Meta-fråga om feedback på sparande

Jag började skriva på ett inlägg där jag hoppas på feedback / kritik kring hur jag strukturerat min investeringsportfölj.

Blev dock lite osäker på vilka faktorer som är bra att nämna för att kunna få bra input sedan.

De saker jag tänkt på så här långt är:

  • Portföljsammansättning (givetvis)
  • Tidshorisont
  • Riskvilja
  • Andra tillgångar (hus ed.)
  • Skuldsättning
  • Tidigare erfarenhet av investeringar
  • Insikter om hur jag reagerar på marknadsförändringar baserat på tidigare erfarenheter

Tar tacksamt emot förslag på andra faktorer jag borde redovisa, eller saker jag kan utelämna som inte spelar någon roll.

Ytterligare en användbar aspekt är motiveringen till föreslagen portfölj, dvs varför har du valt X% av Y.

2 gillningar

Jo där finns det nog en del att resonera kring.
Är också det som till största delen bestämmer riskspridningen.

Eventuella mål med investeringarna utöver ekonomisk trygghet/pension och liknande där tidshorisonten är lång.

1 gillning

Bra synpunkt.
Den måste jag nog fundera lite på.
Är inte säker på att jag tänkt färdigt där, även om man nog kan argumentera för att det är det viktigaste att ha klart för sig då man väljer sparande :blush: