Projekt: Solcellspark, Söker någon som kan kravställa mark för solcellspark

Hej Allesammans

Jag tittar på att bygga en mindre solcellspark i elområde 3 och håller på att ta in information för att kunna göra en kalkyl.

Min idé är att bygga 400-500kw anläggning i mitt företag och har vissa frågor som behövs rätas ut.

Just nu sitter jag och försöker räkna fram vad jag kan få i inkoms per kW när jag gör det i denna skalan, någon som kan hjälpa mig?

Finns det tips på lån som är mer fördelaktigt för grön energi osv?

Mvh Albin

3 gillningar

Kommer följa tråden med intresse, har en bekant som går i samma tankebana.

Han fick idén från en bekant som byggt en motsvarande anläggning intill existerande verksamhet, då för ca 1 MSEK per installerad 100kW.

Anslutningen till en så stor anläggning tror jag nämndes vara i storleksordningen 100 000 - 200 000 kr, så lönsamheten blir lite bättre om det görs till en existerande verksamhet som t.ex. ett sågverk.

Se denna tråden för lite resonemang kring prognos för spotpris, resten av tråden är inte applicerbart eftersom att det är en storskalig anläggning utan förbrukning och skattereduktion.
Tråd: Solceller, vilket elpris hade ni räknat med?

Elcert och ursprungsgaranti kanske du kan få, på ett par öre per kwh?

Om denna sommarens höga priser under soltimmarna håller i sig kommer det bli väldigt lönsamt, men vissa dagar, främst helger, har spotpriset varit på ett par öre och till det priset får du nog aldrig igen pengarna.

1 gillning

Det jag blir fundersam över är kablarna och diverse utrustning som din kommun / elbolag har nedgrävt i marken. Kan dom hantera den mängden ström som du vill producera?

1 gillning

Bra fråga, varit i kontakt med en leverantör av solceller och de svarade ungefär sånhär

Finns två alternativ:

 • Lågspänning, det vanliga sättet att leverera el, efter man har levererat sin sol-el till nätet tar nätägaren över och använder upp eller transformerar upp det till högspänning för att transportera iväg.

 • Högspänning, vid högre kapacitet på solproduktion ca från 1mW får man bygga en egen transformatorstation där man sen levererar högspänning direkt ut till nätet.

Solcellsföretagat sa att jag kan leverera lågspänning upp till ca 300-350kw, om jag då har en park som är 500kw kommer jag kunna överproducerat vissa dagar när solen lyser starkt men samtidigt ha en högre snittproduktion de dagarna det inte är perfekta förhållanden där jag inte kommer upp i maxproduktion.

Ungefär så…

2 gillningar

Hej alla där ute, nu har jag fortsatt forska och under min semester har detta dykt upp.

Varit i kontakt med Tälje energi efter jag pratat med Elskling.se och det betalar spotpris + 10öre per KW, ingen gräns på hur mycket jag levererar, de pröjsar fullpris hur mkt än som kommer in

PPA “power producing agreement” kan tänkas vid större solcells-anläggningar men då sjunker kompensationen drastiskt (som det ser ut nu -50%/KW), jag har förstått att det kan vara ett avtal du skriver över längre tid ca 10år då främst banken vill ha säkerhet.

Nu i veckan ska jag ha ett möte med nätägaren i detta området och se vad det säger, min frågor kommer främst vara hur och vart deras system tillåter 500kw leverans från mitt system.

Summa sumarum behöver jag räkna på om jag kan bygga ett större system med PPA och då med en mindre kompensation över de först åren som sen kan ge mig mer när systemet är avbetalt.

Hoppas ni gillar att jag uppdaterar om min resa

8 gillningar

Hej!

Jag har jobbat på en nätägare innan inte specifikt med solceller eller anslutningsärenden, men har snappat upp lite. Det har funnits en debatt rörande anslutningsavgifter för solcellsanläggningar.

