Pension för företagare | Varför överhuvudtaget pensionsspara?

Om jag förstått det rätt så faller träda-reglerna om verksamheten i de två bolagen har likartad verksamhet, men de kanske sysslar med helt olika saker?

Det stämmer och det är lite upp till Skatteverket att bedöma hur olika mina verksamheter är. Jag ser dem som skilda områden men det är inte säkert jag får medhåll. Får läsa på mer när det närmar sig.

Tänker precis som dig. Om någon har erfarenhet av var gränsen mellan “likartad” går får de gärna kommentera. Om jag t ex har ett bolag som säljer flygplan, och ett annat som säljer helikoptrar. Är det likartat? Eller måste jag i s f göra något helt annat - som att öppna en restaurang?

Har förstått det som att ”5år träda” inte är en egentlig/uttrycklig regel/lag. Utan mer ett accepterat/prejudikat som är något som tyst tillåts idag. Så risken finns att det enkelt införs en regel/lag som suddar bort den möjligheten.

När det gäller dagens (förmånliga) 3:12 reglerna är de också på G att ändras/ses som jag förstår det.

Även om man antagligen får ha kvar ”sparat utdelningsunderlag” om 3:12 förändras. Så kan ju fortfarande skatten/reglerna kring att ANVÄNDA det sparade underlaget förändras.

Samma sak med framtida ISK-beskattning.

Känns svårt/osäkert att räkna med oförändrat dagens regelverk och 10-30års horisont framåt. Vilket ofta är fallet med pension.

Så ”färdigskattat och klart” är nog en vettig tes i många fall även med något sämre skatteeffekt än det matematiskt långsiktigt optimala. (Även om förmögenhetsskatt kan stjälpa även den tesen)

Så här har vi tänkt
1 skatt upp till brytpunkt
2 maximal utdelning
3 max periodiseringsfonder
4 lämplig/maximal avsättning pension tills man bedömer risk för hamna över framtida brytpunkt. Dessutom i flera TJP-konton med liknande fonder/aktier osv. Då kan de t ex tas ut under olika tidsperioder.
5 bygga EK i företaget för framtida utdelning. Observera att EK inte lämpar sig för att använda till framtida löneuttag. Eftersom beloppet redan belastats med bolagsskatt. Kan möjligtvis ända vara fördelaktigt vid löneuttag efter 65 års ålder.
6 finns ändå en viss administrationskostnad/oro att hålla företaget levande under många år även om det inte används.
7 ”bättre en fågel i handen än 10 i skogen!” Regler, samhället, förutsättningar kommer att förändras. Är det ingen större skillnad, skatta fram beloppet så snart det går.

1 gillning

Likartad har jag förstått är t ex om det är ”samma kompetens =din kunskap” som används för att tillföra ett värde i båda verksamheterna. Så även om du tar en ”senior/rådgivande roll” och någon annan gör hantverket är det fortfarande samma. Det hjälper inte heller att du gör det i ”ringa omfattning” jämfört med tidigare. Det är ganska sträng syn på träda.

Har du däremot varit IT-konsult och blir bagare eller bonde så är det lugnt

Samma sak med att aktivt/regelbundet börja förvalta företagets förmögenhet… Här finns tydligen prejudikat att det i princip är ”hands off” i princip fullt ut som gäller för att det ska räknas som att ligga i träda.

Lägger ni ert uttag på brytpunkten för statlig skatt (44 758 kr för 2021), eller taket för högsta underlaget för allmän pension (45 833 kr för 2021). Jag har hittills valt det senare och det är ingen stor skillnad. Dock funderar jag på att det kanske ändå är smartare att “bara” lägga sig på brytpunkten för statlig skatt. Detta så att man sparar denna dryga tusenlapp på egen hand istället för att den försvinner ut i det allmänna pensionssystemet.

Jag och @carolinebolmeson kör statlig skatt-gränsen.

1 gillning

Samma här. Det blir svårt att motivera en extra skatt på 20 % även om den är pensionsgrundad.

1 gillning

Har i regel legat på brytpunkten statlig skatt. Något år låg jag dock på den högre brytpunkten för där sista skvätten fortfarande går till pension.

Kolla upp de regler som innebär “smitta”. Har du lagt ett bolag i träda, så kan du inte hålla på med liknande näringsverksamhet, det smittar ditt bolag som ligger i träda om jag förstått rätt. Vilket gör kapitalet ej kvalificerat för 25% skatt.
Men kolla med bolagsjurist, beror säkert på hur närbesläktad verksamhet bolagen har.

1 gillning

Ett trick som jag vet att folk har gjort är att starta och kör eventuellt närbesläktad verksamhet i en enskild firma under tiden det andra ligger i träda. Tydligen förhåller man sig helt olika till det från Skatteverkets sida.

