Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

En intressant diskussion som några av oss hade på dagens FikaTillsammans i Patreon-communityn idag.

Skjut gärna ned det här resonemanget om jag / vi är fel ute. Jag har gärna fel och det här ett provprat.

Ponera Storskogen når sitt 2022 estimat om ca 44 mdr omsättning (proforma) med en EBITA på säg 4.4 mdr. Det borde vara görbart genom att en kort summering av redan presenterade affärer under 2022 ligger på i runda slängar i av 3.8 mdr. Storskogen behöver alltså köpa på sig en företag med en summerad årsvinst på säg 0.6 mdr resterande 9 månader (det finns en säsongsvariation med mycket i Q1 och Q3 och mindre Q2/Q4). Dvs. summan av Q2+ Q3+Q4 behöver = Q1.

Låt oss sedan anta att bolaget slutar växa via förvärv. Det vill säga att vi bara låtsas att bolaget säger: "Nej, vi tänker inte längre växa med 70 % per år, utan nu bara behåller vi de bolag vi redan äger och går på organisk tillväxt". Det vill säga att hela tillväxtcaset försvinner. Det är i min värld helt orealistiskt men vi låtsas det ändå.

Då har vi ett lönsamt bolag som har en vinstmarginal på ca 10 %, omsättning på 45 miljarder och en organisk tillväxt på BNP + 1 % (historiskt mycket bättre än så). Så låt oss säga 3 % per år. I ett sådant fall är det inte orimligt med att marknaden skulle värdera det på P/E 10 - 15 (omräknat på det här så ligger P/E idag på 17 för 2022e). På ett sådant värde borde aktien vara värd någonstans mellan 20 - 25 kr. Dvs. att den skulle vara fullvärderad idag.

Det leder till att om man tror att Storskogen kommer att växa så har man ett relativt stort “margin-of-safety” och har man fel så har man köpt ett bolag som är normalprisat (dvs inget kap men inte heller någon idiotaffär). Dvs. fallhöjden utifrån ett fundamentalt perspektiv borde vara minimal. Det är ju så klart ingen garanti för att det inte kan falla mer, men utifrån ett servettskiss-perspektiv så tänker jag att det borde hålla. Dvs att under 25 kr så har man en begränsad nedsida men en stor uppsida (något som så klart skiftar ju mer kursen ökar).

Det var mitt provprat, vad tänker ni andra? @Andre_Granstrom, @MatsL, m.fl. skjut som sagt gärna ned det. :slight_smile:

Infogar @Andre_Granstrom:s kalkyl som jag baserar en del av beräkningarna på.

8 gillningar

Wait, whaaat???
Detta forum har Jan skapat och äger.
Det heter Rikatillsammans och handlar om finansiella investeringar.
Det är gratis att vara här, ingen tvingar någon att göra något man inte vill.

Men gällande finansiella investeringar: @janbolmeson bör värdera om han ska undvika att skriva om här ? :thinking:
Det är ju just därför dom flesta hänger här, för att diskutera finansiella investeringar? :man_facepalming:

Enligt mig så har du totalt missuppfattat detta forum och speciellt denna tråden där du inte anser att Jan skall få uttrycka sina åsikter och tankar om Storskogen.
Bisarrt!
My 10 cents.
Go Jan go!!

13 gillningar

Det är en sak att skriva artiklar, blogginlägg osv med rekommendationer. Här finns en klar disclaimer och någonstans måste ju Jan få vara privatpersonen Jan också? Alla har vi en professionell sida och en privat sida och ibland hamnar dessa i konflikt, därav disclaimern som är väldigt tydlig. Jag uppskattar inläggen, fortsätt så!

10 gillningar

Marknadsmanipulationslagstiftningen är snårig. Intressekonflikter enkla att hamna i. Det är väl från det perspektivet jag kommer.

Exempel på vad som är brottsligt (EU 596/2014)

Att ta positioner i ett finansiellt instrument (…) och utnyttja en tillfällig eller regelbunden tillgång till traditionella eller elektroniska medier genom att yttra sig om det finansiella instrumentet (…) och därefter dra nytta av den påverkan dessa yttranden får på priset på det finansiella instrumentet (…) utan att samtidigt ha offentliggjort intressekonflikten på ett korrekt och effektivt sätt.

Jag säger inte att Jan har gjort sig skyldig till ovan, absolut inte. Men enklaste sättet att undvika gråzonen är ju att inte rekommendera finansiella instrument som man själv direktplacerar i.

