Momentum strategi i en småsparares portfölj

Blev intresserade av att ha en del av min portfölj i t.ex. CEMR. Som jag förstår det så har momentum strategin störs effekt när den är viktade mot olika industrier eller länder (Andreu, L., Swinkels, L., & Tjong-A-Tjoe, L. (2013)). ETF:er verkar trots transaktionskostnader slå index även om strategin är mycket känslig för hur den implementeras (Yu, S., & Webb, G. (2020)). Är inte säker på hur jag som småsparare ska implementera momentumstrategi i min portfölj, min sponta tanke är att ha 10% i CEMR. Att använda momentum strategin verkar också ha en positiv effekt på shapiro förhållandet, vilket gör det ännu mer lockande att applicera strategin (Barroso, P., & Santa-Clara, P. (2015)). Frågor som kvarstår är däremot hur stor del av portföljen som ska viktas mot denna typ av ETF:er. I detta fall för en portfölj som i dagsläget har 90% SPP Aktiefond Global och 10% Globala småbolag (IUSN)? Varför har t.ex. CEMR presterat sämre än MSCI All Country World Index de senaste 5 åren? Är det ett bättre alternativ att använda en momentum hedge ETF, då strategin verkar fungera lika bra i båda bear och bull. Kan detta var ett sätt att utnyttja fler marknadslägen?