Nya regler för staking i Ethereum 2.0 från skatteverket

Såg förut att det funnits eller diskuterats om staking och hur den ska beskattas. I veckan släppte skatteverket reglerna för hur denna aktivitet ska beskattas.

Jag vet att tidigare direktiv har varit att de ETH du tillskansar dig via staking får du välja när du ska sälja av och beskattningstillfället sker då vid avyttringen. Detta var tydligen bara önsketänkande och här nedan följer länken till den aktuella modellen skatteverket valt att gå på.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/401273.html?date=2021-12-14

Jag är inte jätteinsatt i terminologin så följer gärna tråden med intresse för att se ni lyckas klura ut hur beskattningen kommer gå till.

Och hur lägger man bäst upp en strategi för den här typen av beskattningar, krypto kan ju som sagt swinga rejält under ett år.

Väl mött.

1 gillning

De har bestämt att stakingrewards beskattas som inkomst av kapital till det värde i SEK som de har när man får tillgång till dem.

1 gillning

Det verkar råda förvirring även hos skatteverket.
Guldläge för insatta nu att vara med och påverka lagstiftningen.

Staking blir som en skattefri utdelning då som inte beskattas förrän den växlas över till lokal valuta?

Beskattning ska ske för det beskattningsår inkomsten kan disponeras av skattebetalaren i den mening som avses i 41 kap. 8 § IL. Under en inledande period är deponerade ether låsta för uttag, vilket också gäller för tilldelade ether. Skatteverket anser att inkomst i form av tilldelade ether ska beskattas först när de kan tas ut och därmed också kan disponeras.
Inkomstens storlek beräknas med hänsyn till marknadsvärdet av tilldelade ether vid den tidpunkt då de kan disponeras, vilket också blir anskaffningsutgiften för erhållna ether.

Jag läser det som att det sker när man igen får tillgång till sina stake:ade samt de tilldelade ETH? Det vill säga inte när man växlar till någon annan valuta? Så samma tolkning som @Johan_Helin.

1 gillning

Någon som har någon take på hur man lägger upp bäst strategi vid sån här beskattning?

Krypto är minst sagt en volatil tillgång.

I stort sett blir det väl en skattefri ränta då? Investeringsdelen av Ethereum får man skatta som vanligt. Den del som blir skattefri är den där du låser dina coins en period och får tillbaka mer än du låste.

Fel av mig, det blir som vanlig räntebeskattning.

Skatteverkets tolkning gör att det inte finns något kryphål. De beskattar både avkastningen och ränteintäkten som inkomst av kapital på samma sätt som andra tillgångar. Bästa strategin är att sälja förlustinvesteringar samma år som vinstinvesteringar för att kvitta förlusten.

Har fortfarande svårt att förstå; Kan du ge mig ett real-world-exempel.

När “withdrawals” är tillgängliga så kan vi säga att minsta perioden för upplåsning är 2 veckor, så jag låser mina tokens 2 veckor i taget och återupprepar processen året ut.

Hur kommer jag beskattas?

Du får gärna komma med egna exempel såklart om det finns bättre sätt att förklara det på.

(känns som att det var tur jag ställde frågan, många olika tolkningar bara här i tråden)

Vi säger att du stakear 10 ether den första december (Etherium är värt 40000 kr styck), två veckor senare får du ut 11 ether (Etherium är värt 43000 kr styck). Då ska du betala skatt på den där extra ethern du fick baserat på värdet två veckor in i december. Alltså 30% av 43000 kr i detta exempel går direkt till skatteverket i form av kapitalskatt.

1 gillning

Tack.
Så det rationella beslutet i en sån här marknad bör vara att sälja tillräckligt direkt vid upplåsningen för att täcka upp skatten vid bokslut då tillgången är så pass volatil? Eller hur hade ni gjort?

Och om ETH går från 40000-37000? antar jag får kvitta/dra av hela förlusten?

Har själv ringt skatteverket med frågor angående beskattning av mining. De är minst sagt förvirrade själva, blev kopplad runt runt och fick luddiga svar. Känns som hur man än gör kan man inte följa deras direktiv. Eller så har de skrivit så flummigt att de kan tolka allt man gjort till sin fördel😅

Också ringt de ett antal gånger men det är ju enbart kretiner som jobbar inom statens dysfunktionella institutioner.

Antar att man får försöka tolka efter bästa möjliga mån och hoppas på att det går igenom.

Vad jag tror just nu är det här exemplet, någon får gärna flinka in.
Det här är alltså efter withdrawals blir möjligt på Ethereum.

Jag gissar att du då kommer gå in i staking(låsa dina tokens) och när du väl vill plocka ut kommer det ta 2-3 dagar innan de är “tillgängliga”. Vid de tillfället det blir “tillgängliga” är du bunden till den värderingen och skatten blir 30% på avkastningen du gjorde under den period dina tokens var låsta.

Vad är en bra strategi här? Säkrast att sälja av varje gång för den summan man blir skyldig?

Jag gör denna tolkning av Skatteverkets skrivelse:

ETH 2.0 är låst för uttag fram tills des att hela ETH nätverket migrerats till 2.0. Detta kommer ske någon gång i framtiden (dagen D). Denna tidsperiod han vara från några månader till flera år, ingen vet i dagsläget.
Den ränta/reward som man får på sina ETH2.0 fram till dagen D kan inte beskattas förens dagen D inträffar. Detta då anskaffningsutgiften bestämma först när uttag är möjligt mao dagen D. När dagen D inträffar kommer alla retroaktiva ränteutelningar att få ett anskaffningsvärde som ska beskattas med 30%.

Detta borde isåfall innebära att en optimal strategi är att återinvestera hela räntan fram till dagen D. Så att man får full ränta på ränta. När dagen D inträffar säljs 30% av alla rewards/ränteutbetalningar för att säkra hem skatten.

Detta borde isåfall innebära att en optimal strategi är att återinvestera hela räntan fram till dagen D. Så att man får full ränta på ränta.

Det är än så länge inte möjligt att “återinvestera” ETH staking rewards. Rewards är som sagt låsta (utanför stakingkontraktet) och kan varken tas ut eller flyttas tillbaka till stakingkontraktet för att erhålla ränta på ränta.