Sälja eller behålla blandfond

Har under mer än 10 år ett innehav i Nordea Futura som är en blandfond. Jag har en orealiserad kapitalvinst på 140 tkr. Fonden har presterat lägre än index. Sparandet är långsiktigt dvs längre än 10 år. Min fråga är om jag ska sälja fonden, betala skatt och placera i nya värdepapper via ISK-konto?

Att den presterat sämre än index är helt naturligt eftersom du haft den i över 10 år då den innehåller mycket räntor.

Sen är den dyr också.

Ja du skall byta. Helst redan igår…

 

Varför är det naturligt att den utvecklats sämre än index och vad har innehavstiden för betydelse i sammanhanget? Utgår från att jämförelseindex är relevant!

Frågan är väl om vilket index som Ann-Christin har använt för att jämföra mot fonden?
Att jämföra med t.ex SIXRX eller MSCI World blir väldigt fel, så måste vara ett index med samma förutsättningar som fonden för att det ska bli rätt.

ISK hos lysa. På direkten.