Risk med räntor?

Hur stor risk är det att sitta med räntefonder om/när börserna i världen faller kraftigt och det blir tex recession? Vilken typ av räntefonder med anledning av risk bör man sitta med respektive inte sitta med vid ovan nämnda situation?

Läs gärna min artikel om räntefonder och framförallt den sista delen om räntekänslighetstabeller: