Kreditförluster för bankerna pga Coronakrisen?

Hej. Kan man förvänta sig stora kreditförluster för storbankerna p g a Coronakrisen och kan man tänka sig att bankerna p g a det kommer höja (alla) sina bolåneräntor?

Hej Claudio!

Jag kan absolut tänka mig att både storbankerna och resterande banker som håller på med företagslån osv kommer att göra kreditförluster nu och en tid framöver.
Däremot vad jag vet så kommer detta inte påverka bolåneräntor, dessa justeras efter riksbankens ränta då det är riksbanken som styr deras inlåningsräntor och som då direkt påverkar våra bolåneräntor.
Men visst skulle bankerna kunna justera upp sina räntor, men då kommer dom att få mer konkurrens på just lånen då det alltid finns andra alternativ än just den banken för konsumenterna.

Tack för svaret Robin.

Nja, Bankerna finansierar sina bolån genom att ge ut obligationslån på kapitalmarknaden. Inte genom att låna pengar i Riksbanken. Obligationerna är så kallade säkerställda obligationer. Bankerna lämnar i princip säkerheterna i fastigheterna som säkerhet i sin tur.

Skulle internationella investerare tappa förtroendet för svenska banker kommer räntan att gå upp. Riksbanken har också möjlighet att köpa dessa obligationer så en viss trygghet finns ändå.

Samtidigt skall du inte ta helt för givet att räntan inte kan gå upp något.