Podden är ett föredöme kring tillgänglig media

Jag träffar genom mitt jobb många människor med olika nedsatta funktionsförmågor. Exempelvis nedsatt hörsel, syn, kognition osv.

Nyss berättade en döv person hur hon kände ett utanförskap på grund av att hon inte kunde ta del av alla poddar därute. Väldigt få publicerar manuskript eller artiklar till varje poddavsnitt.

Jag anar att ni på Rikatillsammans inte främst skriver artiklarna för att göra innehållet tillgängligt för personer med nedsatt hörsel, utan för att ni når en större publik (även de som inte lyssnar på podcasts). Men det blir en fin bonus ni kanske inte tänkt på!

Dessutom är det många med synnedsättningar som blir frustrerade av videos och föreläsningar där slides visas men inte syntolkas (läser upp vad som syns på sliden). Eftersom ni både lägger upp på Youtube och som podd syntolkar ni allt automatiskt på ett jättebra sätt.

Snyggt jobbat helt enkelt! Tar upp detta som positivt exempel på alla utbildningar jag håller :kissing_closed_eyes:

17 gillningar

Tack! Det värmer verkligen. Det var faktiskt så vi började podda. Jag gillar att skriva och läsa, men vi hade en läsare som hade dyslexi som mejlade:

”Jag älskar er blogg och era artiklar, men det tar mig 10 timmar att läsa en artikel. Skulle ni inte kunna prata in dem?”

Så det är faktiskt mycket tack vare feedback som den här som vi utvecklas. Så tack så hemskt mycket. :pray:

Ps. Senaste tipset var att lägga till trådskapare som etikett på repliker från er. Så låt tipsen och feedbacken komma. Jag kan inte lova att vi agerar på all feedback, men i alla fall på så mycket av den som möjligt. :slightly_smiling_face::+1:

9 gillningar

Vad kul att det började med detta! Finns ett begrepp som kallas inkluderande design. Går i princip ut på att om man fokuserar på målgrupper med störst svårigheter blir det bättre för alla. Denna podd känns som skolboksexemplet på det :mechanical_arm:

2 gillningar