Det var ett tag sedan jag jobbade där men vill minnas att för stora anläggningar kan nätägaren ta ut en rätt saftig anslutningsavgift, då det förmodligen kommer behövas en hel del arbete på nätinfrastrukturen för att kunna ansluta en producent med så stor möjligt produktionseffekt. Beroende på ålder på nätet där du befinner dig är det byggt enbart för konsumtion inte produktion. Ett nät byggt för konsumtion är byggt med premissen att spänningen sjunker desto längre ifrån transformatorstationen man är. En produktionsanläggning innebär att spänningen i den punkten ökar, är även denna produktionsanläggning intermittent ökar det kraven på nätet för att kunna hålla spänninge inom godkänt område. Jag är ingen elkraftsingenjör så detta är ju såklart väldigt förenklart.

Det är mycket förmånligare att vara så kallad mikroproducent max 43,5 kW. Då är nätägarens möjlighet att ta ut en anslutningsavgift mer begränsad: Att vara mikroproducent | Energimarknadsbyrån

Men ska bli spännande att höra vad din nätägare återkommer med för svar!

1 gillning

Jag uppskattar alla detaljer du skriver om, så fortsätt med det!

Du menar att du får lägre 50% lägre pris per kwh, va? Eller är upplägget annat med PPA?

Hur stor anläggning behöver det vara för PPA?

Tack!!

PPA är ju egentligen bara ett avtal vad du kommer få betalt för din el över en satt tid, egentligen som binda räntor eller alla andra typer av avtal

 • Ja, 50% lägre än spotpris, men just nu är det tydligen väldigt svårt att pristätta över längre tid

 • Hur stor eller hur mycket, bra fråga men skulle kunna gissa är att det beror på vad man skriver i avtalet

 • Nån som vet mer om PPA? Power Purchase Agreement

UPPDATERING!! Möte med nätägaren

Hej Alla! Nu har jag forskat vidare och fått en hel del mer information som jag kan dela

Möte med nätägaren

 • I mötet förklarade nätägaren att de inte kan hjälpa mig med “tips” eller placering av min solcells-park utifrån påkoppling då nätinformationen är säkerhetsklassad. Jag kommer behöva ha klara “CASE” med mark där de kan räkna och komma tillbaks till mig med anslutningskostnad.

 • I mötet va nätägaren väldigt flexibla men utryckte också att denna skalan är nytt även för dem, regelverket står emot dem och tyvärr är det så det ser ut.

 • Nätägaren har satt en maxgräns på levverans av lågspänning vid 270kw, där efter sen får man leverera högspänning till dem, antingen via en egen transformatorststion eller en de äger mot en avgift.

 • En viktig punkt som de också berättade är att all typ av effekt (upp /ned) behöver godkännas av Vattenfall då problemet i Sverige är effekttoppar, så vad än nätägaren känner så är det riksnätet som bestämmer och jag måste med andra ord bli tilldelad effekt för att kunna göra något då min produktion ofta exporteras vidare via riksnätet till andra platser.

Mer kommer vidare / A

12 gillningar

Mycket spännande, håll oss uppdaterade!

2 gillningar

Hur stor är markytan? Är det markytan som sätter taket, dvs du får endast plats med paneler som kan ge 500 kW?

@Albin_Ask roligt att det är många som kollar på detta nu. Företaget jag jobbar för nu har kollat på att importera solceller för att sätta upp. Tanken är att kunna ladda upp batterier och köra om nätet stängs ner.

Jag har en idé om att bygga en park för andelsköp med en infrastruktur och plats för ca 5 MW men med en lägre grundnivå. Har skrivit ner en plan samt gjort en enkel budget. Jobbar nu på att ta in offerter och hitta rätt plats.

Har du kollat mer på underleverantörer?
Planerar du att ta in en totalentreprenör eller kommer du plocka från olika företag själv?

1 gillning

Räkna ich 1ha per 1000kw men om du monterar i nedförslutning kan du ha raderna tätare och det motsatta i uppförslutning. Svarade jag på din fråga?

1 gillning

Först och främst är jag inte där än men nått som är viktigt är att riskminimera alltså om någon tar på sig risk genom att det blir lite dyrare för mig kan det va värt, såklart kommer det med en motpartrisk men jag tycker det är en värd tanke då systemet ska funka plus att jag får en effekt garanti.

Vad jag lärt mig genom livet är att man ska betala vad det kostar för det blir ofta billigast ändå… haha

Intressant med ditt projekt, får ju massa frågor direkt:D Jättebra ide då kan elräkningar kvittas mot invessteraingen, om andel ger mycket kommer deras elräkning va hög och det vice versa.

