Leva utomlands på 150000kr om året på fonder

Hej på er.

Jag undrar hur mycket pengar måste min fond-portfölj innehålla för att jag skall kunna ta ut ca: 150000kr om året, och portföljen får inte sjunka till nästa års uttag, utan jag skall alltid kunna låta 1% vara kvar så den kan växa.
Då skall man också räkna med inflationen 1,5% till 2% i denna kalkyl.
Och vi räknar på att fonderna stiger med 6% om året i detta exempel.

3,750,000:-

Teorin för “4-procents regeln” är att om man tar ut max 4% av portföljen så kommer den hålla för evigt. För att kunna ta ut 150,000:- behöver du alltså 3,750,000:-.

https://rikatillsammans.se/uttagsstrategier/

 

Överkurs och om du vill “krångla till det” lite. Eftersom att du ska bo utomlands är det värt att fundera lite på nånslags valutadiversifiering och kanske göra om uträkningen i den lokala valutan i det land där du tänker bo?

Jag tackar Kalle2 för detta svar.

@Henke: Kollar du i länkad artikel får du ingen portfölj som aldrig minskar i värde vid ett uttag på 4%. Med tanke på ränteläget som råder kanske man dessutom ska ställa in sig på lite lägre avkastning framöver och om man vill ha en evighetsportfölj som man kan leva utav får man nog dra ner uttaget till ca. 3% med en bra fördelning av tillgångsslag. Gå in på www.portfoliocharts.com så kan du själv analysera olika portföljer. Längre ner i portföljinformationen kan man hitta PWR (d.v.s. uttagsfaktor i % som gör att portföljen håller för evigt). Jag själv räknar idag med ca. 80% av historisk avkastning (p.g.a. ränteläget) och 3% uttag.

M.a.o. sparande på ca. 7000 kr i ca. 25 år i en 90/10 portfölj med en förväntad realavkastning på ca. 6% per år bör ge runt 5 miljoner.

Det kommer inte att fungera euroområdet p.g.av den svaga sek som kommer att bli värdelös om 25 år.

@Erwin: Värdelös är lite att ta i men låt oss säga att ditt antagande stämmer spelar det ändå ingen större roll då du köpt fonder som äger företag i hela världen som handlar i andra valutor än SEK.

Hej Adam ,när det är dags att sälja dina fonder som äger företag i hela världen får du ändå SEK på din konto som ska omvandlas till EURO ,om 25 år det kan det kosta 50 SEK en enda EURO och detta inte p.g.av negativ ränta som många försöker förklara ,investerarna har inget förtroende för SEK p.g.av att landet Sverige befinner sig i total förfall, kronan tappar i värdet som i bananrepubliker efter en militärkupp .