Särskilt ansvar som rik

Håller med helt. Tänker att både individens val och statliga insatser behövs, och att de går hand i hand med varandra. Det blir ju lättare för politiker att införa förbud eller punktskatter om en betydande mängd av befolkningen redan undviker varan.

Maximalt ansvar för alla inblandade helt enkelt. Både ansvar hos individen för sin omställning och ansvar hos staten för landet som stort, där de med bäst förutsättningar också går först i omställningen.

1 gillning

Nackdel för integrationen, både ekonomisk och kulturell, om alla rika måste flytta ifrån områden där men inte har möjlighet att ladda sin elbil. Jag skulle gärna köpa en elbil men inte tillräckligt gärna för att flytta.

1 gillning

Är inte det bästa för miljön att köpa begagnad bil? Eller att cykla mer? Och second hand-kläder?

Hur mäter man vad som är bäst för miljön? En begagnad fossilbil eller en ny elbil, begagnade kläder som producerats med fossila bränslen eller nya kläder som producerats med grön el? Hur långt bak i kedjan mäter man? Vad händer med den gröna elen på vintern om vi måste köpa in el från Polen? Är det isåfall bättre med diesel tillverkad på svensk skog än el tillverkad på brunkol i Polen?

Tycker att alla diskussioner om miljön är allmänt grovpixliga, och ingen vet säkert någonting, inte ens hur mycket vi egentligen påverkar klimatet eller hur illa det ens är att det blir varmare, om det är illa alls.

Vad orsakade den senaste istiden? Varför befinner vi oss just nu i en interglacial värmeperiod? Varför började den lilla istiden runt 1200 och varför slutade runt 1750? Varför började det bli varmare innan industrialismen drog igång på riktigt? Varför höjs temperaturen först, och sedan följer CO2-halten efter?

Så många frågor som nästan ingen vet svaret på, ändå ska vi rädda världen :wink:

1 gillning

Spontant ja. Har man resurser att inte ta det miljömässigt dåliga valet tycker jag man ska göra det i normalfallen.

Sedan tror jag (och vet) att livsstilsinflationen ändå gör att de som äger mycket tenderar att vara de största resursbovarna. Även detta är ju ett incitament att försöka att åtminstone vara bäst i klassen.

1 gillning

En viktig frågeställning och personligen instämmer jag i att man har ett större ansvar att bidra om man är rik. Och, som många är inne på här, viktigt att då också avstå från onödig konsumtion som sker bara för att man KAN. Min 14-åriga dotter reflekterade häromdagen i anslutning till diverse rymdfärder för skojs skull, att en handfull av världens rikaste skulle kunna lösa klimatkrisen utan att göra ett nämnvärt avtryck i sin personliga förmögenhet (jag kan inte svara för om det stämmer, eller citera hennes källa, men det känns inte som en helt orimlig tanke).

Därmed inte sagt att de fattiga är ansvarsbefriade, jag instämmer med flera här i att vi alla delar ansvaret, men man får göra så gott man kan utifrån sina resurser och förutsättningar. Är man fattig bidrar man kanske också genom att konsumera mindre onödigt, mer begagnat osv. vilket jag själv praktiserar och förespråkar för alla, fattig som rik.

Men, det allra största ansvaret har, enligt mig, samhället och lagstiftarna. Det behövs politiskt mod och vilja, och kraftfull lagstiftning som hjälper företag och individer att göra rätt val. Jag är tyvärr pessimistisk när det gäller att marknaden (då tänker jag på företagen och den stora massan av konsumenter) ska reglera sig själva eller lösa problemet genom innovation. Det tar för lång tid, som vi inte har.

4 gillningar

Bra svar på en viktig fråga

1 gillning

Håller med helt, sen får man inte glömma bort att det är befolkningen i USA och EU som röstar fram sina regeringar/lagstiftare. Hade klimatfrågan vägt tyngre på valdagen hade vi antagligen haft andra politiker (såvida vi nu inte är nöjda med deras insats på klimatområdet).

Om man inte har några egna politikerambitioner är det ganska svårt att påverka eftersom de politiker man skulle vilja rösta på kanske inte finns. Det känns inte som att de politiker vi har att rösta på är beredda att göra särskilt mycket för klimatet.

