RikaTilsammans-portföljen Dollar

Har funderat på RikaTillsammans-portföljen och valutarisk, ffa vad gäller dollar.

Skulle man kunna tänka dig att bredda aktiedelen med tex en billig emerging markets fond?
Hur tänkter ni?

Jan brukar ju prata om att detta men varför inte försöka optimera den mer för att minska den risken?

Pontus

Hej @Pontan,

Välkommen till forumet!

Du får gärna utveckla lite mer hur du tänker. Jag hänger inte riktigt med nämligen. Sedan är ju problemet att man har inte så många procent till sitt förfogande att laborera med tänker jag.

Hälsningar,
Jan

Hej @janbolmeson!

Globala indexfonder innehåller mycket amerikanska aktier. Långränte-delen är till stor del amerikanska statspapper. Guldet handlas i dollar.

Gillar verkligen tanken med portföljen och har själv den som min mellan-riskhink. Känns bara som att man lägger många ägg i USA/dollar-korgen. Tanken med portföljen är ju diversifiering, kanske skulle man ha fler valutarisker/möjligheter.

Pontus

Vilka emerging markets fonder är biliga?
Hittar du några Emering markets fonder (kinesiska aktier dominerade) biligare än index fonder? Tipsar mig.
Tycker du att CNY är biligare än USD mot SEK när man köper emerging markets fonder?

Det var ingen jätteavancerad tankegång jag hade egentligen. Tänkte mest att det kanske vore bättre att vara exponerad mot fler valutor. Valutaeffekten tillför väl extrarisk till portföljen som går lite emot hur det är tänkt att den ska fungera.

När jag skrev emerging markets fond tänkte jag tex Avanza Emerging Markets.