Påverkas skatten på ett isk eller kf av den totala inkomsten

Om man har mycket pengar påverkas då skatten på besparingarna om pengarna fördelas på förälder och 2 vuxna barn med egen inkomst eller blir skatten lika hög på avkastning som om föräldern har all pengarna på sitt isk ?

Blir skatten på ett isk den samma om man har hög inkomst eller ingen annan inkomst alls?

https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/skatt-deklaration/hur-beskattas-ett-isk.html

 

Hej

Skatten på ISK och KF baseras på värdet av portföljen och statslåneräntan. Inte av din totala förmögenhet, inkomst eller vilka ägarna är. Mer finns att läsa exempelvis på Avanza.