Risknivå i Räntefonder vid börsnedgång?

I kommentarerna från avsnittet kring Multi Asset så diskuteras det om att även räntefonder innehållande företagsobligationer kan bli riskfyllda vid börsnedgång. Många av dessa fonder har riskklass 2 av 7. Kan man säga att den riskklassificeringen är något missvisande (alltså för låg -falsk säkerhet) om risken är stor för nedgång även i den typen av fonder vid en större börsnedgång?

Är det någon som kan bedöma vilken fallhöjd det finns i dessa fonder om börsen skulle vika rejält,säg 50%?
Är det också riskskillnad mellan aktiva och passivt förvaltade i ett sådant scenario?

Jag har Carnegie Corporate Bond A samt IKC Avkastningsfond som “tillägg” till säkra Spiltan Räntefond. Hur bedömer ni risken i dessa?

Min frågeställning är i slutändan risknivå/fallhöjsdrisk MultiAssets-hedge kontra Räntefonder innehållandes företagsobligationer.

Företagsobligationer följer generellt aktiemarknaden. Går företagen dåligt ska det mycket till för att företagsobligationer ska göra det omvända. Sen finns det ju alltid high-yield obligationer, dvs skräpobligationer som har mycket hög risk som man som princip borde alltid undvika.

Om du har några procent företagsobligationer tycker jag inte att man behöver sälja av dem.

Tack för svar!
Jag har Avanzas senaste ränte-trippel (dvs 1/3 av varje ovan räntefond) som “krockkudde” i min 70/30-allokering. Är det egentligen en ganska riskabel kudde vid en kraftig börsnedgång och som riskerar att inte få önskad positiv effekt vid behov?