Starta holdingbolag

Är igång och ska starta ett holdingbolag, tanken är att ha det som säker hamn för pengar i rörelsedrivande verksamhet men även möjliggöra för att starta fler bolag på sikt, rörelsedrivande verksamhet är startad i år och kommer ha omsättning på cirka 2 miljoner och vinst på drygt 1 miljon.

Några funderingar

  1. vad ska man ange för verksamhetsbeskrivning på holdingbolag?
  2. vad är det för skattemässiga aspekter att tänka på? Rörelsedrivande bolag är startat i år
1 gillning

Så här har jag beskrivit verksamheten i mitt holdingbolag:

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

2 gillningar

Det är rätt så meckigt att flytta in ett befintligt bolag under ett nytt moderbolag. Har själv gjort så att jag startade dotterbolag till verksamhetsbolaget, flyttade över verksamheten till dotterbolaget och gjorde om det gamla verksamhetsbolaget till holdingbolag.

Intressant, på vilket sätt blir det enklare?

Jag skulle säga precis tvärtom i de flesta fall. Det är enkelt att få in ett nytt bolag i strukturen (men lite att tänka på skattemässigt i hur man gör detta, så man inte tappar något utdelningsutrymme). Det som istället skulle vara jobbigt är att flytta verksamheten, i och med att alla avtal, skatteregistreringar och annat måste ändras till nytt bolag. Du tappar också historiken i bolaget.

Nu är det nya bolaget på plats, hur gör man rent konkret för att överlåta aktierna till holdingbolaget? Krävs ett avtal? Vad kallas detta?

Äger båda bolagen till 100%

Ett avtal mellan dig och nya holdingbolaget för överlåtelse av aktierna i det befintliga rörelsebolaget. Brukar benämnas som en ”intern aktieöverlåtelse”. Kan vara rätt kortfattat, eftersom du inte behöver garantier eller annat. Pris om nu = aktiekapitalet i befintliga bolaget, eftersom du inte fått något utdelningsutrymme än.

Hur mycket lön har du tagit under året förresten? Om du kan nyttja löneunderlag bör du ändra direkt efter årsskiftet istället.

Alt. till det första är att göra försäljningen 1/1 2023, och göra 195 tkr i vinst, schablonutrymmet för året. Annars får du vänta till första bokslut för holdingbolaget innan du kan dela ut något till dig privat, om det är viktigt för dig.

1 gillning

Jag började det verksamhetsdrivande bolaget april 2022, kommer ta ut 250 tkr april - december i lön

fram till April i år hade jag en anställning så hade lön månaderna innan dess,

totalt kommer jag under statlig skatt precis totalt sätt under 2022

Jag har förstått att det skattmässigt är bättre för mig att göra “köpet” i år och att jag då kommer bli utan utdelning i 2023 på resultat från 2022, men att det ändå blir bäst på något sätt, låter det rimligt?

Antingen gör du det direkt, eller direkt efter årsskiftet -innan första löneutbetalning - med vinst på 195 tkr vid försäljningen. Då får du ut lite vinst istället för utdelning under 2023.

Men spelar det ingen roll när du får ut de 195 går det lika bra nu. Du tappar inget utdelningsutrymme på det ena valet eller det andra.

Så jag säljer bolaget för 195 tkr, jag gör då en vinst i mitt verksamhetsdrivande bolag eller i holdingbolaget? hängde inte helt med

Du gör en vinst privat och får betala kapitalskatt på det. Det blir samma skatt som för utdelning, men utdelningsutrymmet påverkas inte och du får pengar i fickan.

Du gör en vinst på 195 tkr privat vid försäljningen, använder då schablonutrymmet på K10:an för verksamhetsbolaget 2023. Blir 20% skatt. Vinst eller utdelning använder samma underlag.

Säljer du i år får du schablon för holdingbolaget nästa år istället, att spara till 2024.

1 gillning

TS säljer väl bolaget från privat ägande till holdingbolaget för bokfört värde och betalar skatt på pengarna han får ut privat?
Detta har väl ingenting med utdelningsutrymme att göra.

