"Min tes är att marknadens förmåga att bedöma framtida utfall är gravt överskattad"

frågan är hur man ska se på klimatfrågan. Å ena sidan en massiv risk om landområden översvämmas och fastigheter blir värdelösa. Å andra sidan en tillväxtmotor som skapat nya jätteföretag som Tesla.

Jag tror den här analysen är för enkel. Jag tror också att vi måste skilja mellan finansiella risker och reala risker. Finansiella risker handlar om att börsen faller. Reala risker handlar om att bakomliggande tillgångar förstörs eller tappar i värde. Jag menar då tappar i värde i mer permanent form i första hand, inte att vinstestimaten skruvas ner på några pinnar för de närmaste åren.

Gällande klimatrelaterade hot är det rimligt att utgå från att de reala riskerna är mest uppenbara gällande delar av den ekonomin. Däremot lär det ju kunna ge effekter i betydligt större delar av ekonomin än de som påverkas i mer direkt mening.
Det kan liknas vid Covid-situationen där börsen föll som en sten trots att många företag drabbades i begränsad omfattning eller inte alls.