Det här är ett svårt argument att föra tycker jag. Det kommer alltid att finnas problem att lösa och hål att stoppa pengar i. Drar man det till sin spets så innebär det att vi inte får spendera pengar på något annat än strikt nyttomaximerande tills vi har löst alla världens problem. Är meningen med livet verkligen att lösa alla problem på jorden? Man måste få lägga pengar på sådant som inte har något uppenbart syfte (än), och sådant som är lite dumt och galet också.

Sen är det ofta inte pengar som saknas. Hade det funnits ett enkelt och uppenbart sätt att lösa klimatkrisen där det enda som saknades var ett par hundra miljarder dollar så hade nog världens rikaste personer gått ihop och löst det redan.

Synd att en grön röst är en röd röst bara.

tillägg: Det jag menar är att en grön röst ska vara grön, varken röd eller blå.

Detta är totalt felaktigt. Jag tror att folk underskattar kostnaden för klimatomställningen eller totalt överskattar hur rika de rika är. Låt oss titta på ett räkneexempel.

Det finns ungefär 1,4 miljarder bilar, varav några miljoner är elbilar. Ska vi ersätta 1,4 miljarder bensinbilar med elbilar och varje ny elbil kostar 400 000 kronor blir den totala kostnaden 560 000 miljarder. Det kan jämföras med den totala ekonomin i hela världen som uppgår till 670 000 miljarder.

Då ska vi även komma ihåg att det var enbart att byta ut alla världens bilar till elbilar. Utöver detta tillkommer så klart kostnader för att byta ut alla bensinmackar till laddstolpar, producera elen från olika typer av kraftverk, samt avvecklingen av hela industrier.

Med andra ord så räcker inte hela världsekonomin till för att byta ut alla världens bilar till elbilar. Och vi behöver nog producera lite annat under själva omställningen också, typ mat, vatten, medeciner, kläder, bostäder, osv.

Och även om vi omvandlar alla världens bilar till elbilar så kvarstår omställningen av flyget, maten, elproduktionen, husuppvärmning, industrier osv.

Min slutsats är alltså att alla världens pengar inte räcker för att bekosta omställningen den närmaste tiden. Vi har därför enbart två val, skippa klimatmålen eller ställ om vårt levnadssätt.

Sen finns ytterliggare ett stort problem, de allra rikastes kapital är stor del i aktier. Så om de säljer sina aktier för att få pengar att producera elbilar så det räcker till alla så kommer de pengarna komma från den som köper aktierna.

Så istället för att köpa elbil kommer massa personer köpa upp de rikastes aktier. Nettosumman som går till elbilar blir långt mycket mindre än de rikastes kapital.

1 gillning

Instämmer, får rösta på de som är minst dåliga då så att det blir en förskjutning till det bättre.

Precis, väljarna uppfattar andra frågor som viktigare så de nuvarande politikerna fortsätter att få röster (pga andra “viktigare” frågor) och behöver då inte göra någon förändring.

Nej. Eftersom ditt leverne som enskild individ kommer att ha en negligerbar effekt på miljön så menar jag att det heller inte följer något ansvar. Det vill säga, även om du flyger jumbojet dygnets alla vakna timmar samtidigt som du sätter samtliga dina kvarvarande pengar i kolkraftverk i Kina och övertygar alla dina närmaste vänner att göra detsamma så kommer miljön i framtiden vara exakt densamma som om du istället hade valt att bo naken i en skog och leva på fallfrukt resten av livet.

Så, eftersom du inte har någon inverka på utgången så finns det inte heller något moraliskt ansvar för att handla på det ena eller det andra sättet.

Detta kan jag inte hålla med om alls.

När det kommer till riksdagsvalet 2022, bör jag resonera samma sak där? Då kan jag lika väl rösta på ett dåligt parti för en enskild röst kommer ändå inte påverka mandatfördelningen, och därigenom inte den politik som förs. Lika bra att övertygga alla mina närmaste vänner om att vi bör rösta på någon som vill förbjuda aktier, våra få röster spelar ju ingen roll ändå :wink:

Eftersom jag lider av lätt ASD och har en förmåga att ibland läsa en trådrubrik och/eller en trådstart som fan läser bibeln…

Korta svaret: (generellt) nej.