3 gillningar

Ja. Det är snårigt, håller med (och tack för omtanken). Det jurister har sagt är följande:

 • jag måste vara tydlig med mitt innehav.
 • man måste redovisa alla analyser man gjort
 • man måste redogöra för för/nackdelar på ett objektivt sätt
 • man måste redovisa potentiella intressekonflikter

Man får inte frontrunna / pump and dump. Nu upplever jag att risken bör vara minimal:

 • jag är tydlig med både mitt eget och det stora indirekta innehavet (1.5 procent av aktierna i bolaget - ca 23 miljoner aktier som vi har via Patreon) som är under lockup till 4 april
 • jag ligger på köpsidan och ingen kan anklaga mig för att prata ner bolaget för att köpa billigare just nu :joy:
 • finns således inget ekonomiskt incitament för mig just nu
 • jag har förhoppningsvis tillräckligt många disclaimers i tråden

Jag kan vara tydlig redan nu att kommer kursen upp till säg 5X kr per aktie inom 12 månader så kommer jag sälja. På alla nivåer under 40 är jag long only.

Så varför skriver jag? - för att jag vill ha thoughtful disagreement och för att jag genuint tror att det här en av de bästa möjligheterna på marknaden som inte dyker upp jätteofta. Normalt gillar vi ju 50 procent rea men när det händer som nu så är vi skeptiska, oroliga och rädda.

Personligt för mig blir det inautentiskt att då prata om det i efterhand när det lyckats eller dölja det om det misslyckats. Jag tror ju på att leva som man lär och därför tar jag ställningen här i forumet - medan det pågår - när det inte finns garantier, när utfallet är oklart, när risken som känns för stor.

19 gillningar

Lite snabbräknat här:

 1. Svensk obligationsränta, 10 år ligger nu på 1.33%

 2. En snabb DCF över svenska börsen ger en riskpremie på ca 4.5%

 3. Det ger ett indikativt PE för ett bolag med snittrisk och en tillväxtbild i linje med ekonomin på 1/(1.33% + 4.5%) = 17,15

Med ett förväntat P/E_2022e för Storskogen på 17,5 tycker jag det är svårt att säga att marknaden har räknat med någon tillväxt utöver ekonomin som helhet.

EDIT: Det kan vara att marknaden prisar in en del tillväxt, men rabatterar för någon upplevd risk. Riktigt svårt det här med riskbedömning, men enligt mig är Storskogen inte mer riskfyllt än ett snitt-bolag, så därav valde jag att helt enkelt utelämna detta ur ekvationen.

EDIT 2: Ett ofta bra mått på risk är kostnaden för lån. Långivare fokuserar starkt på nedsidan, då deras uppsida generellt är “fixed”. Så gick in på Aswath Damodarans hemsida och kollade upp Cost of Debt för ett Europeiskt snitt-bolag idag. Ligger på 3.88%, kontra Storskogens 3.00%. Så det är i alla fall någon indikation på den risk marknaden ser (dvs lägre än snittbolaget).

EDIT 3: Vi korrigerar nu för risker tillhörande valuta eller specifika länder. Tar fram en snitt-risk premie för Europa (Sverige har förövrigt en “lands-specifik risk” på 0% idag, se default spreadar här.

Lite slarvigt (hastigt framtaget median, inte viktat) får vi att Europa överlag har en premie om 0,84%. Tar vi bort den från snitt Cost of Debt, för att reflektera snittet på den Svenska marknaden (som återigen har en CSR på 0%), landar vi på 3,08% i Cost of Debt. Dvs Storskogen, jämfört med resterande Svenska bolag som grupp, har en något lägre risk ur långivares ögon idag.

EDIT 4: Är Storskogen mer skuldsatt än ett snittbolag? Svar: Nej & Nej. Snittbolaget har ett förhållande om Skuldsättning till Eget Kapital om 53%, Storskogen ligger i linje med detta. Dem har inte heller högre skuldsättning i förhållande till deras lönsamhet (Net Debt to EBITDA).

EDIT 5: Låt oss titta på risken från en aktieägares syn. Det här är fruktansvärt mycket svårare att bedöma, men vi gör ett försök och resonerar oss fram:

Är den operationella hävstången större i Storskogen än i ett snitt-bolag, dvs sitter dem med mer fasta kostnader som kan tänkas leda till en viss cyklikalitet? Möjligen, dem har en del industri, men jag ser ett antal mitigerande faktorer i form av diversifiering över olika bolag och affärsområden, men även olika sektorer. Svar: Nej/Kanske.

