Olika tillgångars avkastning i olika inflationsklimat

Från JP Morgans “Guide to markets” per 31 mars 2021.

Spännande sammanställning faktiskt med tanke på våra diskussioner om inflation.

1 gillning

Intressant!

Mht obligationer så ser det ju först ut att vara en 5-9% No Brainer … men inser sen att hela 33 års perioden ju varit i en cykel med fallande räntor, så man ska nog inte förvänta sig den avkastningen om räntorna vänder upp med inflationen.
Eller?

Guld ser förvånande ut att vara mest avkastande i låg men ökande inflation vilket sannolikt beror på negativ realränta och rätt dåligt i övriga 3 scenarier… borde inte guld ge bra avkastning även i hög inflations scenarierna (som värde bevarande)?

Kanske man ska mer ta det som ”historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning” ?? :slight_smile:

Vet inte riktigt hur man ska tolka detta. Det är ju historisk avkastning så säger bara lite om framtiden. Bilden antyder i alla fall att bred aktieexponering är ett bra val.

Att kategorier går olika bra i olika miljöer är intressant men egentligen ingen nyhet. Frågan är om man kan anpassa sig till det eller bara stillasittande se på när det händer?

1 gillning

Jag använder det mest för att se om jag har en exponering som kommer fungera ok i miljön. Jag är mer intresserad av att inte ha katastrofalt fel än att ha helt rätt.

2 gillningar

Det låter förnuftigt men innebär förstås en anpassning till börsklimatet. Jag tycker (som bekant?) att det är rätt att göra så.

Likaså att det är viktigare att få de stora penseldragen rätt istället för att grotta ner sig i detaljer.

1 gillning