Men om det inte fanns vinstskatt...?

Husköp på gång!

Vi som hänger här har ju fått det inpräntat att bostaden inte är att se på som en tillgång. Men, här i Norge är det ingen vinstskatt på egen bostad.

Hur hade ni då resonerat kring bostadens plats i mellanriskhinken utan vinstskatt?

Skulle inte se det som en tillgång ur ett investerarperspektiv. En investering för mig är något man köper i syfte för framtida avkastning. För mig bör syftet med husköp vara ett trevligt boende.

1 gillning

Skulle säga att det beror på belåningsgrad

Jag tycker inte att det beror vinstskatt. Själv ser jag det som konsumtion men förstår de som ser det som investering.

Jag ser aktier som investeringar även om man inte har det på ISK…

Tänkte ca. 6 mil. handpenning, 4 mil. lån, 3 mil. 90/10-portfölj.
Vi är i 30-årsåldern.

Bra jobbat och grattis till er livssituation!

Ang. mellanriskhinken är jag beredd att placera ett hus/br där med tillräckligt hög belåning. Mer hävstång mer risk, och chans till avkastning på investerat kapital givetvis.

Intressant utan vinstskatt, känns som ett incitament att belåna sig maximalt.

Säg att marknaden rör sig 4%, er avkastning blir ±10% - (ränta och övriga husrelaterade utgifter). Jag skulle säga att det är mellanrisk.

Sen med er stabila tillvaro är det väll förvisso låg risk att det påverkar er vardag :sunglasses::champagne:

Tack för det, men det är mestadels bra bott och ärvt i ärlighetens namn.

Kommer inte maxa något lån men en viss hävstång vill vi ha medan vi är unga.

1 gillning