Men kolla upp det både en och två gånger så att det inte blir fel.

3 gillningar

Tack Robert för ett initierat och bra inlägg om pension för företagare. Jag har några kommentarer till inlägg. För sakens skull ska jag säga att jag jobbar med pensioner men säljer inga produkter och är därför inte styrd av provisioner eller liknande ersättning.

Du räknar bland annat på fördelen på lön från 66 års ålder som jag också tycker är fantastiskt bra sätt att få ut kapitalet från bolaget,. Svårslaget med lön från 66, speciellt med tanke på de låga arbetsgivaravgifterna. Har man inga intäkter från sitt bolag blir det dock inte riktigt lika bra eftersom man inte får avdrag för lön eller arbetsgivaravgift. Det går att delvis att lösa genom att använda periodiseringsfonder ett antal år före 65 för att sedan återföra dessa och kvitta mot lön.

Som du nämnde kan man även se till att ha kapitalvinster att kvitta mot lön vid uttag från 66. Se till att ha placeringarna i fond/aktie-depå då det inte går när det ligger i en kapitalförsäkring. I en kapitalförsäkring så dras ju skatten från själva försäkringen. Detta oavsett om det är en direktpension med utfästelse eller ej.

Att så många inte erbjuder direktpension utan försäkring är nog helt enkelt att de flesta som jobbar med detta har sin intjäning i produkterna och då ger en kapitalförsäkring i de flesta fall högre ersättning än en “vanlig” fond.

En variabel värd att tänka på om du har en depå och investerar aktier eller andra finansiella instrument, terminer, optioner etc. Har du den via en tjänstepension så begränsas den andel du kan ha placerat i aktier rätt kraftigt när du påbörjar uttag. Har du fonder är det inga problem men däremot om du har aktier eller andra finansiella produkter.

Precis som du säger finns det inte så stora anledningar att krångla till det med utfästelse och avtal för att göra det som en direktpension. Spar pengarna direkt i bolaget. Speciellt i ditt typfall med en enmanskonsult där rimligtvis konkursrisken är minimal.

I ditt räkneexempel har det smugit sig in ett litet fel gällande insättning, och pga det även kapitalet efter 20 år, till pensionsförsäkring. Du har räknat med att avsättningen per år är 75740 kr justerat för särskild löneskatt, korrekt belopp är 80476 eftersom löneskatten beräknas på premien gånger 1,2426. Eller hur!? Antar att du räknat med den lägre avkastningsskatten också i jämförelse med KF.

Det finns dock några delar som jag också tycker man ska ta hänsyn till. Har man en tjänstepension har man vanligtvis premiebefrielse och sjukförsäkring. Den premiebefrielse innebär att försäkringsbolaget fortsätter att betala in sparpremier till din pension om du är sjukskriven mer än 90 dagar. Speciellt viktig om du har lång tid kvar till pension

En sjukförsäkring ger ersättning utöver försäkringskassan ersättning så man kan få en anständig ersättning även om man är sjukskriven en längre tid. Nu är maximal ersättning från försäkringskassan vid sjukskrivning 24638 kr/månad. Det får man om man har en lön på 31733 kr/månad eller högre. Högre lön ger alltså ingen mer sjukersättning och det är där en kompletterande sjukförsäkring kommer bra till pass.

Det går att lösa det genom att köpa sjukförsäkring separat, en del försäkringsbolag kräver dock då att man inkluderar ett sparande till pension. Premiebefrielse är lite krångligare att köpa separat.

Sammanfattningsvis tänker jag en förenklad plan som ser ut ungefär så här:

  1. Lön upp till brytpunkten för full allmän pension 45834 kr/mån

  2. En tjänstepension för att säkerställa en viss pension på max 50000kr/månad (brytpunkt för statlig skatt som pensionär) och få möjlighet till att få köpa sjukförsäkring och premiebefrielse. Viktigt för en ung företagare med försäkringar för sjukskrivning och premiebefrielse men kanske inte lika viktigt när man är i 60-årsåldern.

  3. Periodiseringsfonder om man är 60 år och kan börja återföra fonderna vid 66 får att få lägre skatt. Eller om man har gjort ett ovanligt bra resultat ett enskilt år.

  4. Maximal utdelning till kapitalbeskattning. Eventuellt behålla utdelning i bolaget som ett lån från dig som ägare. Går att ta en hyfsad ränta. Ska dock finnas ett behov av kapital för bolag annars kan revisorn och inte minst Skatteverket ha synpunkter.

Bygga kapital i tjänstepension kan vara fördelaktigt för den som ska flytta utomlands till ett land där skatten är lägre, Portugal, Malta etc.

