Om kategorin: "Undersökning"

Här hjälps vi åt med undersökningar och gemensamma reflektioner. Helt enkelt sådant som vi eller du önskar svar på från andra i forumet.