Skuld

Att skulder hos ett inkassobolag normalt preskriberas efter 3 år. Är det sant eller falsk

https://www.kronofogden.se/Preskription2.html Här går det att läsa om skulder och efter hur lång tid de preskriberas.