Medellivslängden för villor?

Vad är livslängden på ett hus? Detta tycker jag är en fråga som alla som vill köpa eller bygga hus borde ställa. Ändå hittar jag ingen statistik på detta.

Ett hus kan vell i partiken stå hur länge som helst, trots det finns det inte många hundraåriga villor i byn där jag bor.

Många villor förfaller förmodligen när gamla människor inte längre orkar sköta sina hus.

Om jag bygger ett nytt hus för 4 miljoner vill jag att huset ska gå i arv eller säljas när jag dör. Inte att huset behöver rivas när jag går bort. Men vad är sannolikheten?

Det finns en paradox som kallas för Theseusskeppet. Den går ungefär så här:

Hjälten Theseus kommer vinnande tillbaka från kriget i sitt skepp. Men bevarar skeppet på ett museum för framtida generationer att beskåda. Med tiden börjar skeppet ruttna och man ersätter de brädor som faller sönder. Efter några sekler har alla skeppets delar bytts ut. Är det fortfarande samma skepp?

Ett hus som man inte tar hand om finns kvar. En ögonöppnare för mig när jag var ung scout och vi var på läger i norra Vallentuna. En av landets äldre järnvägar, Roslagsbanan, gick en gång i tiden hela vägen upp till Rimbo i Norrtälje, men har efter bilens intåg kortats ner så att det nu bara finns räls till Kårsta i Vallentuna. Men banvallen finns kvar, en bit norr om Kårsta hade vi lägret bredvid banvallen. Där finns en skylt som sägeratt där funnits en station, med ett foto på bebyggelsen. Idag är alla husen sönderfallna och där det tidigare var små betesmarker växer idag hundraåriga tallar. Tjocka stammar har de, marken skulle kunna kallas skog. Det enda som tyder på att där funnits hus är husgrunderna och tegelpannorna. Roslagsbanan är 130 år gammal så någon gång under de senaste 100 åren har husen rasat ihop och ruttnat bort. Sådana här ställen finns det överallt i landet om man håller ögonen öppna. Gårdar och torp som övergavs så sent som på 1960-talet kan ha förfallit idag.

Du var redan inne på att det till slut inte går att rädda hus om man inte sköter om dem. Men att sköta om huset innebär ju att byta ut dess delar, precis som Theseus skepp. Ett tak håller kanske 40 år med visst underhåll. Fasaden något längre, men bara om man målar på ett nytt lager plastfärg då och då. Mössen kanske förstör isoleringen. Isolering förresten! Våra hus med tjock isolering är helt beroende av sina ångspärrar, plast som till slut spricker och då börjar släppa igenom den fuktiga luften som kyls av och släpper vattnet inne i väggen. Reglarna ruttnar och vid en renovering (när man ledsnat på tapetlagren) så byter man ut hela skiten. Detta gör att gamla oisolerade hus faktiskt håller längre eftersom de torkar ut.

Här har du uppskattade livslängder på husets olika delar:

https://gds.se/hus/hus-ditt-hus-haaller-inte-for-evigt

Som du ser kommer det mesta ha bytts både en och två gånger på 50 år.

Sedan finns det en tydlig energiaspekt av att du inte hittar så många hundraåriga hus i byn. Det var först på 1950-talet som glasullsisoleringen uppfanns och man kunde börja bygga hus där värmen stannar kvar. De flesta hus idag har tilläggsisolerats eller byggts om med sådan typ av isolering. Ett dåligt isolerat hus läcker pengar som ett såll. Min svärmor har ett torp från 1700-talet med knappt märkbar isolering och en kall vinter kan hon få en elräkning på 30000 kr! Då håller hon ca 16 grader inomhus på vintern och befinner sig i princip bara i köket. En annan aspekt av att det inte finns så många hus kvar är att behov och önskemål förändras. De flesta vill inte längre bo i ett torp byggt som ett enda rum kring en murad skorsten, sängbäddar längs väggarna, dass och matkällare på gården, djuren i det tillhörande lilla stallet och tvätten kokade man i den vedeldade bronskitteln på gården. De hus som finns kvar är “de fina villorna”; direktörsvillor, husbondens bostad och torp för välbärgade. Den stora massan bodde inte så.

Efter 40 år måste du lägga om taket på din fyramiljoners-villa. Vid det laget har du lagt ytterligare nästan 1 miljon på att måla om 3 gånger, byta värmepannan och värmepumpen minst en gång, renovera badrum och kök. Kanske har du byggt minst en altan som hunnit ruttna och parketten sjunger nog på sista versen. En del av arbetet kommer du nog göra själv för att spara pengar men då betalar du med din tid istället.

Älskar ”Theseusskepp”, det är också en till sak i den teorin som är väldigt spännande.

Alla dom plankorna och resterande delar man då har bytt ut, använder man för att bygga upp ett nytt skepp (med gamla delar).
Vilken av skeppen är nu Theusesskepp och vilken är en kopia?

Kan man sammanfatta med att livslängden är väldigt lång om underhållet sköts? Vilket ju gäller alla byggnader.

Visst, om man vill. Men jag ser hellre huset som en bostad i nuet. Byggnader lever.

Emil!

Legenden om Theseusskeppet var intressant. På en engelsk språkresa för väldigt länge sedan, fick vi besöka Lord Nelsons flaggskepp i Portsmouth. Skeppet byggdes på andra hälften av 1700-talet. Jag kan inte låta bli att undra över hur mycket som var kvar av originalet…

Jag har en avvikande åsikt beträffande val av färg. Har huset målats med slamfärg, typ Falu rödfärg så fortsätter du med detta. Har huset målats med lasyr, så fortsätter du med detta. Plastfärg skall man vara försiktig med. Den andas inte och är underlaget fuktigt ruttnar trät.

Jag har ett hus som är nästan 40 år gammalt. Jag kan skryta med att inte en enda bräda av fasaden har behövt bytas. Målar om med lasyr vart 10:e år.