SPP Fonder ändrar beräkningspunkt

Vilka konsekvenser, + - kan detta innebära för mina placeringar hos SPP?

2021-04-09 ‐ SPP Fonder ändrar beräkningstidpunkt av samtliga fonder

Det innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden.
Det underlättar bland annat jämförelse av fondernas utveckling relativt deras jämförelseindex. Skillnaden är att handeln av fondandelar sker till slutkursvärdering istället för som tidigare värdering under dagen (16:00), och att publicering av NAV kommer att ske först efterföljande morgon.

Spelar nog bara roll om du är inne och kollar flera gånger varje dag, annars påverkar det ingenting.

Har för mig att andra fondbolag också hoppat på att uppdatera NAV-kurser dagen efter med stängningsvärdet, om fler fonder gör på samma sätt kan väl det vara bra när man jämför de mot varandra på kortare tidsperioder.

1 gillning