Om avsnitt 258 och ränteresonemanget

Handelsbanken erbjuder rörlig med räntetak nu till BRF:er i alla fall, huruvida detta gäller privatpersoner också känner jag inte till.

1 gillning

Ska ha en intervju med Paolo Sodini i höst igen, tar upp frågan med honom då. Bättre att få det från källan än att spekulera. :blush:

3 gillningar

Det är väl ändå helt uppenbart att om man har låg ränta och bundit lånet så är detta ett skydd mot räntehöjning vid inflation. Och om man ligger kvar med bunden (hög) ränta då inflationen avtar och räntan sänks så gäller omvändningen, att det är en risk.

Det var ju också det Paolo Sodini sa:

Jan: (- - -) En sista sak, har du något förslag på hur man kan tänka kring bolån?

PS: Först och främst är rörliga räntor den bästa säkringen mot inflationen, för att du inte vill fastna fast och sedan går inflationen ner och då fortsätter du betala 6%. Det hände, på 90-talet lånade folk på 9% och därefter gick inflationen till 2 och de fastnade med ränta på 10%. Om du har en rörlig kurs kommer du att följa inflationen, din lön kommer att följa inflationen.

Dock var det första, “bästa säkringen mot inflationen”, en tokig formulering då det som kom efter snarare gällde omvändningen, alltså säkring mot att inte ligga kvar med hög bunden ränta när inflationen avtar och räntan sänks. Detta är ju också helt uppenbart så det är inget man behöver fråga någon om väl?

Om man ska se hans märkliga formulering i ett positivt ljus så tror jag att han förutsätter något mer, nämligen att de flesta kanske väljer antingen rörlig ränta eller bunden, och att detta val är mer eller mindre permanent över tid. Givet den förutsättningen så stämmer hans grundpåstående bättre även om man inte lyssnar på förklaringen som säger något annat.

Om man däremot anpassar bindningstiden rörlig till längre tider dynamiskt över tid så gäller något helt annat. Det måste vara helt uppenbart att om man säg binder på 2 år i början på en inflationscykel och har tur att tima hyfsat så man nästa gång väljer rörlig nära att nedgången påbörjas så tjänar man på det och då stämmer ju hans påstående inte alls.

1 gillning