Jag tänker spontant att det är krångligare/dyrare att uppnå det med branschfonder, men jag har inte undersökt det närmare.

Jag vill helst inte diskutera likaviktat vs marknadsviktat här, det tycker jag passar bättre i en egen tråd. Jag kan dock berätta kort om varför jag är intresserad av att skapa en likaviktat portfölj. Jag har läst två exjobb från Uppsala universitet om ämnet och det tycks finnas en indikation på att en likaviktad portfölj överpresterar en markandsviktad portfölj, även om det finns tveksamheter sett till statistisk signifikans och tidsperiod.

Länkar båda nedan.

1 gillning

Jag har roat mig med att se hur jag borde fördela de tre fonderna från PLUS jag tidigare nämnt för att få bolagen i fonderna så lika fördelade som möjligt. Mitt sätt att lösa detta problem var att först sammanställa alla innehaven i fonderna. Sedan använde jag excels inbyggda problemlösare för att hitta vilken fördelning av fonderna som gav den lägsta standardavvikelsen för alla fondernas innehav summerade (här hade jag lite svårt att bestämma mig för vilka parameter jag skulle använda, det går också att köra på avstånd från medel).

Jag kom fram till följande*:
PLUS Allabolag Sverige Index: 27%
PLUS Småbolag Sverige Index: 45%
PLUS Mikrobolag Sverige Index: 28%
*beräkning baserad på PLUS innehavslista 2022-08-31

För att det ska vara enkelt för mig att komma ihåg och genomföra så avrundar jag Allabolag och Mikroboalg nedåt till 25% och Småbolag uppåt till 50%.