Storskogen | Diskussion, analys och kommentarer till Storskogen och dess aktie

Jag lyssnade också på Glader och Kaplan imorse. Jag tyckte de var ganska tydliga med att vi kommer se en förbättrad marginal redan i Q2. Vi är ju en bra bit in i Q2 så de borde ha ganska bra aningar?

2 gillningar

Du kan ha rätt, jag får lyssna om eller läsa transkriberingen ikväll :slight_smile:

1 gillning

Med ett börsvärde på runt 27 miljarder känns det som att något annat större bolag skulle kunna svälja hela STOR i ett nafs.
Billigt och enkelt

Bra sväng senaste veckan. Tyvärr låg size för egen del (eller som tur var när den står på 10 kr om ett halvår?). :blush:

Ser ut som vi handlat samtidigt! (y)

1 gillning

Sammanfattning från en kompis @c.lupus:

“Negativt”

 • Försämrad justerad EBITA-marginal: 8,2 % (9,4)

  • Affärsområdenas sammanlagda EBITA-marginal, bortsett från koncernfunktioner och transaktionskostnader, uppgick till 9,5 procent (10,5).

  • Det första kvartalet är säsongsmässigt svagare för Storskogens dotterbolag. Därtill fanns det utmaningar i omvärlden såsom covid-19, störningar i leverantörskedjor och viss fördröjning i prishöjningar som i olika utsträckning påverkade lönsamheten. Bolagets bedömning är att kommande kvartal kommer att visa en återhämtning i EBITA-marginal, då prishöjningar slår igenom.

  • Jämförelsestörande poster uppgår till 25 mkr

 • Försämrad EBIT-marginal: 6,8 % (8%)

 • Negativt operativt kassaflöde (-184 mkr) under Q1

  • Till följd av framför allt ökad rörelsekapitalbindning i lager och kundfordringar. Handel och Industri-segmenten har valt att hålla lager över normala nivåer och därtill har prisuppgångar bidragit.

  • KUFO har ökade pga en stark fsg och genomföra prishöjningar under slutet av kvartalet

 • Nettoskuld / justerad RTM EBITDA (12 mån), ggr: 2,6 (1,3)

 • Avkastning på sysselsatt kapital, % (12 mån) 8,9% (9,1%)

 • Den organiska EBITA-tillväxten var 7 procent under kvartalet

 • Storskogens finansiella kostnader ökade väsentligt till följd av förvärvsfinansiering och finansnettot uppgick till -141 MSEK (-19), varav -45 MSEK utgjordes av valutakurseffekter

 • Affärsområdet Tjänster

  • Justerad EBITA-marginal: 7,8% (9%)

  • Den organiska justerade EBITA-tillväxten under första kvartalet var -2 procent

  • Covid-19 meddess restriktioner har påverkat negativt

  • Sjuklönekostnader, högre materialkostnader och problem med leveranser påverkade däremot lönsamheten negativt under inledningen av kvartalet.

  • Trots störningar i omvärlden med högre kostnader och längre ledtider, spås Tjänster under kommande kvartal att ha fortsatt god efterfrågan och en återhämtning i lönsamheten jämfört med det första kvartalet. På längre sikt är osäkerheten påtaglig

 • Affärsområde Handel

  • Den organiska EBITA-tillväxten var under det första kvartalet 0 procent.

  • Även om försäljningstillväxten inom affärsområdet generellt var stark, påverkade förseningar och uteblivna leveranser på grund av rådande produkt- och komponentbrist omsättningen

  • Efterfrågan är fortsatt stark och orderingången god men begränsas av leveransförseningar. Material- och fraktkostnader förväntas fortsatt ligga på en hög nivå.

“Positivt”

 • Organisk omsättningstillväxt: 17 %

  • Samtliga tre affärsområden hade en tvåsiffrig organisk tillväxt jämfört med samma period föregående år, trots fortsatta störningar i leverantörskedjor. Den organiska tillväxten, som var starkast inom Handel och Industri, bestod av både volym och pris. Tjänster påverkades inledningsvis negativt av covid 19-pandemin men återhämtades under slutet av kvartalet
 • Efterfrågan bedöms fortsatt vara stark.

