Lån och hävstång: tips, råd, diskussion och rekommendationer från RT-communityn

Det kommer en del frågor kring lån nu när räntan har ökat. Det har egentligen alltid varit intressant att ha denna typ av råd, men kanske särskilt nu när lånekostnaden blir så tydlig med höjd styrränta. Men vad jag vet finns i dagsläget inga råd från RT-communityt kring lån, på samma sätt som för sparande och investeringar. Så denna tråd är ett litet försök att samskapa sådana råd. Jag kommer bidra med ett utgångsbud, som jag gissar kommer bli sågat vid fotknålarna… :fire: :military_helmet:

Konsumtionslån (avbetalning, sms-lån, blancolån hos bankerna etc.)

 • Låna aldrig för att finansiera konsumtion.
 • Betala alltid av dina konsumtionslån före du investerar.
 • Har du konsumtionslån och investeringar, sälj av investeringarna för att betala av konsumtionslånen.

Kreditkort

 • Betala alltid av hela skulden under den räntefria perioden.
 • Använder du för att köpa för mer än du behöver eller har råd med, klipp kreditkortet direkt.

Studielån

 • Ta gärna studielån om du läser en utbildning som höjer ditt humankapital, det vill säga kan tjäna mer pengar i framtiden.
 • Följ CSN:s betalplan.
 • Betala aldrig av studielånet i förtid om du har andra lån du kan betala av först.

Fordonslån

 • Försök leva utan fordon så att du kan investera mer.
 • Undvik att låna till fordon då det är en typ av konsumtion.
 • Om du måste låna till fordon så lägg hälften som kontantinsats och betala av resten på max 3 år.

Bolån

 • Låna aldrig till kontantinsatsen.
 • Följ amorteringskravet.
 • Undvik att finansiera renoveringar med bolån.
 • Använd aldrig bolån för att finansiera fordonsköp eller annan konsumtion.
 • Sträva mot att ha en låg belåningsgrad (20 %?) när du går i pension.

Värdepapperskredit

 • Undvik om du har låg risktolerans (det stora flertalet).
 • Belåna bara värdepapper om du har råd att förlora 50 % av värdet på investeringarna.
 • Om du har värdepapperskredit, ha alltid en låg belåningsgrad (max 10 %?).

Motbud?

17 gillningar

Låt oss försöka skapa en sammanfattning nedan. Är en wiki så att alla kan redigera:

Lån (och sparande) flyttar pengar i tid

Lån är ett verktyg som kan hjälpa dig att flytta pengar från framtiden till idag. Det vill säga det är något som hjälper dig att göra något idag som du annars inte hade haft råd att göra förrän i framtiden. Priset vi betalar för denna flytt i tid är ränta.

På samma sätt är sparande motsatsen, då det flyttar pengar från idag till imorgon. Det jag får betalt för det är samma sak, ränta.

Bra och dåliga lån

Precis som med det mesta andra kan man inte entydigt säga att lån är bra eller dåligt, det beror på förutsättningar, omständigheter och mål.

Utifrån ett strikt ekonomiskt nyttomaximerande perspektiv kan man definiera:

 • Bra lån är lån som gör dig rikare (eller där du köper något som stiger i värde)
 • Dåliga lån gör dig fattigare.

På det sättet behöver man inte ta hänsyn till vilken typ av lån det är (t.ex. smslån kan enligt ovan vara bra om de gör dig rikare), vilken säkerhet lånet har eller vad pengarna har gått till. Man tittar helt enkelt i en resultat och balansräkning är jag rikare eller fattigare när jag räknar ihop allt.

Ovan leder t.ex. till att CSN-lån för många kan vara bra lån eftersom det är relativt lätt att över tid använda dem för att bli rikare då räntan är låg och det finns många alternativ till att överavkasta.

Tillräckligt bra generella råd och metoder

Passar inte alla, men passar i de flesta situationer som en startpunkt, för övrigt se diskussion.

 • Låna till studier, eftersom det ökar ditt humankapital och dina chanser att få en bra livsinkomst.

 • Betala inte av studielånet i förtid, eftersom lånet är så förmånligt.

