Nu lanserar vi de första branschindexfonderna!

Vi vill först tacka läsarna och lyssnarna på RikaTillsammans för alla kommentarer och input vi fått. Er input är värdefull på vägen framåt. Och ett extra tack till alla som deltog i enkäterna. Vi fick in cirka 850 svar på enkäten och det blev fastighetsfonden som röstades fram som den mest intressanta. Därför blir PLUS Fastigheter Sverige Index först ut bland branschindexfonderna.

För snart fyra år sedan, den 27 september 2017, lanserade vi Sveriges två första indexfonder för småbolag. För ungefär ett år sedan lanserades den tredje PLUSfonden, PLUS Allabolag Sverige Index, vilken blev den billigaste breda Sverigeindexfonden.

Mottagandet från spararna har överträffat förväntningarna och idag har de tre fonderna tillsammans över 1,7 miljarder kronor i förvaltat kapital och över 70 000 andelsägare.

Nu tar vi nästa steg och lanserar Sveriges första branschindexfonder. Lanseringsdatum för de tre fonderna blir:

  • PLUS Fastigheter Sverige Index – 23 september
  • PLUS Teknologi Sverige Index – 13 oktober
  • PLUS Hälsovård Sverige Index – 17 november

PLUS Fastigheter Sverige Index kommer att följa indexet SIX Real Estate Index och inkluderar samtliga 29 fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. Förvaltningsavgiften blir 0,2%.

PLUS Teknologi Sverige Index kommer att följa indexet SIX Sweden TMG Gross Index och inkluderar 154 bolag på Stockholmsbörsen och First North. Förvaltningsavgiften blir 0,4%.

PLUS Hälsovård Sverige Index kommer att följa indexet SIX Sweden Health Care Gross Index och inkluderar 154 bolag på Stockholmsbörsen och First North. Förvaltningsavgiften blir 0,4%.

PLUS Fastigheter kommer att vara tillgänglig för köp hos Avanza den 23 september och branschindexfonderna kommer successivt finnas tillgängliga där våra nuvarande fonder distribueras.

För er som inte redan gjort det får ni gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev, Nyhetsbrev - PLUSfonder, där vi kommer informera bland annat om kommande fonder. Observera att nyhetsbrevet initialt kan komma att hamna i ”skräpposten”.

37 gillningar

Jag handlar i praktiken bara aktivt förvaltade fonder men idén med branschindexfonder låter intressant. Det totala utbudet av fonder är enormt och kräver att man på något sätt begränsar urvalet för att göra det mer hanterbart.

Med branschindexfonder skulle vi som föredrar faktorplaceringar kunna landa i en hygglig kompromiss. Jag följer utvecklingen med intresse.

1 gillning

Kul!
Både teknik och hälsovårdsfonden har potential att vara en del av min portfölj, och dessutom konkurrerar de kostnadsmässigt med andra fonder i Sverige. Bra!

2 gillningar

Kul med nya fonder!! Får man fråga vad ni spånar om mer för fonder i framtiden? Nåt som ligger i pipelinen som du kan hinta om? @Emil_PLUSfonder

1 gillning

Kul! Det ser vi fram emot :slight_smile:

Är det verkligen exakt samma antal aktier i index/portföljerna både för er Teknologi och Hälsovårds fond dvs 154 innehav i båda?

3 gillningar

Ja, per 2021-09-13 var det 154 innehav i respektive fond. Då det sker nyintroduktioner och uppköp kommer antalet innehav dock över tiden att ändras.

På vår hemsida, under Frågor och svar (Vad är en indexfond?), så finns det ett dokument bifogat i den sista frågan. Dokumentet innehåller mer detaljerad information om fonderna och respektive index, bland annat samtliga ingående komponenter och dess vikt i respektive index, per 2021-09-13.

2 gillningar

Nu har vi fokus på lanseringen av de tre branschindexfonderna. Under vintern kommer vi att lägga fokus på vad nästa tillägg till nuvarande fonderbjudande ska bli. I den processen kommer vi att lyssna på vad ni sparare har för önskemål.

2 gillningar

Imponerande brett och spännande med allt ifrån storbolag till mikro ! :grinning::+1:

Kan du möjligtvis berätta mer om hur indexet sätts samman?

Teknologi och Hälsovård ser inte ut att vara Market Cap vilktat utan viktat på något annat sätt?

Är Fastighets indexet Market cap viktat?

1 gillning

Indexen för PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård är marknadsvärdeviktade, men med tillägget att ett innehav får utgöra som högst 5 procent av respektive fond när fonderna ombalanseras, vilket görs halvårsvis 1 juli och 1 januari. Anledningen till den övre gränsen i de två fonderna är för att inte ett fåtal innehav ska utgöra en alltför stor andel av fonden.

I indexet för PLUS Fastighet finns ingen övre gräns för hur stor andel ett enskilt innehav får utgöra av fonden.

2 gillningar

Nu förstår jag inte.

Tex Hälsovård.

  • Swedish orphan biovirum är #1 och har 6,8% allokering med knappt 74 miljarder SEK börsvärde.
  • Astra Zenca är #9 och har 4,1% allokering med 3145 miljarder SEK börsvärde

Likadant i Tech. NENT är #1 i allokering men Ericsson är #5 trots högre börsvärde.

… så är det verkligen Market cap viktat?
Jag får åtminstone inte ihop det.

3 gillningar

Hej @Emil_PLUSfonder! Uppskattar era fonder mycket. Gör ni även fonder med utländska bolag? Kan ni inte göra en PLUS global index uran och kärnkraft?

