Rubeln knyts till guld

Dock verkar det ju som att Ryssland uppmuntrar sina invånare att köpa guld då de har slopat momsen (20%) på det nyligen.

“Currently, households’ demand for buying physical gold in bars has increased, driven, in particular, by the abolition of value-added tax on these operations,” the central bank said in a statement.

Russian c.bank halts purchases of gold from banks to meet household demand

Får det inte riktigt att gå ihop vad de sysslar med? :thinking:

1 gillning

Luktar desperation lång väg. Kanske sanktionerna biter bättre än vad man trott?

2 gillningar

GAS humor som är riktigt klassisk, vissa yrkesgrupper är överrepresenterade:

8 gillningar

Inte jag heller… Vad är incitamentet för dem att knyta rubeln till guld? att hålla värdet uppe för att förhindra en inflation? Det känns ju lika smart som när vi försökte försvara kronkursen på 90-talet…

Jag slutar aldrig förvånas att det inte finns någon lägsta-nivå med ryssarna. De lyckas alltid göra det värre eller hitta ett ännu sämre sätt att göra saker på.

4 gillningar

Driva upp priset guld, så de kan betala kriget med sina guldreserver?

1 gillning

Jag tittade mer på detta och det är fake news, eller åtminstone väldigt missförstådd/förvirrad nyhet

Ryska centralbanken gick ut 25 mars med att de inrikes köper guld från andra banker för 5000 RUB/gram. Det för att centralbanken ska få in guld från olika delar av landet. Detta för att guldmarknaden internt ska fungera. Ingalunda guldbackning av RUB. Länk till pressmeddelandet nedan.

https://www.cbr.ru/eng/press/pr/?file=25032022_183346ENG_DKP28032022_110644.htm

”Nyheten” finns inte upptagen hos några större nyhetshus vad jag kan se, utan mer snurrat runt på FB och lite andra ställen. Debunkad i denna tyska artikel, översatt med Google translate för de som inte kan det språket.

Killgissning: Ryska privatpersoner köper upp guld av lokala banker som i sin tur köper in mer guld från centralbanken vars reserv krymper. För att skrapa tillbaka guld som finns i landet så går man ut med erbjudandet 5000 RUB/gram. Pekar då snarare på lite panik i landet och en centralbank som är orolig över sin guldreserv.

Dessutom, 5000 RUB/gram är cirka 1850 USD/oz (med officiell kurs på ca 84 RUB/USD just nu) medan marknadspriset just nu är 1930 USD/gram. Så vem vill sälja guld till rabatt? Misstänker att detta blir ännu ett ryskt program som misslyckas.

7 gillningar

Du måste skilja på deflation och att BNP/capita ökar i ett ekonomiskt område med guldmyntfot vilket leder till ökad köpkraft/krona.

Nja, det är p.g.a. produktivitet (ökad BNP/capita) som vi har en tillväxt (mängd varor och tjänster) Givet att capita är relativt konstant eller i alla fall inte minskar så mycket att det inte finns nån tillväxt längre.

Om varje krona får mer köpkraft är det per definition deflation. Det är en relativ minskning av peningmängden i förhållande till värdet av alla varor och tjänster i ekonomin.

Därför behövs en ökad mängd pengar i ekonomin i samma takt som ekonomin växer för att behålla priserna konstanta (i nominella tal).

3 gillningar

Får byta rubrik på tråden :face_with_hand_over_mouth:

Russia’s central bank says it will stop buying gold at a fixed price

1 gillning

“Ryssland avskaffar guldmyntfoten”

Du har rätt. Det är per definition deflation.

Med det sagt behöver det inte vara dåligt. Det behövs inte alls en ökad mängd pengar i ekonomin. Att tio kronor köper en liter mjölk idag och att tio kronor köper två liter mjölk om ett år är inte nödvändigtvis dåligt. Anledningen till att en del anser detta vara dåligt är att de gör antaganden att aggregerad efterfrågan då kommer att minska eftersom man förväntar sig än lägre priser bara man väntar med sina inköp ett tag till.

Jag menar att ökad köpkraft per krona som följd av ökat välstånd inte är dåligt. Därtill innebär alltid ökad penningmängd att vissa aktörer får relativt högre köpkraft än andra aktörer inledningsvis.

One imagines that the new, negotiated gold purchase rates will permit Russian authorities to set rates in line with the motivation of sellers, discounting for immediacy. Further, that nations which are politically friendlier to the Kremlin will receive more favorable purchase terms.

A Note on the New Russian “Gold Standard”

28% Of LBMA GOLD SUPPLY CUTOFF: Prepare For Massive Gold Short Squeeze