4 gillningar

Helt enig! Har samma situation/förutsättningar.
Sjukt bra sammanställning! :grinning::+1:

Så mycket skit jag har med tjänstepensioner från min tid som anställd - Stay away!

Direktpension har jag inte sett någon fördel med - annat än man är VD på ett större bolag där bolaget betaler den.

KF sparande är enklaste och mest flexibla alternativet som jag förstått det sen tidigare. Precis som du också beskriver det.

Visst finns det risker med allt, även KF, men min erfarenhet av pensioner via försäkringsbolag är att risken att bli uppskörtad genom avgifter och allehanda antaganden vid uttag (prognosränta, livslängdsantagande etc) är betydligt större.

Bra analys! :grinning:

2 gillningar

Tack för ett utförligt svar. Premiebefrielse och sjukförsäkring är ett viktigt argument som jag inte tagit hänsyn till. Bra att du lyfter det.

Jag misstänkte att ett fel smugits sig in här. Du har helt rätt. Jag har dragit skatten istället för att lägga den ovanpå. 80 476 kr är den korrekta siffran. Jag ska uppdatera mitt inlägg och korrigera för det här. Skillnaden blir nu mindre men räcker inte för att komma ifatt KF alternativet.

Japp.

Jag har svårt att se att det blir fördelaktigt att gå ovanför brytpunkten för statlig skatt. Den statliga skatten äter upp avsättningen till allmänpensionen när jag räknar på det. Jag ser gärna en uträkning här om jag missat något.

1 gillning

Mer och mer sådana 0-20% skatte-luckor täpps till så svårt att räkna med det i framtiden.

Man får nog räkna med 25% SINK skatt utomlands så annat än man har en hög pension är skillnaden mot att skatta i Sverige liten

1 gillning

Skillnad på pension vid 45864 kr i månadslön eller 44767 är i stort sett försumbar, har nog mest hållit fast vid den högre nivån av ohejdad vana. Men man bidrar ändå med en liten slant till stadskassan samtidigt som det kanske ger 20 kr/månad i högre pension. En grov beräkning visar nog till en viss ekonomisk fördel för att använda brytpunkten för statlig inkomstskatt. Det viktigaste är nog att i slutet på året räkna samman vad man hamnar på och ta hänsyn till eventuella skattepliktiga förmåner och avdrag så man hamnar på “rätt” årslön.

Som JFB, Tack :), säger så är det oerhört svårt att planera en utlandsflytt baserat på hur skatten ser ut. Sverige kan på många sätt vara ett skatteparadis som företagare om man är lite om och kring sig och har möjlighet att styra inom vilket inkomstslag man betalar skatt. Därför ska man bara flytta om man verkligen vill beroende på annat, såsom miljö, klimat, familj etc. Sällan bra att flytta enbart pga av att det är lägre skatt. Men valet är fritt .

2 gillningar

Observera att kapitalvinstskatten(reavinstskatten) för ett aktiebolags försäljning av värdepapper = bolagsskatten. DVS i dagsläget 20,6%. @Robert_G verkar ha använt 30%. Om det finns särskilda regler vid direktpensionslösningar vet jag inte. Kommentaren gäller alltså för “vanligt sparande” i bolaget.

1 gillning

Ah, det beskattas med bolagsskatt. Då ska jag uppdatera texten igen. Tack!

1 gillning

Jag kör nivån för statlig skatt.
Du får dock inte glömma att spara den sista tusenlappen då :wink:

Att staten “sparar” 185 kronor mer åt dig är ungefär samma som du betalar extra (statlig) skatt på den tusenlappen, visst, men det är ju inte riktigt så att den allmäna pensionen är dina pengar. Det är inte ens riktiga pengar till mer än låga procent. Det mesta betalas in av unga o ut till äldre samtidigt…
Å tänk om man går bort innan man fått särskilt mycket pension.
Då ligger min tusing kvar i bolaget till en regnig dag eller mina arvingar.

Supertack för intressant tråd. Har själv kört utan TJP i snart 11 år. Har i stället sparat 4,5% av lönen på ett dedikerat ISK.

Har företagarens egen försäkring via Fora (kostar väldigt lite om man inte har övriga anställda). Där kan man om man vill
köra TJP via SAF-LO.

Det här med premiebefrielse är ju inte så dumt, man kanske borde hedgea med en liten avsättning som kompenserar för de lägre avsättningarna som blir vid långsiktig sjukskrivning. Sjukförsäkring ingår i Fora paketet mellan dags 15 och 365. Frun har en försäkring via Skandia och där är det dag 90 och 5 år. Har för mig att det i 40-års åldern kostar ca 90 kr i månaden för en lån upp till brytpunkten.

Någon som har tips på TJP med så låga avgifter som möjligt som har premiebefrielse? Kanske är billigast att ta den som finns via Fora.