Finns det en större Tillväxt-investeringsrisk i bolaget, det vill säga att bolaget lägger större medel än snittet på investeringar istället för att skifta ut kapitalet till aktieägarna? Svar: Ja, men det är också en värdedrivare, då ett bolag kan ej växa utan återinvestering. Så den här “risken”, bör omformuleras till frågan: Litar jag på Storskogen att leverera en avkastning på investerat kapital som överstiger deras kapitalkostnad och min egna förmåga att förränta pengarna i en annan investering med liknande risk? För mig så är svaret: Inte säkert, men mycket sannolikt JA

EDIT 6: Finns det en större löpande investeringsrisk i bolaget, det vill säga består Storskogen av bolag som måste använda stora delar av sitt operativa kassaflöde för att hålla verksamheten igång?
Svårare att svara på, har bara kikat på 3 år med den typen av redovisning, men generellt ser det ut att ligga i linje med dem sektorer som Storskogen investerar i. För helåret 2020 landade Operativa Kassaflödet på 814 MSEK varav 196 MSEK gick till förvärv av materiella tillgångar. Det som pengarna går till är att förvärva bolag, med en kostnadspost på 1894 MSEK. Vi ser liknande förhållanden för 2019 och 2021 (bokslutskommuniké). Så här säger jag nej, det avviker inte tillräckligt signifikant för att rabattera bort hela förväntade tillväxten.

EDIT 7: Finns det en stor risk för en utspädning som aktieägare? Bolag som konsekvent emitterar nya aktier brukar statistiskt gå sämre än index. Mina tankar kring detta är ganska enkla: Storskogen har nu fått möjligheten att ta in kapital via obligationsmarknaden, och har ett sunt mål avseende deras skuldsättningsgrad. Jag är inte orolig att det kommer komma emission på emission, och jag är inte heller orolig att Kaplan driver skuldsättningen så högt. Just på grund av skickligheten i förvärv och arbitraget från onoterat till noterat skulle jag även vara halvt okej med viss utspädning, då värdeskapandet bör vara mycket högre (har med en utspädnings-kalkylator i min excel) än kostnaden jag tar i form av utspädningen, åtminstone i detta skede på tillväxtresan.

OBS: Jag äger aktier i Storskogen och har till nuvarande pris ingen avsikt för att sälja mina andelar.

19 gillningar

Då blir det inte mer än rätt att du stänger den här tråden då :joy::joy::face_with_hand_over_mouth:. Som du brukar säga Jan. Jag tycker att vi kommer inte längre någon vart med den här tråden och tråden stängs med omedelbart värkan :grin::joy::face_with_hand_over_mouth::grin::+1:.
Snart är vi uppe i 1 tusen inlägg :thinking::+1:. Men lova mig först om jag ger kommentar lyckats tajma 1000 att jag får några storskogen aktier gratis :face_with_hand_over_mouth: ? Så snål är jag :hugs:. Courtage fritt ska det vara :wink:.

1 gillning

Hatten av @Andre_Granstrom - älskar din systematik. En fröjd att sitta här och uppdatera för att få dina senaste kommentarer. :joy:

2 gillningar

Snart får du betala lite till Andre Jan :+1::joy:. Jag antar att han blir ännu gladare då och presenterar ännu finare mer optimistiska P/E! :wink::heart_eyes:

3 gillningar

Haha :joy: Citerar Aswath Damodaran: “You tell me who paid you for the analysis and how much, and I can on the dollar calculate how much your analysis is biased and in which direction”

4 gillningar

Med tanke på att klockan är efter midnatt… :joy:

200

3 gillningar

Jag äger inga aktier i Storskogen och har ingen som helst avsikt att sälja några Storskogen aktier.

Är det inte rätt troligt att Storskogen drabbas rätt hårt om många priser skenar? Då de är kraftigt exponerade mot små värdebolag? Alltså de med sämre pricing power och mycket kostnader förknippade med producerad mängd vara?

Jag skriver mina tankar kring detta imorgon. Definitivt bra frågor att ställa sig. Speciellt om man har en tro kring att inflationen kommer hålla i sig, vilket vi ser åtminstone räntemarknaden prisa in mer och mer.

