Sell leaseback (sälj villa till företaget, hyr boende av företaget)

Hej,

Jag har ett bolag med överlikviditet och funderar på att investera i en fastighet. Skulle jag kunna tillämpa “sell leaseback” genom att sälja min privat ägda villa till mitt företag och därefter bli hyresgäst i villan?

Följdfråga: Bolaget har inte så pass mycket likviditet att det kan erlägga hela köpeskillingen kontant. Skulle det vara möjligt att skriva en revers mellan mig och bolaget, där bolaget de facto får en skuld till mig som den får amortera bort över tiden.

Syftet med transaktionen är inte skatteplanering utan snarare att parkera likviditeten i en fast tillgång.

Låter väldigt krångligt. Du kommer troligen behöva betala förmånsskatt utöver hyran, och hyran kan du inte bestämma helt över, den måste vara marknadsmässig.

Tack för svar.

Jag tänkte att hyran ska vara marknadsmässig och ligga på 20 000 kr/mån. Detta borde inte ge förmånsbeskattning.

Genom att låta bolaget amortera 20 000 kr/mån på lånet till mig blir nettoeffekten noll varje månad.

Vad jag förstår är stämpelskatten drygt 4% för företag (mot 1.5% för privatpersoner). Likaså borde det uppstå dubbelbeskattning på husets värdeökning (reavinst i företaget + skatt på utdelning till mig). Detta gör troligen transaktionen mindre gynnsam skattemässig.

Jag har inte kunnat läsa mig till att transaktionen inte skulle vara tillåten. (Alternativet skulle vara att köpa en annan fastighet och hyra ut till tredjepart.)

Nu svingar jag löst här, för har inte kollat upp det. Men tror du måste betala förmånsskatt oavsett vad hyran blir. Det har inte riktigt med varandra att göra. Men som sagt, kan ha fel här.

I övrigt ser bara problem och inga möjligheter.

  • Du måste också köpa (och eventuellt i framtiden sälja tillbaka) huset till dig själv för marknadspris. Eventuell värdeökning på huset tillfaller alltså bolaget och inte dig privat. Blir bolagsskatt och sedan mer skatt när pengarna ska ut ur bolaget.
  • om bolaget blir stämt eller på annat sätt hamnar i obestånd kan huset bli utmätt.
  • svårt att ha lån på huset om du inte äger det
  • alla löpande kostnader som företaget tar (om du inte tar dem privat, vilket också är dumt) måste bokföras och hanteras, låter stökigt.
  • kan bli svårt att få lån i företaget, banken kan säga att du redan har eget kapital som ska användas först.

Mitt tips om du har pengar över i bolaget som du inte kan ta ut på ett skatteefektivt sätt (du har redan lön till brytpunkten, maxat utdelning och gör pensionsavsättningar i bra nivå) är att investera pengarna i mer traditonella produkter så som aktier, fonder, röntor och obligationer

Tack DaB för goda tankar och tips som jag ska ta med mig i min analys.

Jag har lite pessimistisk syn på börsens fortsatta utveckling. Räntor och obligationer skulle kunna vara alternativ med lägre risk (och lägre förväntad tillväxt).

Jag skulle nog avråda från det här utifrån spekulationssyftet som är implicit. Baserar det på nedan:

Nu vet jag inte hur övriga företaget ser ut, men jag skulle ju snarare fundera på en investeringsplan. Om det inte räcker för att köpa huset, givet att huset inte kostar mer än 10 Mkr, så pratar vi om ett belopp under 10 Mkr. I sådana fall finns ju bankkonto som alternativ för placering om man vill ha riskfritt sparande, om man då är rädd för inflation då är ju aktier ett alternativ och så vidare (vilket gör att man direkt hamnar i ett investeringsplanerade).

Skulle rekommendera att ta tag i en finansiell rådgivare.

samt sedan följa tråden:

för val av sparform för företaget… :wink:

Under alla år i bank har jag faktiskt bara haft ett enda fall där en kund ville att hans aktiebolag skulle köpa villan. Han tvärvände direkt när han insåg vad som skrivits ovan. Han måste betala marknadsmässig hyra och den framtida reavinsten hamnade i bolaget.

Nog måste det finnas bättre sätt att förvalta en överlikviditet än att syssla med skattemässigt tveksamma konstruktioner. Hade detta varit bra, hade det ju drällt av villor som hade ägts av aktiebolag

2 gillningar

Tack Jan,

jag ska läsa in mig på dina länkar (listan med förslag och tips på bra rådgivare ser mycket intressant ut).

Hälsningar,

Anders

Hej Nestor,

Jag hittade nedanstående sida på SEB som tar upp en liknande situation som den jag beskrev (låt vara att jag i mitt fall redan äger ett hus och funderar på att sälja denna till företaget):

https://seb.se/media/ar-det-smart-att-lata-foretaget-aga-bostaden

De punkter du nämner tas även upp på denna sida.

De samlade råd jag fått pekar i riktningen att det är väsentligt enklare att investera överlikviditet i annat än i den egna fastigheten, så det lutar mot en annan lösning.

Tack för råd.

3 gillningar

Ja, detta var riktigt bra.:blush: