Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Var kom du ifrån @Ola_Morin ? Du dyker upp från ingenstans :joy::joy::wink: ? Jag viste att @janbolmeson kunde inte låta bli :rofl::thinking:?

3 gillningar

Jag känner mig positiv, jag tycker det känns bra att det får vara lite svettigt just nu, jag hade varit mer oroad om börsen bara gick uppåt varje vecka. Jag tror ju på att det är nu som framtidens miljonärer skapas, så får vi se om jag har turen att bli en av dem :slightly_smiling_face:

7 gillningar

Sedan bryr du dig inte om oss som redan är miljonärer
och tappar 100 tusen på en börs dag :grin::+1::wink: !? @ErikDahlen

3 gillningar

Men … men … men om man redan är miljonär så är väl risken att man inte är det längre om det fortsätter så här? :innocent:

3 gillningar

Hehe, någons död är någon annans bröd :stuck_out_tongue_winking_eye:

(Har man bara en bra riskspridning och inte for panik så är det inget problem.)

3 gillningar

Tillbaka till on-topic.

Analyshus #1 idag:

Riktkurs: 37 SEK/aktie per 9 maj (sänkning från 42 SEK), rekommendation köp:

Key figures (MSEK) 2021 2022e 2023e 2024e
Sales 17 496 30 531 32 550 33 526
EBIT 1 406 2 626 2 927 3 126
Pre-Tax Profit 1 233 2 400 2 731 2 996

Analyshus #2

Riktkurs: 30 SEK/aktie per 3 maj (sänkning från 35 SEK), rekommendation köp.

Key figures (MSEK) 2021 2022e 2023e 2024e
Revenue 17 497 30 510 32 653 33 549
Adj. EBIT 1 438 2 485 2 823 2 985
Pre-Tax Profit 1 233 2 164 2 417 2 579

Det här ska sättas i relation till att vi idag (maj 2022) borde ligga på en Sales/Revenue på c 28 000 MSEK baserat på förra året plus inköpta bolag i år rullande tolv månader.

Mellan 2022E och 2023E räknar man med en tillväxt om ca 30 500 → 32 500 MSEK och därifrån från 32 500 → 33 500 MSEK. En tillväxt på 6 % och 3 %. Ganska långt från bolagets mål som är ett ganska högt tvåsiffrigt procenttal. Här i ligger den stora differensen tror jag mellan min tro och analytikernas tro. De tror inte att bolaget kommer växa längre, men ändå blir riktkurserna:

Som @Andre_Granstrom även noterade att de i analyserna konstaterat att de i sin analyser inte ens höjer utdelningsnivån. Dvs - om de nu slutar växa, tjänar sina 200 MSEK i månaden innan skatt, vad är tanken att ska ske med pengarna? :thinking:

6 gillningar

Sänkning av substansvärde / goodwill avskrivningar?

Tar mig friheten att göra om din tabell @Karl8 så att vi har en uppdaterad lista per förvärv 2022. Just nu ligger man på 1,7 förvärv per vecka.

Nr Datum Bolag Land Omsättning Vinst (EBIT) Andel Typ
32 2022-05-09 Thermica Norge 526 MNOK 42,8 MNOK 80 % Nytt
31 2022-05-09 Acreto Sverige 215 MSEK 65 MSEK 80 % Nytt
30 2022-05-05 Golv & Mattvaruhuset Sverige 28 MSEK 1,7 MSEK 100 % Tillägg
29 2022-05-05 Fabco Sanctuary Ltd UK 11,8 MGBP 3,9 MGBP 100 % Nytt
28 2022-05-04 ElFabriken Sverige AB Sverige 20 MSEK 5,7 MSEK 90,2 % Tillägg
27 2022-04-19 Danboring A/S Danmark 28 MDKK 90,1 % Nytt
26 2022-04-13 JO Sport i Hudiksvall AB Sverige 162 MSEK 15 MSEK 80 % Nytt
25 2022-04-12 Matterhorn Sverige AB Sverige 47 MSEK 11 MSEK 100 % Tillägg
24 2022-04-08 Dafra Sverige 31 MSEK 4,6 MSEK 100 % Tillägg
23 2022-04-08 DETAB AB Sverige 14 MSEK 2,2 MSEK 100 % Tillägg
22 2022-03-29 Dimabay GmbH Tyskland Nytt
21 2022-03-25 Swedwise Sverige 76 MSEK 28 MSEK 82 % Nytt
20 2022-03-25 SCG Sverige 1 145 MSEK 100 MSEK 96 % Nytt
19 2022-03-25 Ingeniörne Danmark 26,2 MDKK 82 % Nytt
18 2022-03-24 Vokus Personal AG Schweiz 23,3 MCHF 90 % Nytt
17 2022-03-15 Session MAP Sverige 153 MSEK 25 MSEK 70 % Tillägg
16 2022-03-15 Stop Start Transport UK 6,4 MGBP Nytt
15 2022-03-15 Extra UK UK 27,9 MGBP 3,5 MGBP Nytt
14 2022-03-15 PR Home Sverige 123 MSEK 15 MSEK 70 % Nytt
13 2022-03-09 Tysse Norge 241 MNOK ?? MNOK 100 % Nytt
12 2022-03-08 Hedson Tech Sverige 256 MSEK 35 MSEK 100 % Nytt
11 2022-03-01 Nitro Consult Sverige 143 MSEK 27 MSEK 100 % Nytt
10 2022-02-22 Karriärkonsulten Sverige 30 MSEK 7,4 MSEK 100 % Nytt
9 2022-02-11 Christ & Wirth Tyskland 25 MEUR Nytt
8 2022-02-09 Hudikhus Sverige 125 MSEK 28 MSEK 70 % Nytt
7 2022-02-08 ENAB Sverige 18 MSEK 2 MSEK 100 % Tillägg
6 2022-02-04 Brandprojektering Sverige 27,6 MSEK 9,6 MSEK 70 % Nytt
5 2022-01-18 L.J. Sot Sverige 8 MSEK 1 MSEK 100 % Tillägg
4 2022-01-17 Tornado Group UK 34,7 MGBP 5,2 MGBP Nytt
3 2022-01-13 Dansforum Sverige 21 MSEK 7 MSEK Tillägg
2 2022-01-05 EVIAB Sverige 118 MSEK 10,4 MSEK Nytt
1 2022-01-05 Trollskes Maskinservice Sverige 12,2 MSEK 1,7 MSEK 100 % Tillägg
9 gillningar

