Nordnet har lanserat 3 st nya fond-i-fonder

Ganska intressant den där Offensiv, har alla de fonderna (förutom Danmark som är “dyr”) i min portfölj.
Fast det blir ju billigare att behålla de som jag har dem än att byta.

Vart köper man den? Den finns inte i fondlistan.

Du har helt rätt den är inte så smidig hos Nordnet :flushed:! Byta till fondroboten

Ville inte öppna denna masklåda, men nu när du Dr gjorde det… Jag skulle avråda från alla syntetiska strukturer just nu. Särskilt när det ofta finns ”säkra” statsobligationer som garantier i bakgrunden - och dom har ju tappat värde väldigt mycket på sistone.

Om det blir jätteblåsigt på marknaden är det ofta just syntetiska strukturerna som börjar rasa först. Det gick ju jättebra med Nordnets Smart fonder också…

4 gillningar

Helt enig.
Säkert inga problem under normala förhållanden men vad händer om det börjar stöka till?

1 gillning

Vad tråkigt att höra om att det är syntetiska innehav, blir väldigt besviken där om det är så, kommer kontakta Nordnet om det eftersom jag så länge sett fram emot en komplett aktiefond.

Så här skriver småspararguiden om Nordnet indexfond Global :+1:

Nordnet säger:

”För att uppnå målet investerar fonden, enligt Nordnets rekommendation, i (i) statsobligationer emitterade av en eller flera medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller (ii) aktier eller andra värdepapper med aktieliknande egenskaper emitterade av företag i utvecklade länder. Fonden överlåter det ekonomiska intresset i sådana aktier och får exponering mot indexets totala nettoavkastning genom en swaptransaktion.

En swap är ett avtal enligt vilket fonden ska utbyta kontanta betalningar med en motpart, som förväntas ingå i J.P. Morgan koncernen, mot en avkastning baserad på indexet.”

Hela ESG är faktiskt ett jäkligt skämt här, för att Nordnet placerar i inget annat än statsobligationer eller andra värdepapper som kan fungera som garanti i swap-avtalet.

Jag tycker att detta är helt enkelt fullständig s#%t.

6 gillningar

Du har helt rätt @JayR så länge det finns riktigt bra billiga globala indexfonder max 0,20% i förv avg behöver man knappast något annat i portföljen :+1::wink::partying_face:

2 gillningar

Jag hade faktiskt missat att dessa fonder var syntetiska, så tack @dr.chicago och @JayR för att ni tog upp det här.
Jag tar och röstar med fötterna och byter ut mina global och tillväxt innehav till Storebrand Global All Countries A.

3 gillningar

Bara läsa :+1:

Jag kommer byta ut mina Nordnet fonder.
Har både globala och deras Teknologifond.

Jag hade missat att de var syntetiska med swaps etc.
Vill inte ha produkter jag inte förstår helt. Speciellt inte sådana som de luras med.

2 gillningar