2 gillningar

Skönt att du avstår att blanka dem… :wink: (gissar du menar köpa)

Ser fram emot @Andre_Granstrom:s svar. Men fritt hämtat från minnet (korrigera mig gärna ni som var med på mötet) så var Kaplans svar att här kommer diversifieringen till stor nytta. Vissa bolag kommer absolut att drabbas och kommer inte kunna höja priserna. Men en hel del av deras bolag har redan höjt priserna och det har inte varit några problem.

Han hade däremot en större rädsla för lågkonjuktur då prisökningarna inte absorberas, vilket i sin tur leder till löneinflation framgent. Min upplevelse var att han var mer rädd för det utifrån ett konjunktur-perspektiv och börsen generellt än specifikt för bolaget då han upplevde att Storskogen borde klara tuffa tider bättre än konkurrenterna .

Jag ska dock se om jag kan få fram en sektorviktning. För jag tänker mig att det borde vara ett större problem i t.ex. industrivertikalarma än t.ex. i tjänste-, handel eller distributörs-vertikalerna. Som sagt, ska kolla och försöka återkomma med fakta.

2 gillningar

Syftade faktiskt på blankning. Alltså jag har inget att vinna varken nu eller i framtiden på att snacka ner kursen nu.

3 gillningar

Hej! Sitter med prospekt och portföljvärdering - och blir plågsamt påmind om mitt eget innehav i Storskogen - hade tänk casha in och köpa ny bil, men sitter fortfarande på pendlar bussen… eller som Mats Qviberg sa i 2008 “Man får väl börja äta radhusbiff. Men jag tror att jag har råd att lägga några skivor bacon intill blodpuddingen."

Jag tyckte ju att det var ett bra köp på 38.50 och kan bara hålla med i alla kommentarer på forumet att aktien borde vara värd mer än i dag.

Dock ett par reflektioner som jag tycker man skall ha i bak huvudet:

 • a) Detta är en klassik ”bull market” aktie. Dvs det krävs en bra börs för att aktien skall gå väldigt bra. Det är INTE ett value case.

 • b) Vi måste se fler institutioner som ägare. Det är en hög beta aktie, men kan bli stabilare med långsiktiga ägare. Aktien handlar inte rationellt just nu.

 • c) Tycker inte man skall stirra sig blind på P/E eller DCF (helt annan diskussion, men dessa är enbart en av flera parametrar som kan ge stöd – dock för ett snabb växande bolag borde man titta på fler).

 • d) Vad som kommer driva aktien är vad engelskmännen kallar ”earnings momentum” – alltså att dom fortsätter med förvärv som driver upp vinsten. Skulle dom sluta med förvärv är det en katastrof (se vad som hände med Indutrade under perioder dom inte gjorde förvärv).

 • e) Jag är inte nöjd med deras kommunikation och som tur är så verkar bolaget dela min syn. Förväntar mig förbättring över nästa 6-12mån.

 • f) Ett annat problem är marknaden inte tittar på deras RTM siffror utan de rapporterade. Men även här tror jag dom kommer förbättra sig.

Om bolaget håller sig till sin strategi så känner jag mig bekväm med min investering – men jag tror man inte skall ha för höga förhoppningar kortsiktigt (om nu inte det blir fred och fet bull market) utan att det kommer ta minst resten av året innan marknaden vaknar till upp och inser att den borde vara värd mer. I väntan på det lägger jag mitt innehav till högen “Ett långsiktig investering är en kortsiktig handel om gått fel”.

14 gillningar

Jag är inte tillräckligt påläst skulle jag säga för att göra en superdetaljerad bedömning av varje enskilt innehav i Storskogen, men det här är mina tankar:

 • De fokuserar mycket på att förvärva bra bolag. Tror Kaplan nämnde att de gärna köper “best in class” eller en tvåa som dem kan utveckla till att bli bäst. Detta tillsammans med redan genomförda prishöjningar bör åtminstone stävja av en del effekter från en ökad inflation.