Inget av dessa är cash-utgifter utan bokföringsmässiga effekter :slight_smile:

3 gillningar
2 gillningar

@Andre_Granstrom och @MatsL spontana tankar på Nordea analysen? (Vet att ni har läst hela)

Helt okej uppdatering men vill inte kalla det analys direkt. Problemet som jag ser det är att marknaden fortsätter att misstro bolaget och jag ser det mest som en uppgift från bolaget att nu skapa nog intresse runt sin aktie (dom måste ut på roadshow i Europa och USA för att hitta institutioner som vill investera). Om man nu skall tro Nordea’s siffror så börjar aktien närma sig klassikt Value Case med FCF runt 10% och PE runt 10x, och då skall man komma ihåg att detta är ett tillväxt case… 1

11 gillningar

Skulle jag sammanfatta analysen och varför de sänkte riktkursen i en enda mening/anledning:

“Vi sänker riktkursen för att kursen gått ned”.

Estimaten var svagt högre, ingen större värdering utfördes utan en “peer-valuation” där de sänkte motiverad multipel för Storskogen pga övriga serieförvärvare har kommit ned i deras nu handlade multiplar.

Som Mats skriver så börjar det alltmer gå mot ett Value-play, trots den snabba tillväxten.

Uppdaterade min diskonterade kassaflödes-modell igår, fortfarande mycket högre motiverad värde än dagens kurs. Sänkte motiverat värde något då riskfria räntan gått upp och samma med marknadsriskpremien, detta balanserades dock ut av att bolaget fortsätter att utveckla sin omsättning & EBITA i snabbare takt än vad till och med mina höga estimat räknat med.

7 gillningar

Detta var min amatörmässiga teori., dvs riktkursen styrs i hög grad av vart flocken går. Verkar inte seriöst utan mer att man vill få “hyfsat rätt” i sina gissningar.

5 gillningar

Blir det inte lite av en ’triple-whammy’ och delvis förstärkande effekt när multipelarbitraget går ner, räntekostnaderna ökar samt Storskogens aktier blir mindre värda (förvärven finansieras med en kombination av egna aktier och lån som jag förstått det)?

Provpratar lite:

  • Svårt att säga att multipelarbitraget går ner. Sant att marknadens värderingar rört sig nedåt, men prisbilden på onoterat bör även förändras för att reflektera detta. Sällan som man omvärderar onoterade bolag utifrån rådande marknadsförhållanden, men vid nya deals bör priset vara lägre. Så om vi ser “likviditets-premien” som konstant så har inget skett.

  • Redan räknat med ökade räntekostnaderna, utgår från riskfria räntan och en riskpremie interpolerad från deras Credit-rating. Kostnad för lånat kapital har ökat från 3.0% till 3.4% sedan förra analysen, vilket ser ut att stämma.

  • När det gäller att Storskogens aktier blir mindre värda… ja här har du troligen en poäng. Men givet deras låga lånekostnader (Cost of Debt) kontra deras Cost of Equity bör bolaget snarare köpa bolag för lån & inte egna aktier för att maximera värdeskapandet.

1 gillning

Kan absolut intyga att värderingar på onoterat är lägre idag än för 6 månader sedan.

1 gillning

Så du menar att multiplarna på onoterat gått ner lika mycket som för Storskogen?

7 dagar till rapport. tror vi att den kan få nån kurspåverkande effekt?

Ja, med stor sannolikhet.
Då bolaget har varit en av vårens hackkycklingar kommer stor vikt läggas på det som presenteras i siffror och det som sägs om framtiden.
Skulle man ge besked om att förvärvstakten blir sämre än utlovat lär det driva aktien neråt.

Allt annat än att de visar att det gått bättre än utlovat och att man fortsätter enligt plan lär inte vara bra för kursen.

Obs, min egen tolkning av situationen.

1 gillning