Kvalitativa lättnader

Vad innebär egentligen “kvantitativa lättmnader” som centralbankerna genomför? Det görs genom obligationsköp men samtidigt säger man att det är ett sätt att öka penningmängden. Hur hänger det ihop?

Här finns svar på dina frågor.

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20150320STO36308/kvantitativa-lattnader-vad-ar-det-och-varfor-vill-ecb-anvanda-dem

/Björn