 • Låna till boende, eftersom det är en tillgång och när du annars har råd kommer du inte ha behovet.

 • Följ amorteringskravet för ditt bolån, eftersom det minskar risken om bostaden skulle sjunka i värde.

 • Överamortera inte på ditt bolån, eftersom börsen ger bättre avkastning.

 • Låna inte till sådant du inte har råd med, eftersom det gör dig fattigare.

 • Betala av konsumtionslån med hög ränta så fort som möjligt, eftersom lånen är så dyra.

 • Använd bara kreditkort om du kan betala tillbaka beloppet samma månad, eftersom räntan är så hög.

 • Var försiktig med att låna till investeringar, eftersom du kan bli ruinerad om dina investeringar faller mycket i värde.

Vanliga misstag med lån

 • Många använder lån till konsumtion vilket gör dem fattigare över tid.

 • Många ser “alla lån är dåliga” eller man ser inte att det finns undantag till “den som är satt i skuld är inte fri”

 • Man tar inte hänsyn till helheten när man tittar på lån (t.ex. inte ta hänsyn till sitt humankapital när man tittar på lån).

 • Man blandar ihop lånet med säkerheten, vi pratar ofta “bolån”, “fordonslån”, “CSN”-lån men egentligen är det bara “lån” med olika säkerheter där till syvende och sist säkerheten är ditt humankapital (=summan av dina framtida löner). Man kan således se det som lån, finansieringskostnad och säkerheter.

Amortera på lån

 • Debt snowball - en metod för skuldavbetalning där man börjar med att betala av den minsta skulden först, medan man gör minimibetalningar på övriga skulder. När den minsta skulden är betald går man vidare till nästa minsta skuld och fortsätter så tills alla skulder är avbetalade. Denna metod bygger på psykologisk motivation snarare än matematisk effektivitet, då varje avbetald skuld ger en känsla av prestation.

 • Debt avalanche - en metod för skuldavbetalning där man börjar med att betala av skulden med den högsta räntan först, medan man gör minimibetalningar på övriga skulder. När skulden med högst ränta är betald fokuserar man på skulden med näst högsta räntan och fortsätter så tills alla skulder är avbetalade. Denna metod minimerar den totala räntekostnaden och är matematiskt effektiv, men kan kräva mer tålamod än debt snowball-metoden.

 • Spara och amortera samtidigt - klassisk tillräckligt bra rekommendation kommer från boken “Rikaste mannen i Babylon.” är att spara 30 % av sina inkomster och fördela 2/3 på amorteringar och 1/3 på eget sparande.

3 gillningar

Läste här förut där någon skrev att man inte ska låna på någe som inte stiger i värde… Tyckte de va ett väldigt bra råd…

5 gillningar

Håller med om att det du säger säkert kommer att få mothugg. Men inte av mig. Detta är definitivt råd som jag skulle ge till mina barn. Bra start och utgångspunkt som nog är applicerbar på den stora massan.

5 gillningar

Yes, håller med om att det kan se olika ut i olika livsfaser. Särskilt bolån. Unga måste kunna låna för att komma igång med livet.

1 gillning

Väldigt bra råd överlag. Jag har ett par invändningar:

 • Fordonslån ska man undvika om man kan köpa ett billigare fordon (som därmed inte behöver ett lån). Kanske ha en punkt som uppmuntrar till att köpa en “bruksbil” till en billig peng?
 • Om man måste låna till ett fordon ser jag hellre att man använder bolånet för att finansiera det än att man tar ett separat fordonslån
 • En tumregel kan vara att sikta på 70% belåningsgrad på bolånet innan man lånar mer för t.ex. renovering eller fordonsköp
 • En annan tumregel kan vara att sikta på 50% belåningsgrad på bolånet överlag, och därefter själv avgöra om man vill fortsätta amortera eller inte
3 gillningar

Inspel är väl också att kanske fokusera mer på räntenettot snare än typ av lån.

Tesla ger tex just nu 2.9% i ränta på billån. Då är det ju smartare att ta lånet och lägga pengarna på sparkonto.

