Schablonökning Bostad

Hej

Jag ska “snart” köpa en lägenhet och tänkte räkna med lägenheten i min förmögenhet/sparande. Därför är det bra att veta vad lägenheten är värd efter några år. Finns det någon schablonökning på bostadsrätt man kan räkna med så man slipper värdera lägenheten en gång per år. Vi pratar om på väldigt lång sikt.

T.ex. Om man köper en lägenhet för 2 000 000:- och schablonökningen är 2% så räknar man med att lägenheten är värd 2 040 000:- efter ett år.

Tack på förhand

/Axel

Njae inte riktigt. Om du underhåller lägenheten så att inte slitaget minskar lägenhetens värde så kanske man kan räkna med att den går upp motsvarande inflationen. Den är ju idag runt 2%. Jag tror att det är ungefär lika mycket som inflationen bostäder har gått upp historiskt. Deras reala värde har alltså stått stilla. Undantaget är det senaste decenniets kraftiga uppvärdering av bostäder i spår av den låga räntan.

Svängningarna på bostadsmarknaden är nog det som kommer spela roll i praktiken. De kan ju vara kraftiga och kommer ju att spela stor roll i ett enskilt fall.

Men om du ska räkna långsiktigt så skulle jag sätta en värdeökning lika som inflationen på bostaden. Men underhållskostnader som gör att den hålls i samma skick blir då driftkostnader. Frågan är vad syftet är med en sådan beräkning?

Hej Axel!

Vet inte riktigt om det finns något som du “automatiskt” kan lägga in som ökning.
Däremot så kan du manuellt lägga in enligt “HOX Index” som visar prisutvecklingen på olika bostadsindex i Sverige!

Kolla på denna länken “HOX Valueguard”.