Motsvarande LYSA- och basportföljen hos gammelbankerna | Bästa fonderna hos de olika bankerna

Behövs ingen räntedel, sparkonto hos nischbank med insättningsgaranti :ok_hand:

1 gillning

Förstår inte varför alla på det här forumet framhåller Lysas räntedel som så fantastisk. På Bred har dom enligt Lysakoll haft följande utveckling, räkna där till skatt på ISK och inflation, hade gråtit om jag hade haft räntor där.

3 gillningar

Det är väl mest Jan som har sagt att den är fantastisk. Sen har räntorna en annan funktion än att ge avkastning när aktiemarknaden går bra hos Lysa.

image

1 gillning

Jag tycker det är en bra sammanställning speciellt för de som inte har något val! :grinning::+1: Folk inkl mig själv sitter ju fast ibland i banker/försäkringsbolag som man inte hade valt idag. Tex tjänstepension.

Frågan kommer ofta här på forumet ”hur ska jag göra, jag har inte tillgång till motsvarande fonder som i modellportföljerna” … så detta skulle vara bra ”skugg portföljer” när man inte kan flytta. En färdig ”översättning” av bas portföljen med 100% aktier för olika banker.

Sen är det ju lättare att lägga till räntor för de som vill dra ner aktieexponeringen. I enklaste fallet bara ta den billligaste räntefonder för att få en så kort räntefond som möjligt.

Kanske vi skulle lägga till motsvarande hos lite vanliga försäkringsbolag som SPP, LF, Skandia, etc. ? Så är det lätt att referera till.

Visst en del tjänstepensionen har inte hela fondutbudet så viss anpassning kan ändå behövas individuellt.

Behöver avgifterna uppdateras mht förvaltningskostnad kontra totalkostnad?

1 gillning

Bättre avkastning än en madrass tror jag nog ändå ambitionen var hos portföljmakarna :slight_smile:

1 gillning

Låter bra! Har ett jobb att sköta i veckan, men om du inte hittat ett nytt uppdrag i veckan får du gärna utveckla konceptet :wink:

1 gillning

Tack för en intressant uppställning. Har själv gått och tänkt på om jag skulle lämna lysa och knåpa ihop portföljen på Nordnet i stället. Men jag tror jag stannar då jag inte känner att diffen på kostnaden är nog för det extra arbetet samt risken när man flyttar (tänk så går börsen upp +2% dagen man byter). Då har man ju nog slarvat bort mer än vad den lägre avgiften var tänkt att ge.

Undra om Lysa kommer sänka avgifterna framöver?

Vad är ”Max”, för det stämmer inte med mina siffror. :thinking:

Ändrade till 50/50 och det ser ut som att max är från typ 1 jan 2020, men framgår inte av Lysakoll, och Lysa är det inte heller lätt att hitta data i tyvärr. Vet inte heller om det är justerat efter avgifter. @RobertK Du får gärna fylla i :slight_smile:

Skärmklipp

Max är fr.o.m 2019-11-14, och det är beroende på att de hållbara fonderna inte har historik längre bak än så (Sverige 2019-07-18, Breda fonderna 2016-11-30). Vet inte hur det är med avgifter för NAV-kurserna.

Okej,
@janbolmeson Hittade lite mer info på Lysas hemsida nu https://lysa.se/avkastning , ser lite bättre ut om man tittar från start 1/1-17 (+4,9%), Tror dock det är före avgifter + ISK skatt.

1 gillning

Hoppas att du inte tror på det själv! Din historiska alternativkostnad ligger på ca 1,54% per år för Nordnet Indexfond Sverige över de senaste 10 åren. Siffran variera givetvis över tid. Förvaltningsavgiften är bara en liten del i helheten! Fondbolag har de senaste 15 åren bedrivit en framgångsrik kampanj för att snedvrida bilden av fondinvesteringar! Och Ni har tyvärr svalt betet med hull och hår! Det är tyvärr alldeles för få fonder som håller måttet som goda investeringsfonder. Skulle också råda Er alla att vara försiktiga med ovannämnda “robot förvaltare” då allt är inte guld som glimmar. Som exempel ringde jag Lysa för information avseende kurser, transaktions avgifter, beräkningsmetoder och allmänt underlag men jag fick nobben med motiveringen att de uppfyller minimikraven enligt regelverk och anser inte att de behöver förse mig med den typen av information.
Kanske en varningsklocka som borde gå igång?

