Särskilt ansvar som rik

Om man är rik har man då ett särskilt ansvar för exempelvis miljö. Om man som rik ska köpa bil borde man då köpa elbil?
Sätta solceller på taken om man har hus?
Vi har ju en klimatkris borde inte den som har råd köpa dyra elbilar i stället för miljöovänlga bilar?

3 gillningar

Alla har ett ansvar utifrån sina förutsättningar.

8 gillningar

Spontant skulle jag svara ja. Om du är resursstark i någon aspekt av livet så har du ett särskilt ansvar inom det området. När det gäller specifikt miljö är nog mitt svar liknande - eftersom du har fler valmöjligheter som rik. Alla kan inte lätt väga in miljöfaktorer i sin konsumtion, då det ofta kostar. Paradoxalt nog är ofta den största tjänsten du kan göra miljön att inte konsumera, vilket kanske hamnar i konflikt med just rikedom.

3 gillningar

Spontant, nej.

Jag har råd med elbil men kan inte ladda den hemma och skulle alltså behöva byta till en annan bostad och det tycker jag inte att jag har någon skyldighet att göra.

Solceller blir väl en besparing efter ett antal år så kanske de med lite pengar borde se till att köpa det?

Klimatkrisen beror nog mest på att det finns för många människor så det viktigaste man kan göra för miljön är nog att inte skaffa barn. Vi som bor i rika länder tär förstås mest på jordens resurser men samtidigt är vi inte så många. Skulle vi ens ha en klimatkris om alla länder var lika glest befolkade som Sverige? Jag vet inte svaret på det men kanske någon annan kan svara.

1 gillning

https://climatehero.me/sv Tar 5 min att estimera sitt klimatavtryck.
Som ni märker handlar det inte bara om huruvida man kör Tesla till jobbet, utan också väldigt mycket om i vilken utsträckning man köper begagnade kläder, återvinner, slänger mat, etc etc. De allra flesta av oss kan göra mycket mer än vad vi gör just nu.

6 gillningar

Jag håller med. Detta gäller inte bara materiella saker. Jag tror att alla människor har något de är särskilt duktiga på och jag tycker det är ens skyldighet att försöka hitta den grejen och förvalta ens styrkor och använda dem för att försöka göra sin samtid lite bättre.

5 gillningar

“Den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll.” Det gäller väl även ekonomisk styrka, tycker jag.

7 gillningar

Är det du eller företagen som förstör miljön?

1 gillning

Svaret är nej, även om frågan är luddig.

Man kan vända på frågan, är fattiga människor särkilt ansvarsbefriade? Såklart inte, och det gäller inte bara frågor om miljö.

2 gillningar

Du, som bidrar till att företagen existerar.

2 gillningar

Vi är inte överbefolkade trots propagandan från flera håll. Vi kommer heller inte öka och öka i befolkningsmängd i all oändlighet.

2 gillningar

Rent principiellt skulle jag säga att pengar är makt och med makt kommer ansvar.

Sen angående klimatkrisen är det bra om folk gör bra saker på individnivå men att lösningen ligger på samhällsnivå och det blir farlig om frågan åter tas ner till enskilda individers val då det minskar trycket på att genomföra samhällsreformer.

2 gillningar

Intressant frågeställning!
Som flera argumenterat för går makt och ansvar hand i hand. Den som har ekonomisk makt kan välja ett bättre alternativ.
MEN om vi ska kunna begränsa temperaturhöjningen krävs det att vi slutar konsumera på samma sätt som vi gjort hittills, i synnerhet om det ska finnas en global rättviseprincip. Ansvaret blir alltså att avstå från konsumtion, eller iaf lägga om den kraftigt.

1 gillning

Jag håller inte med.

En person som har det sämre ställt ekonomiskt kommer fråntas många valmöjligheter. Ta miljö-biten som redan varit uppe i tråden.

