Lågkonjunktur

  • Hur påverkas samhällsekonomin av hushållens agerande i en lågkonjunktur?

Det beror på hur de agerar

Vill du ha hjälp med läxorna?

Nästa vecka öppnar gymnasieskolor igen.