2 gillningar

Indexen för PLUS Teknologi och PLUS Hälsovård är marknadsviktade, men som nämnts med en storleksbegränsning. Två gånger om året, vid månadsskiftena juni/juli och december/januari fastställs indexets sammansättning. Det går till så att man utgår från respektive bolags börsvärde, men för de bolag som skulle ha vägt mer än fem procent begränsas vikten till nämnda nivå. För till exempel Ericsson, som utan storleksbegränsning skulle vägt cirka 32 procent i Teknologi-indexet, blir vikten alltså istället fem procent. I motsvarande mån ökar samtidigt vikten för de bolag som inte når upp till begränsningsnivån. Exempelvis Formpipe, som i ett index utan storleksbegränsning skulle vägt 0,1 procent, får istället en vikt på 0,4 procent.

Som nämnts sker omviktning av indexet två gånger om året, men under perioden emellan dessa tillfällen kommer den relativa kursutvecklingen för ett bolag att avgöra vikten. Det innebär alltså att om Ericsson väger 5,0 procent den 1:a juli, men sedan går tio procent sämre än index, kommer vikten att minska till 4,5 procent. Sedan sker en ny kalibrering den 1:a januari när vikterna återställs till 5,0 procent för de bolag som då ligger över storleksgränsen. Under perioden mellan två omviktningar kan därmed ett mindre bolag som NENT, som haft en stark relativ kursutveckling, ha en högre vikt i index än ett större (t.ex. Ericsson) som utvecklats svagare.

7 gillningar

Ok då förstår jag dynamiken! Tack!

Förenklat, man plockar allt över 5% allokering från jättarna och smetar ut på de övriga små/medelstora.

Det får ju lite lustiga effekter när SOBI i nuläget har 65% högre viktning (6.8%) än Astra (4.1%) trots att Astra har ett börsvärde som är 42 X högre.

Förvisso har SOBI gått upp från 150 kr till 240 kr ish sedan halvårsskiftet medan Astra gått ±0, men SOBIs andel vid halvårsskiftets ombalansering måste ändå ha varit runt en 4+% Dvs Astra och SOBI måste ha haft liknande allokering efter senaste ombalansering trots enorm skillnad i börsvärde … OM jag tänker rätt :slight_smile:

I så fall är det ju än rätt remarkabel omfördelning från stora till små för att vara en marknadsviktad indexfond, tänker jag.

Såklart vill väl ingen äga en fond med för stor andel av jättar som Astra och Ericsson för det blir en koncentrationsrisk.

Samtidigt känns det som att 5% cappning ger motsatt effekt och viktar upp mindre bolag så mycket att deras allokering blir i paritet med jättarna, vilket man i så fall skulle kunna se som en risk med hög allokering i relativt sett små bolag som kanske är mindre genomlysta, mer beroende av en enstaka produkt eller marknad.

Jag förstår att det är en balans, men har ni testat med olika max allokeringar, tex 10% eller 15%, eller är det utanför er kontroll?

Som sagt, mycket spännande fonder som jag klart intresserad av men vill försöka förstå mer exakt hur indexet fungerar och varför det är designat på det sättet.

Sorry för utläggningen och ser fram emot ev svar :slight_smile:

3 gillningar

Det stämmer att storleksbegräsningen får de effekter du beskriver. Beroende på den relativa kursutvecklingen mellan ombalanseringstillfällena, kan ett bolag med mindre börsvärde under en period komma att väga tyngre i index än ett bolag med större börsvärde. Såsom fallet är med SOBI och AstraZeneca i ditt exempel. Den 1:a juli hade båda 5,0 procents vikt i index, sedan har skillnaden i kursutveckling gjort att SOBI:s vikt nu är betydligt större.

Innan vi bestämde oss för en storleksgräns gjorde vi simuleringar med olika nivåer, men redan vid tio procents ”cap” fann vi att index blev alltför dominerat av några få bolag. För både Teknologi och Hälsovård skulle de fem största då ha stått för i storleksordningen 45 procent av indexet. Det hade enligt vår bedömning gett en mindre intressant produkt. Genom att välja fem procent får indexet i viss mån en småbolagsprofil, men detta är i våra ögon inte en nackdel. Historiska data pekar ganska entydigt på att mindre bolag över tid ger en bättre avkastning. Även svängningarna i avkastningen har förvisso varit större i små bolag, så risken kan därför anses vara högre. I fallet med dessa båda index tycker vi dock att denna riskökning kompenseras av att storleksbegränsningen ger en betydligt bättre riskspridning.

Hur man som investerare ser på olika typer av risk varierar naturligtvis och vi kommer inte att kunna sätta ihop en produkt som är exakt vad alla vill ha, men en produkt som ändå kan vara en komponent i alla portföljer.

7 gillningar

Stort tack för svaret!

Oj, så det slog så hårt. 10% cap, top 5 blev 45% :grimacing:

Jag håller med att med 5% blir det en intressantare fond jämfört med alternativen :+1:

Nu ska jag se hur jag tar in en eller flera av dem i portföljen :thinking:

Angenäma ”problem” :grinning:

4 gillningar

Jag har redan alla Plusfonder och jag kommer naturligtvis att ha de nya 3. Jag har fastighetsfonden från dag 1. Ni gör ett väldigt gott intryck. Det som övertygat mig är de två avsnitten på Rika tillsammans. Bra billiga indexfonder.

2 gillningar

Passade på att lyssna på de två avsnitten om indexfonder och plus fonder medan jag målade färdigt fritidshuset i helgen :wink:
Mycket bra avsnitt med härlig dynamik mellan er alla tre @Emil_PLUSfonder @janbolmeson @carolinebolmeson. Jag har saknat just fastighetskomponenten i min portfölj och har nu börjat fylla det hålet.

När forskningen visar att aktiv förvaltning inte lönar sig över tid är detta med branschindexfonder jätteintressant. Ser fram emot fortsättningen :+1:

2 gillningar

En global indexfond vore intressant.