Jag – som har eftertraktad kompetens och goda ekonomiska förutsättningar – har råd att tacka nej till ett jobb hos ett företag som bidrar negativt till miljöpåverkan. Jag har dessutom råd att tacka nej till ett jobb på för långt pendlingsavstånd.

En person som har det sämre ställt “tvingas” ta de jobb vederbörande får. Krävs det att personen i fråga pendlar 90 minuter enkel sträcka varje dag kommer denne sannolikt behöva köpa sig en bil. Inte blir det någon miljöbil då. Snarare en sunkig gammal Opel med uttjänt katalysator (om det är en grej) och hög bränsleförbrukning.

[Fyll på med liknande exempel själv.]

5 gillningar

Bra. Då spelar det ingen roll om jag tänker på vilka utsläpp etc. Jag bidrar till.

Solceller hemma är lönsamt men också bra för miljön. Har du rätt förutsättningar borde det vara en no-brainer.

Att satsa på solcellsandelar via Trine är en annan sak väg att göra skillnad. Jag har ungefär 20% av mitt kapital där. Det fungerar men jag ser det som en ideell investering. Jag återinvesterar all avkastning men lägger inte in nya pengar längre.

1 gillning

Väldigt intressant, och något jag skruvade i huvudet innan jag svarade faktiskt. Det jag kom fram till är att, nej resurssvaga har inte mindre ansvar. Men resursstarka har mer :slight_smile: Något retoriskt kanske men inte mer än att fattiga människor är särskilt ansvarbefriade. Att resursstarka har ett större ansvar betyder ju inte nödvändigtvis att resurssvaga är befriade från ansvar. Det här blir ju också helt beroende på vilket område vi pratar om - en rik person tycker jag rimligen har ett större ansvar när det gäller konsumtion, om en bättre konsumtion är dyrare och kanske utom räckhåll för den fattige.

Däremot finns ju områden utöver konsumtion där det är svårare att gradera människors ansvar utifrån resurser, t.ex. moraliskt ansvar.

1 gillning

Mycket bra svar
Att rika ska och måste ta ett större ansvar. Tex
att köpa elbilar mm

2 gillningar

På individnivå skulle jag nog säga nej, individens enda skyldighet är att följa lagen.

Lagen måste formas så att det blir omöjligt att göra fel både för individer och företag.

Om marknaden tillåts tillhandahålla ett ohållbart alternativ så är det alltid någon som kommer köpa den varan eller tjänsten.
Komma dragandes med moralism tror jag inte ett dugg på. Det struntar alla i ändå.

Det kommer alltid finnas individer och företag som inte agerar i allmänhetens intresse så länge det är tillåtet.

Tex exxon mobile som utåt säger att de vill bekämpa klimatförändringar – men bakom stängda dörrar arbetar de för att stoppa gröna initiativ.

En av bolagets lobbyister har fångats på film när han förklarar hur oljejätten använder sin makt till att försvaga bland annat klimatlagstiftningar.

Detta borde vara olagligt…
Men så länge det är tillåtet så är de väl egentligen inte skyldiga till något?
Det är ett rationellt agerande för dem.

“They’re America’s biggest oil company - committed they claim, to tackling the climate emergency. But tonight this programme can reveal undercover footage of one of Exxonmobil’s top Washington lobbyists - speaking candidly about his efforts to undermine new legislation to protect the environment.”

Tack för att du tar upp en åsikt som jag tycker saknas i tråden. Att pengar är makt och att “rika” har extra moraliska skyldigheter är lika fel enligt mig som att säga att “fattiga”
är hjälplösa och oskyldiga. Det låter nästan som att man föds rik eller fattig och har en arvsynd man måste kompensera för. Känns också som en väldigt svensk syn på pengar och moral, men här kanske jag har fel.

Jag skulle säga att rika har större möjligheter att förbättra världen men samma ansvar som vilken annan individ som helst.

9 gillningar