Rikatillsammansportföljen utan två av obligationerna

Jag hjälpte min mamma att sätta ihop en rikatillsammansportfölj igår, men jag kunde inte hitta följande två obligationer:

iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF

Och jag delade då upp den delen av portföljen på resterande två obligationer:

70% iShares 20 Year Treasury Bond ETF
30% iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF

Kännns det som en okej lösning fram till nästa ombalansering då vi helt enkelt får ringa till en mäklare och be dom hjälpa oss med dessa två värdepapper? Vad är det annars för exponering man missar och vilken risk tar man?

 

Mvh

Johan

Hej!

De två du inte fann har båda exponering mot Euron medan de två som du fann är Nordamerikanska, den första USA och den andra Kanada. Så skillnaden är den geografiska spridningen kan man säga.

Hälsningar
Elin