Hej Jan
Vilka siffror pratar vi om här då jag inte lyckats med att få tillgång till siffror eller vedertagna underlag/information från Lysa. Vid kontakt med de har de gjort allt för att undkomma informationsgivning. Lysa måste vara en av de mest ljusskygga aktörerna på den svenska sparmarknaden. Skulle säga att en aktör som inte vill visa upp sina siffror, beräkningar och som inte kan hänvisa till en oberoende aktör för kvalitetsgranskning skulle jag vara försiktig med!

Svenska aktieindex. R2 ligger på 93% över 10år. Dvs endast 93% av fondens utveckling kan förklaras av svenska aktieindex.

Hej
OMXSBGI är bara ett teoretiskt index. Jämför like for like och med verkligheten dvs utgå från att du investerar i fonden eller indexet. Utvärdera sedan utfallet dvs verkligheten. Där alla kostnader är medräknade. Blå linje är fonden!

1 gillning

Graf, rullande riskjusterad avkastning 3år. Förutom vid 5 tillfällen (månader) har Nordnets fond levererat en bättre riskjusterad avkastning än sverige index! Se graf nedan!
image

Även nerside risken har varit svag. Dock bättre senaste åren! Blå linje är Nordnet
image

“Indexet” är alla svenska aktier upptagna för handel på godkänd handelsplats i sverige som har haft en daglig handel på minst 100kr som minsta post och en daglig omsättning på minst 1000kr. Vikterna bygger på daglig omsättning per aktie i förhållande till totalen. Aktiepriserna är beräknade på VWAP och efter avgifter!
Nordnets fond i fråga marknadsför sig som en svensk aktiefond som har som avsikt att replikera svenska aktiers avkastningsprofil. Jag har inte läst någonstans att deras avsikt är att replikera OMXSGBI. Tycker att det i så fall skall framföras gentemot spararna. Marknadsföringen består snarare tycker jag av att påvisa att fonden har en låg förvaltningsavgift! Vad spelar det för roll egentligen? När den totala avgiften är mångdubbelt så hög.
Om du vill Christian så kan jag sätta upp ett kort digitalt möte nu om ca 10min och bjuda in dig så kan jag berätta närmare!
mvh

Tack Christian
Tydligt och klart! Personligen utvärderar jag inte en placering relativt om jämförelsen bygger på ett förutbestämt teoretiskt urval utan utvärderingen gör jag på absolut termer. Skulle jag behöva göra en relativ jämförelse skulle jag jämföra med tillgångsslag med likartad historisk riskprofil. Säger bara att din alternativkostnad med fonden i fråga är mycket hög!!! Men klart om du på förhand bestämt dig för att du vill äga just de aktierna som ingår i indexet OMXSBGI oavsett pris så är det investerarens personliga val. Men i forumet diskuterar vi ju olika fonder och jämförelser! Och om du skulle jämföra Nordnet fonden mot något annat investeringsalternativ så kommer alternativkostnaden i spel. Value for money brukar användas flitigt i investerings kretsar, funkar även i detta forum.

Hej Alec
Jag är helt överens med dig att kostnadssidan är av stor betydelse i samband med investeringar! Framförallt i direktinvesteringar! Men i detta fall investerar du i en passiv fond (Lysa som exempel) som i sin tur investerar dina pengar i flera passiva fonder, and so on. Dvs passivitet i flera lager! Fondbolagen i fråga tar sedan en avgift för att vara passiva men vad är poängen med att investera i flera lager av passivitet utan någon som helst kontroll över kostnaderna? Jag säger bara att lager på lager kostnader (Lysa som exempel) och investeringar utan aktiv kostnadsmedvetenhet blir potentiellt mycket kostsamt för småspararna på sikt!
Och varifrån vikterna? Vart har du tagit in risksidan i ekvationen? För jag förmodar att du har en faktisk, implicit och förväntad riskbild då du har viktat olika investeringar!
Återkom är du snäll
mvh

Hej,

Jag har bara försökt replikera Lysas aktieportfölj ovan med storbankernas egna fonder. Vart vill du komma med dina provokationer?

Med inte vänlig hälsning, Alec

2 gillningar