Konsekvenser av att allt fler sparar i passiva indexfonder

Hej,

Tycker att man börjar höra allt mer om passivt indexsparande från att tidigare varit ganska ensam om att förespråka denna typ av sparande.

En del påstår att det passiva indexsparandet börjar hamna på samma inflöden av kapital i vissa delar av världen som den aktiva förvaltningen. Finns det några risker med detta eller några konsekvenser som man bör ta i beaktande som passiv indexsparare?

Mvh Tyra

 

 

Nej, egentligen inte. Så länge det finns tillräckligt många aktiva köpare och säljare för att prissättningen på marknaden alla vara effektiv. Det är mycket långt kvar innan det kan riskeras.

Dock under förutsättning att indexfondens förvaltare har en viss frihet eller det finns ett smart upplägg kring fondens handel.

Eftersom det är transparent hur indexet är uppbyggt så är det ibland uppenbart när aktier kommer tas in i eller åka ur ett index. Det kan annars utnyttjas av andra aktörer som då handlar lite före indexfonden ska göra sina förändringar.

Konsekevnsen blir att allt fler småsparare får en bättre avkastning. Något som många banker ogillar för det sänker deras vinster.