Långa svaret: Ibland kanske, det beror på. Som jag ser det beror det på vilket ansvar som avses, och gentemot vem eller vad det ansvaret ställs. Till viss del även hur man rangordnar föremålet för ansvaret i sin egen filosofiska/moraliska hierarki. Det finns många olika typer av ansvar, och att säga att en individ har mer eller mindre generellt ansvar baserat enbart individens ekonomiska ställning blir för mig ganska fel.

1 gillning

Jag står fast vid vid mitt tidigare svar, nej. Till er som inte håller med, exakt vilket ansvar ska vi kräva av den som är rik? Och vem är rik? Vissa ger lite exempel på att man ska köpa elbilar och sånt, men det verkar mest handla om exempel på saker som man själv vill göra. Att ta ansvar bara när det passar imponerar inte särskilt mycket. Låt oss gissa att en goda viljan försvinner om ni plötsligt tvingades på ett ansvar ni inte själva valt. Till exempel, säg att du tvingas sälja din bil och tvingas köpa busskort istället för elbil, bara för att du är rik.

God middag.

Är det inte lite typiskt den svenska exceptionalismen att tro att man som någon sorts “rik” individ har någon mätbar påverkan i den här frågan? För varje svensk som köper en “miljövänlig” elbil, källsorterar och stänger ett kärnkraftverk så tillkommer det antagligen 1000 asiater, afrikaner och sydamerikaner som ökar sin konsumtion med minst det tiodubbla.

Säger inte att man inte ska göra vad man kan för att minska sina föroreningar och sin konsumtion men i praktiken är det mest ett poserande. Titta på mig, jag har köpt elbil och dricker kaffe ur en bambumugg. Ok, men hur producerades den bilen, vilken är livslängden, hur produceras elen, vad hände med bilen du hade innan och har du verkligen MINSKAT din konsumtion med dina nya inköp?

På sista raden avstår inte ens de mest högljudda från någon särskilt betydande del av sin konsumtion, de pratar mest om att andra borde göra det.

Vad gäller ansvaret så har varje individ samma ansvar och att Tesla-ägare med solpaneler på villan i rika villaförorten skulle vara några större miljöförebilder än andra tror jag inte. Kanske tvärtom.

1 gillning

Tycker det är ett tröttsamt argument att hävda att det inte spelar någon roll vad Sverige gör eftersom det finns fler människor i Asien. Med samma argumentation kan man hävda att det spelar ingen roll vad kineserna i Peking gör eftersom de bara är ca 20 miljoner vilket bara är en bråkdel av de knappt 8 miljarder människor som lever på jorden. De samma gäller även de 26 miljoner i Shanghai, de 12,5 miljoner i Bombay, de 8,5 miljoner i New York eller de 4 miljoner i Alberta.

Om klimatfrågan ska lösas kan vi inte leva i det samhälle som vi i västvärlden lever idag, därför måste vi i västvärlden skapa ett hållbart samhälle istället för det nuvarande samtidigt som tillväxtländerna utvecklas till det nya hållbara samhälle som behöver skapas. Skapas inte ett hållbart samhälle kommer tillväxtländerna istället utvecklas till vårt västerländska samhälle. Det är orealistiskt att tro att tillväxtländerna kommer finna sig i att sluta utvecklas bara för att vi i västvärlden vill kunna fortsätta överkonsumera.

1 gillning

Nu var det inte det jag skrev utan mer att individens påverkan tenderar att överdrivas och individens självbild att svälla oproportionerligt i förhållande till den faktiska påverkan hens lyxkomsumtion i form av elbilar och solpaneler har på klimatet. Jag år positiv till både minskade utsläpp och minskad konsumtion men det betyder inte att jag tänker applådera ett poserande med ytterst tveksam positiv effekt på någon av faktorerna bara för att någon slänger in ordet “klimatet” som sin påstådda bevekelsegrund. Tycker det är för mycket poserande och gnällande och för lite faktiska egna uppoffringar.

Det finns, enligt min åsikt, en fullkomligt felaktig dikotomi om att problemet skulle vara skillnaden mellan några hårdnackade “klimatförnekare” å ena sidan och de"vetenskapstroende" å andra sidan men i verkligheten är skillnaderna mellan dessa två grupper nära noll och “problemet” att ingen av grupperna egentligen är mer benägen än den andra att sänka sin egen levnadsstandard. Än mindre till en nivå som skulle göra någon faktisk skillnad. Och det helt oaktat vilka andra konsekvenser på ekonomi och sysselsättning en sådan sänkning skulle få.

2 gillningar