Om du vill kan vi ta kontakt?

1 gillning

UPPDATERING!! Möte med kommunen

Hej igen, nu har jag varit i kontakt med kommunen

Summering

 • Kommunen, träffade en person på det lokala kommunhuset som va klippt och skuren för tjänsten, Bra koll och eget intresse i frågan.

 • Mark, Han berättade att kommunen kunde ha en plätt mark men inget direkt överflöd som det såg ut nu, dock ställde sig kommunen väldigt positivt till projektet. Han hade redan tipsat om mig till den lokala tidningen samt lantbrukstidningar som en ide att gå ut och "ragga mark"

 • Länsstyrelsen, han upplyste att inget direkt bygglov behöver sökas under viss storleksordning men en bygganmälan kräver länsstyrelsen

 • Biologisk mångfald, Vi diskuterade lite kring biologisk mångfald och hur problematiskt detta är med stora fält och att insikter minskar i stor utsträckning, Jag ska försöka få med detta i projektet, inte vidare insatt men förstår att man egentligen behöver mer vildvuxna områden som man skulle kunna förslagsvis ha under panelerna och alternativt djur som betar och gödslar med sin avföring, kan någon detta?

 • chit chat, annars inga avgörande detaljer mer än att han va jättenyfiken och ville vara med vid tillfället med tidningarna. Gav mig en massa material och kontakter med olika personer för vidare planering

Den som kan biologisk mångfald, skriv gärna under!

Mer kommer vidare // A

2 gillningar

Vad är det för typ av mark du vill bygga på? (Läste biologisk mångfald och kände mig halvmanad…)

För att bygga solcellspark behöver du normalt göra ett 12:6 samråd på Länsstyrelsen även om du inte behöver bygglov. Beroende på mark kommer du att behöva göra en miljökonsekvensbeskrivning kring området. Du kan i förväg kontakta Länsstyrelsen och se vad de har för arter som kan vara intressanta i området.

Är det jordbruksmark så är det lite klurigt (eftersom vi vill ha livsmedelsproduktion i Sverige också).
Ett ärende i Skåne ligger just nu hos mark- och miljööverdomstolen för prövning, och den domen kommer bli viktig. Grunden där är att entreprenören ville bygga på jordbruksmark, Länsstyrelsen sa nej, entreprenören överklagade till mark och miljödomstolen och fick ja, länsstyrelsen överklagade till MÖD och fick prövningstillstånd.

Lycka till!

1 gillning

Så länge du ligger under 1,5 MW så tar ditt energibolag kostnaden för nätdriften till din anläggning, inget att oroa dig för där. Däremot är detta dom stora drakarna utnyttjar till max och ställer ner produktionen och låter komunen ta smällen så reglerna kanske ändras och drabbar sådana som dig, tyvärr!

1 gillning

Blomande vilda växter är en bra utgångspunkt för insekslivet.

Med massa elkablar så finns en risk för skador på dem om man ägnar sig åt slåtter eller om man har djur som gör åverkan. Men det går nog att lösa med skydd av kablar.

Det är en speciell miljö med solceller som gör att marken blir skuggad och delvis inte får regn under panelerna.
Det påverkar nog både vilka växter som kan trivas där (lite färre) och hur hårt betestryck du kan ha på platsen.

Finns någon fårägare i närheten så kanske de kan beta av marken några veckor varje sommar åt dig.

1 gillning

När Switchr var på besök i podden berättade de om deras arbete för biologisk mångfald. Du kan kanske kontakta dem och fråga vilka de samarbetade med? De har ju erfarenhet från just solcellsanläggningar.

Spännande projekt, lycka till!

Hör med Gunnar Rundgren, som grundat KRAV. Oerhört kunnig och aktiv. Se även hans blogg:
https://tradgardenjorden.blogspot.com/?m=1

Och så har du Ozzie Zehner som du kan kontakta. Hans bok finns dessutom gratis tillgänglig online:

Passar även på att nämna denna artikel, se åtminstone diagrammen för EROI (figur 2) och materialanvändande (figur 3):

1 gillning