Pengar olika värda i olika länder

Jag undrar varför pengarna är värda olika mycket i olika länder?

Exempel: Har jag 50 kr i Sverige så kan jag köpa en (1) kaffe, men växlar jag pengarna till 5 euro och åker till Lettland så kan jag köpa två (2) kaffe.

Varför fick jag dubbelt så mycket värde för mina pengar vara för att jag befann mig i ett annat land?

Jag tänkte att det kanske har att göra med skatterna? I Sverige betalar man liksom för exempelvis arbetsgivaravgift och moms utöver värdet på kaffet när man går på cafét, dessa avgifter finns kanske inte i exempelvis Lettland? Eller vad beror det på?

Tack på förhand!

Nu pratar du ekonomi och detta är mycket större än bara än valutakurser. Det finns mycket som påverkar prisnivån av varor.

Det kan finnas brist på varor t.ex. (kaffe borde vara billigare i länder där kaffebönor produceras). Det kan vara olika moms-system som staten hanterar för att uppmuntra köp av visa varor och minska andra (alkohol är dyrare i Norge av sådana anledningar).

Och sedan finns det kulturaspekter: kanske är vi i Sverige bara knäppa och villiga för att lägga ner så mycket pengar för en kopp kaffe. Om vi alla skulle vägra göra det skulle antingen alla kaffehörn försvinna eller kaffet blir billigare. :wink:

Denna fråga är nog lite för stor för ett fullständigt svar här. Men just i kaffeexemplet så måste ju cafét ta ut ett pris där de täcker sina kostnader och helst lite till. Löner är nog den dominerande för den verksamheten. Kanske att de som jobbar på café i Sverige tjänar dubbelt så mycket som i Lettland? Exakta nivåer vet jag inte, men bara för att spinna vidare på ditt exempel.

Har du hört talas om konceptet purchasing power parity? Det är ett sätt att jämföra kostnadsnivån mellan länder. Sök på tex gbp per capita PPP adjusted om du vill jämföra.

Och sedan finns det Big-Mac-index. :stuck_out_tongue_winking_eye: Tanken bakom det är att McDonalds finns nästan överallt i världen och serverar samma produkt. Utmärkt vara alltså för att kunna jämföra prisnivåer.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Big_Mac-index

Tydligen ska man till Egypten ($1.75) eller Ukraina ($1.77) för att köpa sin BigMac… och verkligen undviker Sverige ($4.97).

Stämmer, men du vill nog inte bo och jobba i Egypten även om målet i livet är att äta så många bigmac som möjligt.
Gdp är inte samma som lönenivå, men gdp per capita med hänsyn tagen till kostnadsnivån i landet visar så bra det går hur mycket du får för din lön.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

Det finns som tidigare sagts flera orsaker till detta. En av förklaringarna är det oerhörda (men ofta dolda) skattetrycket just här i Sverige.

För att ta exemplet med Café:t där kaffet kostade 50kr.

Moms: 12%, arbetsgivaravgift: 31.42%, kommunalskatt (beror på) men ca 31%.

50*(1-0.12)(1-0.3142)(1-0.31) —> 20.8kr kan betalas ut i lön av de 50kr du betalade. Det motsvarar en transaktionsavgift på 58%.

Tänk dig att transaktionsavgiften varje gång du köper något på ett café är 58% som går direkt till staten och kommunen. Personen som jobbar måste få ut en hög lön för att ha råd att själv betala denna höga avgift varje gång denne handlar. För att kunna betala ut en tillräckligt hög lön till medarbetaren trots att avgiften till staten är 58% behövs ett högt pris tas ut. Eftersom ett högt pris behöver tas ut, så behöver lönen upp ytterligare för att personer i samhället ska ha råd, och priserna trycks uppåt.

Ett annat sätt att tänka på är att, för varje krona du själv får ut, så får staten ca 2.4kr.

 

Detta var ett snällt exempel. Hade du istället köpt en tjänst, där momsen är 25% istället för 12%, och tjänsten levereras av någon kvalificerad person som räknas som höginkomsttagare och därför betalar statlig skatt (20% extra), blir saken mer tydlig. Säg att du köper en tjänst som kostar dig 1000kr.

1000*(1-0.25)(1-0.3142)(1-0.31)*(1-0.20) —> 283.9kr blir över till personen som utförde tjänsten, av de 1000kr du betalade. Det motsvarar en transaktionsavgift på hela 71.6% som går till staten och kommunen.

Ett annat sätt att tänka på är att, för varje krona du själv får ut, så får staten ca 3.5kr.

 

Jag säger inte att skattetrycket är den enda faktorn, och jag lägger heller inte någon politisk moralisering om huruvida det är bra att ha det skattesystem vi har. Jag lägger heller inte någon värdering i om vi får valuta för dessa transaktionsavgifter eller ej, jag redovisade bara siffrorna.

 

Disclaimer: Jag faller inom kategorin av personer som utför tjänster enligt det andra exemplet med transaktionsavgifter på 71.6%. Jag jobbar faktiskt på en arbetsplats där vi även köper in (outsourcar) motsvarande tjänst från just Lettland. Priset att låta en person i Lettland att göra samma jobb är en tredjedel (!), men han har “bara” hälften så hög lön. Han har halva lönen, men kan ändå köpa lika många kaffe som jag för kaffet kostar hälften. Mellanskillnaden (en tredjedel i kostnaden vs att han ändå får ut halva lönen) är skatterna och avgifterna, som nu istället tillfaller Lettland, och svenska företaget delar ut denna mellanskillnad i vinst. Jag är delägare och klagar inte.

Nåja. Hur billigt det än är i Lettland så är detta inget alternativ för mig…