 • Lönsamhetsförsämring eventuellt temporär - företagsledningen bedömer att kommande kvartal kommer visa en återhämtning i EBITA-marginal

 • Cirka 16 miljarder i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter

 • Affärsområde Industri

  • Den organiska EBITA-tillväxten för första kvartalet var 26 procent

  • Den organiska omsättningstillväxten var för det första kvartalet 20 procent

Övrigt

 • Affärsområdet Handel har ny vertikalindelning

 • 25 förvärv under Q1, 12 förvärv efter Q1 = 37 förvärv YTD (som har tillträtts)

  • Omsättning för bolagens senaste räkenskapsår: 4444+1253=5697 msek
 • Ytterligare förvärvsavtal har ingåtts men ännu inte tillträtts (2 006 msek)

 • 10 LOIs och 2 transaktioner där koncernen är preferred buyer

 • Höga sjuktal första två månaderna till följd av Covid-19

 • “Marknaden har generellt accepterat prishöjningar men tidfördröjningen innan dessa träder i kraft har resulterat i en kortsiktig press på lönsamheten…”

 • Om Storskogen hade ägt samtliga dotterbolag under hela den senaste 12-månadersperioden (RTM) hade omsättningen uppgått till 29 425 MSEK

 • Om Storskogen hade ägt samtliga dotterbolag under hela den senaste 12-månadersperioden (RTM) hade koncernens justerade EBITDA uppgått till 4 149 MSEK och justerad EBITA till 3 150 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 10,7 procent.

7 gillningar

Citerar mig själv från februari ovan. Kolla deras Sales prognoser och jämför med Q1-rapporten för RTM nedan.

Det är ju det här som rubbar mina cirklar. :woozy_face:

Uppdatering 2201518
Carnegies nya och uppdaterade siffror

Key figures (SEK) 2021 2022e 2023e 2024e
Sales 17 496 31 497 34 247 35 274
EBITDA 2 216 3 981 4 337 4 497
EBIT 1 406 2 628 2 964 3 144
Pre-Tax Profit 1 233 2 220 2 636 2 928
EPS 0.51 0.94 1.13 1.25
EPS (Adj.) 0.68 1.22 1.39 1.49
DPS 0.07 0.10 0.10 0.10
Sales Growth 95.9% 80.0% 8.7% 3.0%
EPS Growth (Adj.) 35.1% 80.7% 13.5% 7.4%
EBIT Margin 8.0% 8.3% 8.7% 8.9%
P/E 32.5 17.7 14.8 13.3
P/E (Adj.) 24.6 13.6 12.0 11.2
EV/EBIT 23.1 14.0 11.5 10.0
EV/EBITA 19.6 11.9 10.0 8.9
EV/EBITDA 14.7 9.2 7.9 7.0
EV/S 1.9 1.2 1.0 0.9
P/BV 1.72 1.58 1.44 1.31
Yield 0.4% 0.6% 0.6% 0.6%
FCF Yield 6.2% 7.4% 10.0% 10.2%
3 gillningar

Förutsätter ju att alla vill sälja. Grundarna sitter på stora poster och de är nog inte intresserade.

Då var det dags för Bråse att vädra sin klokheter med en spetsig rubrik :slight_smile:
Kul kille det där.

1 gillning

Andra kan prova med en “hostile takeover”.
Sopa rent på börsen, flagga och lägga ett bud på resten. Fortsätta köpa allt som kommer ut på börsen under tiden.
Då återstår storägarna och “nya” ägarna som kan bråka om vem som ska styra och äga i framtiden.
Blir kanske avlistning under tiden då det inte finns någon omsättning kvar på börsen.

Jag kan dock tycka att han har vissa poänger, och formulerar det bättre än vad jag kanske gjort tidigare i tråden.

Få bolag är mer reflexiva till sin karaktär än serieförvärvare. En hög aktiekurs innebär möjligheter att på ett effektivt sätt ta in pengar, eller betala för verksamheter. Med en pressad aktie blir ekvationen svårare och magin försvinner när en kompott av myggmedel, dansskolor, målarfirmor och äventyr i Singapore inte längre värderas 5 gånger över vad de är värda var för sig.

