Poängsätta en portfölj?

Jag funderar på om det skulle gå att få fram en hyffsat enkel och generell metod för att bedöma/betygsätta en portfölj baserat på vissa faktorer. Nyckelordet här är “generell”, dvs, att försöka hitta de allra viktigaste faktorerna som väger tyngst, och fokusera på de. Obs: målgruppen är inte de som hänger på RikaTillsammans utan snarare småsparare som inte har så stor koll :slight_smile: En hypotetisk full pott tänker jag ska skulle gå till en portfölj med den högsta riskjusterade avkastningen.

Exempel på faktorer som

 • Tidshorisont

 • Total avgift

 • Geografisk spridning (länder)

 • Valutaspridning

 • Tillväxtmarknader, småbolag osv

 • Olika jämförelseindex

 • Andel räntor/likvider

 • Ädelmetaller

 • mfl.

Ett enkelt exempel (jag har ej lagt någon större tanke på vikterna):

 • (Vikt 50%) Lagom andel aktier baserat på tidshorisont (10% per år)

 • (Vikt 30%) Korrelation mot MSCI ACWI

 • (Vikt 20%) Låg total avgift

Eftersom diskussionen om Home bias är ganska vanlig här så slänger jag med det som tanke också, att man skulle kunna få ställa in, förutom tidshorisont, även sin tolerans för Home bias, ex. 0-20%.

2 gillningar

Faktorer jag gärna skulle framhålla vore:

 • Antal innehav i aktie-/aktiefonddelen
 • Råvaror (inte endast ädelmetaller)
1 gillning

Det är bra grejer (antal innehav eller tracking error), men man är då inne på finlir skulle jag säga. :slight_smile:

Jag tror att det är svårt att designa ett sådant poängsystem. Det bli lätt så att de olika målen blir motsägelsefulla. Ponera att du har 5 års sparhorisont och således borde få maximal poäng för att ha 50% aktier i din portfölj. Samtidigt sätts poäng baserat på korrelation med MSCI ACWI. Med en hög ränte- eller råvaruandel så sjunker korrelationen och således kan du potentiellt få lägre poäng än du skulle haft med en högre aktieandel.

Att värdera en portfölj enligt många olika kriterier är troligtvis en väldigt svår uppgift. Sedan finns såklart, som du @RobertK själv säger, kvantitativa mått på riskjusterad avkastning som kan ses som en typ av kvalitetsindikator. Däremot är frågan om man någonsin skulle uppnå statistisk signifikans i ett sådan mått givet den mycket begränsade datan man har för en enskild portfölj.

Ärligt talat ser jag inte riktigt vad mervärdet skulle vara jämfört med att, som @janbolmeson, föreslå vilka fonder en småsparare kan placera sina pengar i.

1 gillning

Bra synpunkter, och som du skriver är det långt ifrån enkelt. Men syftet skulle inte vara att tala om hur en småsparare ska börja spara/investera, utan istället att en (oinsatt) småsparare med befintliga innehav skulle få en snabb bedömning av sin portfölj. Tänk ex. en vanlig småsparare som har 50% Ny Teknik-fond samt 50% Embracer och en tidshorisont på 3 år…

I ditt exempel med 5 års sparhorisont skulle man kanske kunna tänka sig något sånt här:

 • poängsätt hur nära 50% likvider/räntor hen ligger

 • poängsätt aktiedelen mot MSCI ACWI

 • poängsätt total avgift

och sätt (ev. vikta) sedan samman dessa till en totalpoäng.

1 gillning

Som några av er kanske förstår så skulle jag vilja få till en sån här funktion i Inveztor, och det jag laborerar med just nu är att kunna värdera aktiedelen mha mot MSCI World alt. ACWI även med tolererans för home bias. Exempel nedan är en portfölj med

80% LF Global Indexnära
10% LF Tillväxtmarknader
10% PLUS AllaBolag Sverige

Det som syns på bilden är skillnaden i allokeringen mot länder enligt MSCI ACWI. Om man tar RMSE (Root-Mean-Square-Error) för samtliga länder så får man en siffra som säger hur väl den totala allokeringen stämmer. För detta exempel, om man ignorerar home bias, blir det lågt RMSE för MSCI ACWI (1.19) medans RMSE för MSCI World blir det 10.01.

Plockar man bort LF Tillväxtmarknad så blir det lägre RMSE (2.35) för MSCI World och 8.97 för MSCI ACWI

Detta tänker jag kan vara en första komponent till att värdera hur bra riskjusterad ens innehav är enligt gällande forskning.

2 gillningar