 • De har en del “nischade små aktörer”. Dessa tenderar att vara väldigt okänsliga för inflationen, då de producerar några få komponenter till en större, komplexare produkt. Exempel kan vara att producera ett kretskort till en bil. Biltillverkaren är ok att betala 200kr istället för 100kr, och samma med slutkund, för det slår ytterst lite på marginalen på bilen som helhet. Fokus i förhandlingarna framåt avseende pris hamnar oftast på dem större kostnadsdrivarna, vilket vi kommer till nedan:

 • Lön. Här är jag orolig, men inte mer orolig än för övriga marknaden. Finns en risk att vi ser en löneinflation, vilket inte är mer än rätt (i min mening) givet att kostnaden för att leva ökar.

En sista grej, tittar man åtminstone historiskt så har värde tenderat att gå bättre i tider av inflation. Dock skulle jag inte dra några större slutsatser från detta i det här fallet, då vi pratar om ett bolag som äger ett stort antal onoterade aktier, inte en grupp individuellt marknadsprissatta, marknadshandlade bolag :slight_smile:

2 gillningar

Först och främst tack @MatsL för dina kommentarer. Alltid superuppskattade. :pray::blush:

Vi spekulerar tidigare i tråden att man kan se Storskogen som faktorn “Small cap value leveraged”, dvs. mer eller mindre som en småbolagsfond. Dvs. att Storskogens underliggande bolag är det, medan Storskogen som aktie kommer snarare vara en tillväxt-aktie?

Yes, håller med. Tror delvis det kommer lösa sig nästa vecka när free-floaten blir större (tror dock att Kaplan & Co-lockup gäller ytterligare 6 månader till början av oktober) och vi slipper den här “storbolag med freefloat / volatilitet som ett småbolag”.

Upplever också att Kaplan sa att det finns sug från institutionella ägare men att de haft svårt att köpa på sig på grund av låg free float och därmed hade fonder t.ex. inte uppfyllt UCITS-krav om likviditet (t.ex. kunna avveckla position inom X dagar). Daglig volym på handel har länge varit mellan 50 - 100 Mkr (fritt från minnet) vilket är ju lite för ett stort bolag.

Den här tanken får du gärna utveckla vid tillfälle (i april). :wink:

Kan du förtydliga så att jag ser om vi tänker likadant?

Ja, jag håller med dig utifrån att om de inte skulle fortsätta växa så kan vi kasta alla prognoser i sjön, dvs. inga 40, 60, 80, eller 100 kr per aktie de kommande X åren.

MEN - utifrån mina och @Andre_Granstrom:s beräkningar - så skulle Storskogen i ett case utan någon framtida tillväxt vara fullvärderat någonstans på nuvarande nivå. Dvs. not great, not terrible. Dvs. att vid dagens kurs köper man med en margin-of-safety - t.o.m. i ett extrem-worst-case att de inte skulle växa. Eller har vi otur när vi tänker så?

Ja, den bollen är förhoppningsvis hemma hos Kaplan, styrelse och ledning… :man_facepalming:

Ja, borde ju komma med bättre guidance tänker jag.

Haha, skönt att vi har olika tidshorisont. Mitt resonemang går mer:

En investering i en indexfond ska dubblas på 10 år och femdubblas på 20 år. Om valet står mellan Storskogen och en indexfond, var har jag störst sannolikhet på en dubbling på kortast tid? I mitt resonemang tänker jag att om Storskogen på mindre än 10 år går från 25 till 50, då har jag haft rätt i mitt beslut.

Sedan vet jag att det är flera analyser som pekar på att det borde ska snabbare. Men då får det bli grädden på moset. :joy:

Stilpoäng på denna. Har faktiskt inte hört den innan… (kanske något jag borde skämmas för) :blush:

PS. Ytterligare lite köp idag och häromdagen (glömde lägga bild från NN-depåerna):


4 gillningar

Japp!
Dagens klipp :shushing_face:

2 gillningar

Ja jag refererade till STB aktien som tillväxt case. Angående värdering så får du signa upp på min o Albins värderings kurs som drar i gång i sommar… :rofl: :joy: :rofl:

Jag tycker ni tänker rätt men detta handlar mer om psykologi - ingen vill äga STB om dom slutar köpa bolag och då är det sannolikt att aktien faller mer. MEN nu vet vi att dom har mycket utrymme och många år framför sig av tillväxt.

Till sist " A long-term investment is a short-term trade gone wrong" är ett gammal talesätt - men vet faktiskt inte vart det kommer i från! Tyvärr kunde jag inte köra Buffets “Regel nummer 1: Förlora aldrig pengar. Regel nummer 2: Glöm aldrig regel nummer 1.” på detta caset!

4 gillningar