Den stora värdemätaren för Storskogen ligger fortfarande framför oss: hur väl kommer bolagsbygget kunna hantera en tämligen sannolik recession? Finns det styrning av det myller av verksamheten vd Daniel Kaplan och Storskogen på kort tid förvärvat under senaste åren? Kommer det att gå att driva igenom nödvändiga åtgärder på bred front?

Men men, den som lever får se och för min del en intressant tråd att följa då och då.

Fast nu sitter grundarna på >50% av rösterna…

Detta bråse-citat var ändå ganska kul. haha:

Magin försvinner när en kompott av myggmedel, dansskolor, målarfirmor och äventyr i Singapore inte längre värderas 5 gånger över vad de är värda var för sig

Äventyr i Singapore :sweat_smile:

4 gillningar

När jag lyssnade på intervjun med Kaplan nyss så tycker jag det låter som att vi nog inte ska räkna med att kursen kommer rusa den närmaste tiden.

Det låter som att mycket talar för en lågkonjunktur/svagare ekonomi generellt, och att storskogen har möjlighet att ta sig igenom den. Men jag tolkar det som att det kommer säkert vara lite jobbigt för en del av bolagen de närmaste åren.

Jag tolkar det också som att Kaplan tror att det kommer krävas flera rapporter till innan kursen tar fart uppåt.

Vilket gör att jag skriver nog ner mina förväntningar en del kring denna aktien, och att det kommer ta flera år innan det blir roligt att vara aktieägare.

(Sen lär ju inte storskogen vara ensamma om att det går sämre ifall vi kommer in i en lågkonjunktur.)

2 gillningar

Jag vill som alltid vrida det negativa till det positiva när det gäller Storskogen:
Storskogen ligger på P/E12 i mina beräkningar på rullande 12 mån och med en Q2 framöver som kommer vara mycket mer positiv än Q1 (obs jag går endast på orden från Storskogens ledning här) så bör vi se uppvärdering av kursen under kommande månader. Lägg till att de har 16 miljarder i likvida medel att använda fram tills vi har en mer attraktiv värdering. Sen att han pallar ta upp den jävla dansskolan en gång till visar bara på en avsaknad av IQ (sorry Bråse)

Det är säkert jättemycket Myller för kära Bråse. Men frågan är väl om det är så mycket myller i verkligheten? Storskogen är välstrukturerat med en stark ledning för varje enskild del. De har säkert full koll på sina vardera avdelningar. Lägg därtill alla duktiga chefer och medarbetare som varit i bolagen i många många år (ja Storskogen förvärvar fina bolag med väldigt många år i branchen).
Om Bråse tror att det sitter en chef som ska fixa åtgärder på alla 122 bolagen samtidigt så tror jag han tänker lite fel… :slight_smile:

1 gillning

Storskogen har nog 70% av toppnyheterna på Di just nu iaf


1 gillning

Vad är det de säger?
“All news are good news” ? :sweat_smile:

När det väl vänder så känner ALLA till bolaget. Då blir det huggsexa om aktierna :crazy_face:

Jag tänkte på det som Kaplan sade i morse, att förvärvstakten kommer att vara lite lugnare i det närmaste framåt (förutom att Q3 alltid är lugnare) för att de väntar på riktigt bra case och har inte bråttom att köpa precis inför en möjlig recession när man lika gärna kan köpa billigare mitt i den eller efter. Allt handlar om att göra långsiktigt bra affärer och jag blir imponerad av ett sådant tålamod.
För mig är detta diametralt motsatt att köpa vad som helst, utan synergier, för vilka multiplar som helst. Och om detta hade varit hur Storskogen jobbade hade man väl rimligen istället fortsätta att köpa bolag för alla pengar man kan komma över.

Men fortsatt ligger Storskogen under den nivån av utnyttjad lånefinansiering som man postulerat sig “vilja” ha, trots enorma påskrivna lånefaciliterer, och växer ändå jan-april så att det knakar. Just den önskade nivån har dessutom varit densamma under lång tid, dvs inget som man ändrar hit och dit.

Å sedan hör vissa bara “sänkt förvärvstakt” och “lägre EBITA i Q1”, och springer mot dörren.
Vilka praktnötter.

3 gillningar


Men handeln är igång igen. Var stoppad några minuter.

Umm, händer sånt ofta?