Var 195’ kommer ifrån förstår jag inte.

Får man sälja ett AB till undervärdering till ett holdingbolag?

Han kan sälja andelarna som han nu äger till holdingbolaget, och då sätta priset så han gör en vinst på 195 tkr. Anledningen till just en vinst på195 tkr är att det är lågbeskattat (20%) schablonutrymme för 3:12-reglerna för 2023. Detta utrymme används till antingen för utdelning eller kapitalvinst för andelarna.

En sådan underprisöverlåtelse av andelar till ett helägt AB är inga problem enligt Inkomstskattelagen.

2 gillningar

Det jag inte förstår är kopplingen mellan utdelningsutrymmet och kapitalvinsten han gör som privatperson. Det borde vara helt olika saker i min mening.

Utdelningsutrymmet kommer ju inte försvinna från bolaget för att det säljs? Det borde inte spela någon som helst roll och det mest ekonomiska borde vara att sälja bolaget för bokfört värde?

Möjligheten/utrymmet för bolaget att lämna utdelning till sina aktieägare påverkas inte här (fritt eget kapital).

Däremot brukar man ofta benämna det tak reglerna av utdelning eller kapitalvinst som blir beskattat till 20% skatt privat från ett fåmansbolag som “lågbeskattat utdelningsutrymme”. Detta tak är samma för kapitalvinst eller utdelning, och gäller för innehavet i ett specifikt aktiebolag. Deklareras på blankett K10. Säljs bolaget så försvinner eventuellt utrymme som inte nyttjats redan. Hjälper den förklaringen? :slight_smile:

1 gillning

Så detta är direkt kopplat till den som äger bolaget?

Så du menar att om jag skulle starta ett holdingbolag och flytta över mitt bolag med 1mkr sparat utdelningsutrymme från privat ägo till att holdingbolaget äger det så försvinner utdelningsutrymmet?

Jag går i planer på att göra det själv nämligen, men att utdelningsutrymmet skulle raderas på detta viset låter ju helt sjukt, och det vill såklart undvikas.

Isåfall kanske det är bättre att göra om nuvarande bolag till holdingbolag och starta ett dotterbolag för verksamheten som någon tidigare nämnt här.

  1. Ja, kopplat till de specifika aktierna privat
  2. Ja, det kan försvinna då om man inte tänker sig för.

Kan ibland ”lösas” genom att man tömmer utrymmet genom att göra kapitalvinst på hela det sparade vid överlåtelsen.
Det finns också ett annat alternativ som kan rekommenderas under vissa förutsättningar. Det är att man bildar holdingbolaget genom apportemission där apportegendomen är aktierna i verksamhetsbolaget (sk. andelsbyte). Då ”flyttar” man över utdelningsutrymmet/K10an till nya bolaget. Lite krångligare än vanlig bolagsbildning dock.

1 gillning

Det kan få va hur krångligt det vill, jag tänker betala någon som får ordna det åt mig :joy:

Men tack för info! Ja, utdelningsutrymmet “måste” man ju på ett eller annat sätt flytta eller behålla i bolaget man äger som privatperson. Om mitt holdingbolag är nystartat och det inte kommer tas ut någon lön och man bara får använda schablonutdelningen så blir ju den sparade utdelning värdelös ändå. Vilket är ett annat problem jag lurar på.

Förr eller senare kommer det privatägda holdingbolaget få slut på utdelningsutrymmet och verksamhetsbolaget där lönen kommer ifrån kommer springa ifrån.

Jag vill ju kontinuerligt kunna flytta utdelningsutrymmet så det är lika stort i båda bolagen.

Tack för att du delar dina tankar kring detta Anna!

Jag står precis i samma frågeställning, dvs. om det är lättast/bäst att sätta upp ett nytt holdingbolag eller göra nuvarande verksamhet till holdingbolag till nytt AB.

Jag förstår att det kan bli lite krångligt att byta org nummer etc. samt att man tappar historik, men finns det andra anledningar till att skapa nytt holdingbolag är bättre?