5 gillningar

Finns lägen i livet där konsumtionslån kan vara vettiga där man har ett behov av att låna från sitt framtida jag för att lösa en situation i nuet.

4 gillningar

Jag tycker att det var en sund sammanställning.

2 gillningar

Bolånet är det svåra eftersom många faktorer spelar in.

Andel av boendets värde.
Numerisk storlek.
Inkomst, utgifter, övriga boendekostnader.
Egen ålder. Plats i livet.
Risk för sänkt inkomst.
Framtida intjäning.
”Sova gott om natten”-faktorn som är helt individuell.
Etc, etc

Ett (alltför?) allmängiltigt råd är att med marginal för ofördelaktiga ekonomiska händelser inte ha högre lån än vad du klarar av med önskad livsstil.

Titta på KALP-kalkylen och jämför med dina kostnader för det liv du vill leva. Tåler ditt liv en kalpränta på 7%, arbetslöshet/lång sjukskrivning och en kraftig nedgång på bostadsmarknaden under ett halvt till ett år? Här ligger nog hängslen-och-livremnivån för extremt god nattsömn.

Jag har faktiskt stött på vettiga motargument till detta. Ett argument går ut på att det är något man absolut behöver i närtid, men bara har råd med en variant som ur ett långsiktigt perspektiv är ett sämre köp och att det då är fördelaktigt att komplettera sitt egna kapital med lån.

Ett annat är att man riskerar att missa en hel säsong av något, ex. en säsong med MC-åkning för att man inte tar ett lån. Bättre då att ta lånet och återbetala när tidens alternativvärde ändå är på botten.

Jag skulle säga att man ska maximera lånen och sedan med näbbar och klor ska dra ut på återbetalningen så mycket det bara går. Om man får sämre ekonomi under en period kan man skicka in en ansökan om sänkt återbetalningsbelopp etc.

Även här ska man maximera lånen eftersom det kan bli svårt att ”få ut pengarna ur bostaden” vid högre ålder.

3 gillningar

Exempelvis avbetalning för mobiltelefoner som är mer ekonomiskt gynsamt.

Annars är ett bra exempel situationer som man kan hamna i som medfört att man saknar bohag och har inte byggt upp sina ekonomiska resurser exempelvis, flytt till första bostad om man inte blir sponsrad av sina föräldrar alternativ flykt från våld i nära relationer .

3 gillningar

Något jag lever efter inser jag när du skriver det. Har man en rimlig risk i saker och lån gör att man får en hygglig avkastning så ska man ju låna på.

Undantaget kan vara billeasing i företag.

Fast då ignorerar du risk tänker jag. Mer lån, mer risk.

Bolån är nog det område där communityt tänker mest olika. Jag är en försiktig general och vill nog inte använda bolånet som hävstång utan mer tänka att det är just finansiering av boendet som successivt ska minska över livets gång.

Jag tycker det är ett dåligt råd, att låna till mobiltelefoner. Det ska alltid köpas cash. Välj en billigare modell.

1 gillning

Kostar det 6 000 att köpa cash eller 4500 på avbetalning tar jag alltid avbetalning.

3 gillningar

”Alltid” och ”aldrig” är luriga begrepp då det alltid :rofl: går att hitta avvikande situationer där de inte passar så bra. ”Ofta” och ”sällan” är kanske mesigare men täcker bättre.

Generellt bör lån ofta undvikas då de skapar en fast kostnad. Ur ett ekonomiskt säkerhetsperspektiv ökar då risken. Sen kan det finnas vissa risker värda att ta. Det beror på syftet och storleken på risken. Bostadslån = ja. Sms-lån för en sista öl på krogen = nej. Däremellan en glidande skala. I stora drag ger trådstarten en bra utgångspunkt. Vissa varianter i tråden är också rimliga.
Man kanske ska spara ett år och köpa MCn till nästa säsong. :slight_smile:

3 gillningar

Det låter som en riktigt dålig affärsidé. Vem ger bort sina telefoner med subvention? Eller tänker du att du binder dig för teleabonnemang samtidigt? Då behöver ju den faktorn också vägas in.

Har alltid samma abonnemang men sure lovar att inte byta under 24 månader vägs in i den rabatten.