Slutsatser från forskningsrapporten Rate of Return for Everything 1870-2015

Hej, Om man läser följande artikel på DI.se: https://www.di.se/analys/magnus-dagel-bast-avkastning-nas-pa-ovantat-hall/ (kan ev ligga bakom en betalvägg?) och bakomliggande forskningsrapport: https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2017-25.pdf så blir min tolkning att global historisk data (1870-2015) visar att man, för minskad volatilitet och lägre samvariation med konjunktur och (den alltmer globalt sammanvävda) aktiemarknaden, helst bör komplettera sin aktieportfölj med (gärna globalt spridda) investeringar i residential real estate, alltså bostäder för uthyrning.Känner någon till något finansiellt instrument, t ex en EFT, fond etc, som ger just global exponering mot bostäder för uthyrning? De ETFer (REITs) jag känner till investerar oftast både i kommersiella fastigheter och bostäder, och här är jag alltså ute efter enbart bostäder.

Hej,

Tyvärr har jag inte ett perfekt svar till Dig men i Sverige finns Svenska Bostadsfonden som ett placeringsalternativ. Bolaget investerar det intagna kapitalet i enbart svenska hyresbostäder. Bolaget har lanserat totalt 15 fonder både för privatmarknaden och institutioner.

För mer information:

www.svenskabostadsfonden.se